Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


- KỆ VĂN VÔ SINH NIỆM PHẬTtải về 4.51 Mb.
trang56/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   101

144 - KỆ VĂN VÔ SINH NIỆM PHẬT

“Lửa mồi ánh chớp có gì đâu ?


Ân ái sao còn quấn quít nhau !
Một túi da khô đầy bảo vật,
Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu.
Luân hồi sống chết ai là khỏi,
Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu,
Phúc tội tóc tơ bày rõ hết,
Phân minh sổ sách trước như sau.
Cột đồng giường sắt trông ghê khiếp,
Than khóc kêu gào tránh được đâu ?
Hối lại tu hành e đã muộn,
Ðầu thai làm kiếp ngựa hay trâu.
Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước,
Nhờ Phật rồi đây mới thoát cầu,
Một điểm “Chân như” ai nấy sẵn,
Thoát vòng sinh tử niệm lên mau.
“Quạ bay, thỏ chạy chóng như thoi,
Than hỡi ! Ðời ta được mấy hồi,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh.
Quay đầu ta kíp niệm đi thôi !
Nam mô A Di Ðà Phật (1 tràng)
Dù cho nhà ngọc với kho vàng,
Cảnh đến Vô thường khó nỗi mang,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh,
Quan Âm Bồ Tát độ cho sang.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 tiếng)
Sống lâu bảy chục mấy ai đâu,
Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu.
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh.
Cầu xin Thế Chí độ sang mau.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (10 tiếng)
Giơ tay, cất bước tội ngang mày,
Ðịa ngục đao sơn cửa rộng thay,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh,
Cầu xin Ðịa Tạng độ sang ngay.
Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (10 tiếng)
Hàm đan giấc mộng có hay chi ?
Cuộc thế lân la cái nỗi gì ?
Chỉ cõi Tây phương an lạc cảnh.
Thanh Tịnh Bồ Tát độ cho về.
Nam mô Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát (10 tiếng)
Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ,
Ngôi cửu liên là chỗ náu nương,
Vô sinh, sen nở ngát hương,
Chư tôn Bồ Tát bên đường tiếp nghinh.
Chốn ao báu muôn sen đua nở,
Phật Di Ðà, Thế Chí, Quan Âm,
Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm,
Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.*

---o0o---


145 - SÁM TIÊU TAI GIẢI HẠN

Con nay dốc hết tâm thành,


Kính lạy đức Phật Xí Thạnh Quang Vương.
Nếu con sắp bị tai ương,
Cúi xin chư Phật đoái thương giải nàn:
La Hầu hay bị tai oan,
Tháng giêng, tháng bảy vô vàn điêu linh.
Con nguyền học đạo sửa mình,
Sân si dứt sạch, Phúc tinh phò trì.
Thổ Tú, Thủy Diệu sầu bi,
Tháng tư, Tháng tám thiếu gì nhiễu nhương.
Cúi xin Phật Tổ xót thương,
Giúp cho con được gia đường bình yên.
Thái Bạch hết sạch cửa nhà,
Tháng năm tan tác vào ra bực mình.
Khẩn cầu Cửu Diệu Thất Tinh,
Cứu con thoát khỏi điêu linh cửa nhà.
Thái Dương tiền bạc kiếm ra,
Tháng mười, tháng sáu cửa nhà bình an.
Con hằng tâm nguyện vái van,
Cầu cho con được an nhàn thảnh thơi.
Vân Hớn dù có nói chơi,
Tháng hai, tháng tám bị lời thị phi.
Con nguyền học đạo Từ bi,
Nhớ lời Phật dạy, khắc ghi vào lòng.
Kế Ðô gia thất long đong,
Tháng ba, tháng chín, xa chồng xa cha.
Khấn cầu đức Phật Thích Ca,
Quán Âm phò hộ cửa nhà bình yên.
Thái Âm, mười một truân chuyên,
Tháng chín tốt đẹp, của tiền khá ra.
Khuyên người theo chánh bỏ ta,ø
Trau giồi đức hạnh, mới là chân tu.
Mộc Ðức, bổn mạng không xui,
Tháng chạp, phúc lộc, hưởng vui, thanh bình.
Gắng lo bố thí, phóng sinh,
Ðể cho hết thảy gia đình bình an.
Nguyện cho Ðại hạn tiêu tan,
Tiểu hạn hết sạch, an nhàn thảnh thơi.
Nguyện cho con được đời đời,
Hành Bồ Tát đạo, cứu người lầm than.*

---o0o---


146 - SÁM KỆ GIẢI NGHIỆP SÚC SINH

Chúng sanh đấy có bấy nhiêu,


Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn :
Các ngươi trước lòng trần tục lắm,
Nên kiếp này chìm đắm sông mê.
Bấy lâu chẳng biết tu trì,
Gây bao tội ác lại về mình mang.
Sống đọa đày chết thường đau khổ,
Lông, da, sừng có đỡ được đâu,
Dù là bay trước lặn sau,
Lưới vây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi.
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
Nằm trên chốc thớt lạ thường,
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi.
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,
May sao nhờ các bậc thiện nhân,
Cứu cho ngươi được thoát thân,
Ðến đây lại được nhờ ân pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật,
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng,
Quy rồi tội chướng sạch băng,
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi được hưởng,
Về phương Tây sung sướng đời đời,
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi,
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh,
Cùng nhau dốc một lòng thành,
Cầu cho thoát khỏi trong vành trầm luân.*

---o0o---


147 - VĂN CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ,


Ngỏ đáp ơn báo bổ sanh thành,
Con quy y Phật tu hành,
Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri.
Noi theo hạnh từ bi của Phật,
Bỏ dứt đi những tật xấu xa,
Trau giồi đức hạnh thuận hòa,
Ðạo thành cứu độ Mẹ, Cha, Cửu Huyền.
Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng,
Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin,
Cửu Huyền Thất Tổ hương linh,
Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.
Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm,
Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn,
Ăn cay, uống đắng không sờn,
Vì con đau khổ không hờn phiền chi.
Cha mẹ rất từ bi hà hải,
Nội ngoại đồng bác ái tình thương,
Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương,
Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh.
Ân dưỡng dục minh minh như hải,
Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao,
Con nay muốn đáp công lao,
Ðền ơn trả nghĩa thế nào cho xong.
Lời Phật dạy mênh mông biển khổ,
Cõi Ta bà không chỗ dựa nương,
Chúng sanh vì bởi tình thương,
Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu.
Sanh tử mãi biết đâu mà kể,
Cứ trầm luân trong bể ái hà,
Cũng vì bản ngã chấp ta,
Tham lam, sân giận, cùng là si mê.
Những tội lỗi không hề dứt bỏ,
Ðường tử sanh nên khó bước qua,
Làm con muốn cứu mẹ cha,
Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà đền ân.
Ðem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo,
Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền,
Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền,
Siêu sinh Tịnh độ phước duyên đủ đầy.
Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ,
Hay đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền,
Chúng sanh tất cả các miền,
Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.
Trước xuất thế lìa xa cõi tục,
Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm,
Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham,
Thân tâm thanh tịnh, Già lam dựa kề.
Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,
Ðộ chúng sanh tất cả siêu thăng,
Vượt lên cửu phẩm thượng tầng,
Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.
Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ,
Muốn đáp đền mối nợ từ xưa,
Cần nên tu niệm sớm trưa,
Công dầy quả mãn phước thừa báo ân.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương