UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp phép niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việc niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1. LOẠI CHỨNG KHOÁN: Cổ phiếu phổ thôngtải về 0.57 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. LOẠI CHỨNG KHOÁN: Cổ phiếu phổ thông

2. MỆNH GIÁ: 10.000 VNĐ

3. TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT: 10.000.000 cổ phần

4. GIÁ NIÊM YẾT DỰ KIẾN: ........................... VNĐ

5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ: Xác định giá theo phương pháp giá trị sổ sách (dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005)

6. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:


Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không qui định cụ thể giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty. Hiện nay, Công ty chưa có cổ đông là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu Công ty được niêm yết trên TTGDCK TPHCM thì các thể nhân và pháp nhân nước ngoài sẽ được phép mua cổ phiếu của Công ty với tỷ lệ sở hữu tối đa là 49% trên tổng số cổ phiếu của Công ty niêm yết theo Quyết định 238/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/9/2005.

7. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN


7.1. Các quy định về thuế ưu đãi

Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 6868 BKH/DN ngày 11/10/2001 và Công văn số 4763 BKH/PTDN ngày 30/07/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Hiện tại, Công ty đang được hưởng ưu đãi cho doanh nghiệp cổ phần mới thành lập bao gồm việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo. Theo đó, Công ty được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ năm 2006.

Theo Quyết định số 721/QĐ-UB ngày 07/04/2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất phôi thép 250.000 tấn/năm của Công ty được ưu đãi cấp lại 10% phần thuế giá trị gia tăng mà ngân sách thành phố được hưởng từ số thuế giá trị gia tăng mà Công ty đã nộp Ngân sách thành phố trong 02 năm đầu và 5% trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi dự án đi vào hoạt động.

7.2. Thuế liên quan đến tổ chức niêm yết chứng khoán

Theo Công văn 11924-TC/CST về thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết quy định, các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế và thời gian giảm thuế được tính liên tục từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không từ đầu năm thì tổ chức niêm yết được giảm thuế trong kỳ tiếp theo.7.3. Thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán

Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán qui định như sau: • Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập: gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tham gia đầu tư chứng khoán. Hoạt động đầu tư chứng khoán của các tổ chức này là hoạt động tài chính, do vậy thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.

 • Các tổ chức khác (trừ tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập nói trên, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán) kể cả quỹ đầu tư của nước ngoài chỉ mở tài khoản tại Việt Nam mà không có sự hiện diện tại Việt Nam tham gia đầu tư chứng khoán: thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán. Số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng.

 • Các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ: Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu (trừ trái phiếu được miễn thuế theo qui định của pháp luật) từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ được tính vào “doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế”.

 • Các cá nhân đầu tư chứng khoán: bao gồm các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo qui định hiện hành.
  1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT


  2. TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-9.360.023 Fax: 04-9.360.262


  1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Kiểm toán Việt Nam (Vaco)

Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-8.524.123 Fax: 08-8.524.143/4119

  1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO


  2. RỦI RO NỀN KINH TẾ

Sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất thép phụ thuộc khá nhiều vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và xây dựng nói riêng. Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai. Do đó nhu cầu tiêu dùng thép trong tương lai là rất lớn. Tuy nhiên, nếu nền nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng hoặc phát triển chậm lại, các dự án đầu tư xây dựng giảm bớt, điều này sẽ làm cho ngành sản xuất sản xuất thép ảnh hưởng không tốt.

Trên thực tế những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7% và năm 2005 là 8,4%. Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP là ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng hơn 50% tốc độ tăng trưởng. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp và xây dựng nói riêng có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của Công ty.

Đặc biệt trong thời gian tới, khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt Nam sẽ đón nhận nhiều lán sóng đầu tư với các dự án lớn về công nghiệp và xây dựng được triển khai. Khi đó, nhu cầu thép chất lượng cao phụ vụ của các công trình lớn sẽ gia tăng đáng kể. Vì vậy có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty.


  1. RỦI RO LUẬT PHÁP

Là một Công ty cổ phần nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Hiện nay, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc vận dụng không phù hợp và kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty phải chủ động nghiên cứu, nắm bắt sát sao các chủ trường đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp.  1. RỦI RO LÃI SUẤT

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thường xuyên phải vay vốn của các tổ chức tín dụng. Nhu cầu vốn lưu động bình quân của Công ty là 380 tỷ đồng, nhu cầu vốn chủ sở hữu là 100 tỷ đồng. Do đó, lãi suất thị trường tăng một mặt làm tăng chi phí vay vốn của Công ty mặt khác có nguy cơ làm giảm thị giá của chứng khoán khi niêm yết trên TTGDCK TPHCM.

Biểu 1. Diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng loại kỳ hạn 6 thángNguồn: - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Thời điểm thu thập số liệu là các ngày giao dịch cuối cùng của các tháng.  1. RỦI RO TỶ GIÁ

Do Công ty thường xuyên phải nhập khẩu phôi thép từ nước ngoài nên tỷ giá hối đoái có tác động không nhỏ tới giá nguyên vật liệu đầu vào và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã có kế hoạch chủ động cân đối nguồn ngoại tệ phục vụ cho việc nhập khẩu phôi thép. Bên cạnh dó, Công ty có quan hệ uy tín với các Tổ chức tín dụng nên nguồn vốn vay bằng ngoại tệ luôn được đảm bảo và sử dụng linh hoạt.

Biểu 2. Biến động tỷ giá USD/VNĐNguồn: www.sbv.gov.vn

  1. RỦI RO CẠNH TRANH

Tính đến cuối năm 2005, nhu cầu thép cả nước đạt 3,6 triệu tấn. Trong khi đó năng lực sản xuất cả nước đã lên tới gần 6 triệu tấn, với các công ty sản xuất thép phía bắc như: thép Thái Nguyên, thép Việt Úc, thép Việt Hàn, thép Hòa phát, thép Việt Nhật, thép Nam Đô, thép vinakansai, thép Pomihoa, thép Vinakyoei, thép Miền nam, thép Pomina.... Thực tế này cho thấy lượng cung đã vượt xa nhu cầu thép, song nhiều nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất và giành giật thị trường nhằm mở rộng thị phần và tồn tại. Trước sự cạnh tranh gay gắt này, Công ty đã chủ động đầu tư đổi mới máy móc, tìm cách hạ giá giá thành, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm để tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Bên cạnh đó, một lượng lớn thép cuộn của Trung Quốc giá rẻ đang xâm nhập vào thị trường Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng bất lợi tới các công ty sản xuất thép trong nước. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của VIS bởi doanh thu từ sản phẩm thép cuộn của Công ty chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trên tổng doanh thu hàng năm, khoảng dưới 1%.  1. RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty có nguyên vật liệu chính là phôi thép (chiếm 90% giá thành sản phẩm) và phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thép thế giới. Từ khi ký hợp đồng mở LC đến khi hàng về đến Công ty thường mất một khoảng thời gian là 2 tháng. Nếu trong thời gian này giá phôi thép trên thị trường thế giới liên tục biến động tăng giảm không theo chu kỳ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hà Nội, ngày ____ tháng ___ năm ___

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HUY QUANG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHÙNG MINH BẰNG


TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH VĂN VÌ


KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THANH HÀ
1 Theo Sổ đăng ký Cổ đông của VISCO tại ngày ……………

2 Tính từ 30/03/2004 đến 31/12/2004.

3 Doanh thu từ phế, vảy, cán … thép

4 Chỉ tiêu tiêu hao trung bình trên 1 tấn sản phẩm.

5 Các hợp đồng phân phối của Công ty được ký với thời hạn 01 năm và mỗi năm ký kết lại một lần.

6 Tính theo mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ

7 Các chỉ số liên quan đến doanh thu, lợi nhuận được tính toán theo doanh thu, lợi nhuận được ước tính cả năm dựa trên báo cáo kiếm toán 9T/2006.

8 So với tổng mệnh giá cổ phiếu
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương