Tylenol có thể giảm hiệu quả thuốc chủng ngừa ở trẻ emtải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích9.7 Kb.

Tylenol có thể giảm hiệu quả thuốc chủng ngừa ở trẻ em
ATLANTA, Georgia (AP) - Cho trẻ em uống Tylenol để ngừa sốt khi chúng được chủng ngừa thời nhỏ có thể gây hậu quả bất lợi và làm cho thuốc chủng ít hiệu quả hơn, theo một cuộc nghiên cứu mới.

Ðó là cuộc nghiên cứu lớn đầu tiên liên kết việc giảm miễn nhiễm với việc sử dụng các thứ thuốc hạ sốt. Mặc dù tác dụng nhỏ và đa số các trẻ em vẫn có đủ sự bảo vệ nhờ các thuốc chủng ngừa, các kết quả cho thấy không nên cho trẻ em uống Tylenol ngay sau khi chủng ngừa, theo các bác sĩ tại Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Hoa Kỳ (CDC), trụ sở tại Atlanta.

Họ viết một bài bình luận đi kèm cuộc nghiên cứu, được đăng tải trên số ra ngày Thứ Sáu của tạp chí y khoa Lancet của Anh.

Cuộc nghiên cứu chỉ xét tới việc sử dụng với tính cách phòng ngừa của Tylenol - cũng không xét tới việc liệu sử dụng sau khi một cơn sốt phát triển có hậu quả gì hay không.

Tylenol, hay loại tương đương có tên chung là acetaminophen, được khuyến cáo rộng rãi như một thuốc giảm đau cho trẻ em. Nhiều cha mẹ cho trẻ em uống trước hoặc sau một vụ tiêm chủng để ngừa sốt và tránh lo lắng, và vài bác sĩ cũng khuyến cáo điều này. Ủy ban cố vấn chủng ngừa của CDC nói đó là một điều hợp lý đối với các trẻ em có nguy cơ cao bị mê sảng, có thể phát sinh vì những cơn sốt.

Tuy nhiên, sốt sau khi được chủng ngừa không nhất thiết là điều xấu - đó là một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Ngăn chặn sốt, nhất là khi lần đầu tiên một đứa trẻ được chủng ngừa, cũng có vẻ đè nén phản ứng miễn nhiễm và số lượng kháng thể được sản xuất để bảo vệ, cuộc nghiên cứu mới kết luận.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi các khoa học gia tại Cộng Hòa Czech và được thực hiện tại 10 trung tâm y khoa ở nước Ðông Âu này. Cuộc nghiên cứu liên quan tới 459 trẻ em khỏe mạnh, tuổi từ 9 đến 16 tuần, những em được chủng ngừa chống lại sốt tê liệt, sưng phổi, đau màng óc, ho gà, uốn ván, viêm gan và những bệnh trẻ em khác.

Một nửa được cho uống ba liều thuốc Calpol, hay paracetamol - một nhãn hiệu giống như Tylenol được bán tại Âu Châu - trong ngày đầu sau khi được chủng ngừa. Những em kia không được cho uống gì ngoài các thuốc chủng ngừa.

Các trẻ em được cho uống thuốc giảm đau có tỉ lệ bị sốt ít hơn đáng kể - 42% so với 66% những em kia - và rất ít em thuộc cả hai nhóm bị sốt cao.

Tuy nhiên, tỉ lệ thấp hơn về các mức kháng thể bảo vệ từ nhiều loại thuốc chủng được thấy ở nhóm được cho uống thuốc. Các mức kháng thể tiếp tục thấp hơn đáng kể trong nhóm này sau những liều thuốc chủng thúc đẩy, được cho khi các em được từ 12 đến 15 tháng.

Kế tiếp, các nhà nghiên cứu xét tới 10 cuộc nghiên cứu khác về chủng ngừa và nhận thấy vài bằng chứng ủng hộ quan điểm rằng sử dụng Tylenol để ngừa sốt vào lúc chủng ngừa có thể giảm tỉ lệ đáp ứng của hệ miễn nhiễm.

Theo các nhà nghiên cứu, các kết luận phù hợp với những cuộc nghiên cứu khác cho thấy bằng chứng mạnh mẽ chống lại việc sử dụng các thứ thuốc hạ sốt khi chủng ngừa. (n.n.)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương