UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cmtải về 4.5 Mb.
trang10/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :10411

Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.890.000

10

15

8

19
13

10413

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.969.000

10

15

8

19
13

10415

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

2.004.000

10

15

8

19
13

10417

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.084.000

10

15

8

19
13

10419

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.332.000

10

15

8

19
13
c/ Nhà ở 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :


c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10421

Nhà ở 2 tầngtường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.783.000

8

15

20

17
18

10423

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.862.000

8

15

20

17
18

10425

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.890.000

8

15

20

17
18

10427

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.977.000

8

15

20

17
18

10429

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.218.000

8

15

20

17
18
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10431

Nhà ở 2 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.835.000

8

15

20

17
18

10433

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.909.000

8

15

20

17
18

10435

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.944.000

8

15

20

17
18

10437

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.024.000

8

15

20

17
18

10439

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.264.000

8

15

20

17
18
d/ Nhà ở 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :


d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22cm :10441

Nhà ở 3 tầngtường gạch quét vôi ; ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.676.000

8

15

20

17
18

10443

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.748.000

8

15

20

17
18

10445

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.783.000

8

15

20

17
18

10447

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.856.000

8

15

20

17
18

10449

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.097.000

8

15

20

17
18
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10451

Nhà ở 3 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.722.000

8

15

20

17
18

10453

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
18

10455

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.822.000

8

15

20

17
18

10457

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.903.000

8

15

20

17
18

10459

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.144.000

8

15

20

17
18
e/ Nhà ở 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :


e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22cm :10461

Nhà ở 4 tầngtường gạch quét vôi ; ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.977.000

8

15

20

17
18

10463

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

2.057.000

8

15

20

17
18

10465

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

2.090.000

8

15

20

17
18

10467

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.185.000

8

15

20

17
18

10469

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.398.000

8

15

20

17
18
e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10471

Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi ; ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

2.030.000

8

15

20

17
18


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương