UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granittải về 4.5 Mb.
trang17/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

10899

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

8

16

20

12
15
f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10901

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.783.000

8

16

20

12
15

10903

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.822.000

8

16

20

12
15

10905

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.890.000

8

16

20

12
15

II - CÔNG TRÌNH VĂN HÓA - THỂ THAO

( Câu lạc bộ,thư viện,bảo tàng,nhà tập và thi đấu,nhà truyền thống,hội trường)

1- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm D (cấp 4 cũ):


a/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :


10907

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; mái ngói, mái tôn; nền láng xi măng

đ/m2SD

979.000

10
15

10

10

15

10909

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói,tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

1.066.000

10
15

10

10

15

10911

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; mái ngói, mái tôn; nền lát:gạch ceramic, Granit

đ/m2SD

1.181.000

10
15

10

10

15
b/ Loại có tường nhà xây dày >10 22 cm :10913

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; mái ngói, mái tôn; ;nền láng xi măng

đ/m2SD

1.052.000

10
15

10

10

15

10915

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

1.123.000

10
15

10

10

15

10917

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; mái ngói, mái tôn; nền lát:gạch Ceramic, Granit

đ/m2SD

1.225.000

10
15

10

10

15

2- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm C (cấp 3 cũ):


a/ Nhà 1 tầng :
a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10919

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.676.000

10

15

18

19
15

10921

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.756.000

10

15

18

19
15

10923

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.835.000

10

15

18

19
15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10925

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

10

15

18

19
15

10927

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.810.000

10

15

18

19
15

10929

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.890.000

10

15

18

19
15
b/ Nhà 2 tầng :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10931

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
14

10933

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.876.000

8

15

20

17
14

10935

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.956.000

8

15

20

17
14
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10937

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.849.000

8

15

20

17
14

10939

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.930.000

8

15

20

17
14

10941

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

2.010.000

8

15

20

17
14
c/ Nhà 3 tầng :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10943

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

8

15

20

17
14

10945

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.756.000

8

15

20

17
14

10947

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.835.000

8

15

20

17
14
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :10949

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

8

15

20

17
14

10951

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.810.000

8

15

20

17
14

10953

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.890.000

8

15

20

17
14
d/ Nhà 4 tầng trở lên :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10955

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

8

16

20

16
12


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương