UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp phép niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việc niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.57 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.57 Mb.
#22846
  1   2   3   4   5   6   7   8
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN.

MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH


CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy phép niêm yết số: /UBCK - GPNY

do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 200 )

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226

2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.262

3- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh

Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý

Số điện thoại: 0321-845.274 Fax: 0321-942.226
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006)NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam)

Giá niêm yết dự kiến : VNĐ/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết : 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết : 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam chẵn)

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT:Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.262

Website: www.vcbs.com.vn

Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vnChi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143

Website: www.vacodtt.com

MỤC LỤC1.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8

1.TỔ CHỨC NIÊM YẾT 8

2.TỔ CHỨC TƯ VẤN 8

2.CÁC KHÁI NIỆM 9

3.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 10

4.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 10

5.MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 11

6.CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 13

7.CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18

8.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22

9.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT 24

10.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25

11.BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 36

12.VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38

13.LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 43

14.CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 45

15.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 45

16.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 50

17.TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP72 66

18.KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 66

19.ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67

20.THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT 68

21.CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 68

22.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 68

23.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 70

24.TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT 70

25.TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 70

26.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 71

27.RỦI RO NỀN KINH TẾ 71

28.RỦI RO LUẬT PHÁP 71

29.RỦI RO LÃI SUẤT 71

30.RỦI RO TỶ GIÁ 72

31.RỦI RO CẠNH TRANH 72

32.RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 73DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Bảng

Bảng 1. Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm ………….. 23

Bảng 2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm ………. 23

Bảng 3. Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm ………………… 23

Bảng 4. Cơ cấu doanh thu VISCO 2004 - 2005 26

Bảng 5. Các yếu tố cấu thành của giá thành sản phẩm 28

Bảng 6. Chỉ tiêu tiêu hao chính trong sản xuất hàng năm 28

Bảng 7. Một số thành tích đã đạt được 33

Bảng 8. Một số hợp đồng mua nguyên vật liệu đang thực hiện 35

Bảng 9. Một số hợp đồng phân phối đang thực hiện 36

Bảng 10. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 và 2005 37

Bảng 11. Kế hoạch phát triển ngành thép đến năm 2010 39

Bảng 12. So sánh sản lượng và thị phần các doanh nghiệp sản xuất thép 40

Bảng 13. Phân tích SWOT của Công ty 42

Bảng 14. Trình độ lao động của VISCO tại thời điểm 31/12/2005 43

Bảng 15. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty 45

Bảng 16. Thời gian khấu hao TSCĐ 46

Bảng 17. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 47

Bảng 18. Tình hình trích lập các quỹ 47

Bảng 19. Dư nợ vay (tại thời điểm 30/09/2006) 48

Bảng 20. Tình hình công nợ tại thời điểm 30/09/2006 48

Bảng 21. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 50

Bảng 22. Tình hình tài sản tính đến thời điểm 30/09/2006 66

Bảng 23. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 67

Biểu

Biểu 1. Diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng loại kỳ hạn 6 tháng 72

Biểu 2. Biến động tỷ giá USD/VNĐ 72


Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương