UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramictải về 4.5 Mb.
trang18/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

10957

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.769.000

8

16

20

16
12

10959

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

8

16

20

16
12
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10961

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.742.000

8

16

20

16
12

10963

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.822.000

8

16

20

16
12

10965

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.903.000

8

16

20

16
12

3- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhó B (cấp 2 cũ) :


a/ Nhà 1 tầng :


a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10967

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.715.000

10

15

18

19
15

10969

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

10

15

18

19
15

10971

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.862.000

10

15

18

19
15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10973

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.554.000

10

15

18

19
15

10975

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.701.000

10

15

18

19
15

10977

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.769.000

10

15

18

19
15
b/ Nhà 2 tầng :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10979

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.608.000

8

15

20

17
14

10981

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.742.000

8

15

20

17
14

10983

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.822.000

8

15

20

17
14
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10985

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.662.000

8

15

20

17
14

10987

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
14

10989

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.876.000

8

15

20

17
14
c/ Nhà 3 tầng :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10991

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.515.000

8

15

20

17
14

10993

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.649.000

8

15

20

17
14

10995

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.715.000

8

15

20

17
14
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10997

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.554.000

8

15

20

17
14

10999

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.688.000

8

15

20

17
14

11001

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.756.000

8

15

20

17
14
d/ Nhà 4 tầng trở lên :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11003

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.528.000

8

16

20

16
12

11005

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.649.000

8

16

20

16
12

11007

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói tôn; nền gạch Granit

đ/m2SD

1.715.000

8

16

20

16
12
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11009

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.567.000

8

16

20

16
12

11011

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.701.000

8

16

20

16
12


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương