UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


B/ NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHOtải về 4.5 Mb.
trang13/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

B/ NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHO


I - NHÓM NHÀ LÀM VIỆC ( Bao gồm Nhà làm việc và nhà thường trực)

1-Các loại nhà làm việc mhóm D(cấp 4 cũ):


a/ Nhà làm việc không xây khu phụ trong nhà :a.1/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :


10667

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá,;nền láng xi măng

đ/m2SD

879.000

10
15

10

10

15

10669

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

957.000

10
15

10

10

15

10671

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát:gạch ceramic,Granit

đ/m2SD

1.059.000

10
15

10

10

15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày >10 22 cm :10673

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá,;nền láng xi măng

đ/m2SD

937.000

10
15

10

10

15

10675

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

1.008.000

10
15

10

10

15

10677

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát:gạch Ceramic,Granit

đ/m2SD

1.108.000

10
15

10

10

15
b/ Nhà làm việc có xây khu phụ trong nhà :


b.1/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :


10679

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá,;nền láng xi măng

đ/m2SD

964.000

10
15

10

10

15

10681

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

1.052.000

10
15

10

10

15

10683

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái ngói; nền lát:gạch Ceramic,Granit

đ/m2SD

1.137.000

10
15

10

10

15
b.2/ Loại có tường nhà xây dày >10 22cm :10685

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá;nền láng xi măng

đ/m2SD

1.023.000

10
15

10

10

15

10687

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái :ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

1.167.000

10
15

10

10

15

10689

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ; má ngói; nền lát:gạch Granit, Ceramic

đ/m2SD

1.252.000

10
15

10

10

15

2- Các loại nhà làm việc nhóm C (cấp 3 cũ):


a/ Nhà làm việc1 tầng không xây khu phụ trong nhà :
a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10691

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.488.000

10

15

18

17
15

10693

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.567.000

10

15

18

17
15

10695

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.649.000

10

15

18

17
15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10697

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.542.000

10

15

18

17
15

10699

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.622.000

10

15

18

17
15

10701

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.688.000

10

15

18

17
15
b/ Nhà làm việc 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10703

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.635.000

10

15

18

17
15

10705

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.728.000

10

15

18

17
15

10707

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.810.000

10

15

18

17
15
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10709

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

10

15

18

17
15

10711

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.783.000

10

15

18

17
15

10713

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.862.000

10

15

18

17
15
c/ Nhà làm việc 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10715

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.594.000

8

15

20

17
16

10717

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.676.000

8

15

20

17
16

10719

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.756.000

8

15

20

17
16
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương