UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granittải về 4.5 Mb.
trang19/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

11013

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.769.000

8

16

20

16
12

4- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm A (cấp 1 cũ) :


a/ Nhà 1 tầng :


a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11015

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.822.000

10

15

18

19
15

11017

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.903.000

10

15

18

19
15

11019

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

2.037.000

10

15

18

19
15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11021

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

10

15

18

19
15

11023

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.810.000

10

15

18

19
15

11025

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

10

15

18

19
15
b/ Nhà 2 tầng :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11027

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.783.000

8

15

20

17
14

11029

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.862.000

8

15

20

17
14

11031

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.917.000

8

15

20

17
14
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11033

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.835.000

8

15

20

17
14

11035

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.903.000

8

15

20

17
14

11037

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.969.000

8

15

20

17
14
c/ Nhà 3 tầng :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11039

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.676.000

8

15

20

17
14

11041

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.742.000

8

15

20

17
14

11043

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
14
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11045

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

8

15

20

17
14

11047

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
14

11049

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

8

15

20

17
14
d/ Nhà 4 tầng trở lên :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11051

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

8

16

20

16
12

11053

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.756.000

8

16

20

16
12

11055

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.810.000

8

16

20

16
12
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11057

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

8

16

20

16
12

11059

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

16

20

16
12

11061

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.862.000

8

16

20

16
12

5- Sân vận động :11063

Sân vận động có Bệ, bậc ngồi bằng bê tông (phần xây bệ bậc ngồi)

đ/m2SD

382.00011065

Sân vận động trồng cỏ tự nhiên ( phần sân cỏ )

đ/m2SD

33.00011067

Sân vận động bằng đất đầm chặt

đ/m2SD

40.000III - CÔNG TRÌNH Y TẾ

tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương