Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang18/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   101

42. SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN


(Sám báo hiếu II)
Báo ân nghĩa trọng vô biên,
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi,
Dương trần con chịu mồ côi,
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh,
Nhớ câu đất rộng trời dài,
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa,
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà,
Bỏ con thơ dại vào ra một mình,
Ðau lòng vì nỗi tử sinh,
Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly,
Cháu con sầu thảm ai bi,
Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày,
Trời cao đất thẳm có hay,
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền,
Con còn vui sống triền miên,
Mất mẹ gan ruột đảo điên muôn phần,
Than ôi, từ mẫu thâm ân,
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày,
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh,
Sớm khuya lặng lẽ một mình,
Vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân,
Dưỡng sanh non biển sánh bằng,
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu,
Nhiều khi am tự khấn cầu,
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng,
Khi con vừa mới lọt lòng,
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay,
Mẹ cha vất vả đêm ngày,
Trông con mau lớn chẳng nài công lao,
Nhứt là những lúc ốm đau,
Mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn,
Thuốc thang luống chịu cơ hàn,
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng,
Khuyên con ăn ở có chừng,
Nào là trai gái giữ thuần nết na,
Dạy con khắp hết việc nhà,
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh,
Bây giờ nhìn nấm mồ xanh,
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng,
Về nhà thấy dạng chân dung,
Ðèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân,
Nhớ mẹ đau khổ muôn phần,
Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng,
Lòng con thương nhớ khóc than,
Cơm dưng ba bát vái van mẹ dùng,
Làm sao trả thảo báo ân,
Ðôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than,
Ðêm thâu giấc mộng mơ màng,
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh,
Mẹ đà về chốn Diêm thành,
Bỏ con dương thế cam đành xót xa,
Ruột đau từ đoạn thiết tha,
Nhớ thương từ mẫu lệ sa khôn cầm,
Năm canh con trẻ đang nằm,
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa,
Hồn về chín suối xa đưa,
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê,
Suối vàng cũng gọi là quê,
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân,
Làm con báo hiếu chuyên cần,
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ trai gia (ma chay),
Lòng thành cầu Phật Di Ðà chứng minh,
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh,
Ðức Ngài Ðịa Tạng độ hình mẫu thân,
Hà sa chư Phật Long thần,
Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình,
Hương hồn về chốn Phật đình,
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong,
Ngồi trên phẩm báu hư không,
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành,
Mẹ đã về cõi vô sanh,
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu chư Phật từ tâm,
Di Ðà thọ ký hồn âm trọn lành,
Nguyện hồn về chốn Lạc thành,
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời,
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi,
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng,
Tụng kinh lễ Phật cầu an,
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.
- Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản "Liên hoàn sám Nguyện" và "Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác (Sđd).
- Ơû bản in Liên Hoàn Sám Nguyện thiếu mất bốn câu từ 43 đến 46 và bản in tuyển tập 55 bài Sám phổ thông trước căn cứ vào đây nên cũng thiếu. Nay bổ sung từ bản của kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác cho đủ với nguyên tác.

---o0o---


43. SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN


(Sám báo hiếu III)
Thành tâm báo hiếu con quỳ,
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
Con chưa đáp được mười ân,
Mà nay cha đã qua phần còn đâu !
Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay cha đã khuất hình,
Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
Bỏ con thơ dại chít chiu,
Ðâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề,
Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van,
Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
Rồi nay con được trưởng thành,
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
Sanh thành dưỡng dục cù lao,
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
Sợ con lêu lõng sa đàng,
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
Cha không lên gác xuống lầu,
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
Cha không xuống ngựa lên xe,
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
Cha không dư dả bạc vàng,
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
Nuôi con dạy dỗ học hành,
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con cha bỏ sao đành,
Nay vì số phận cha đành biệt ly,
Nhỏ còn thơ dại biết chi,
Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông,
Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình,
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dâng ba bát vái van cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ,
Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn,
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu chư Phật chứng minh,
Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyệân hết lòng,
Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
Mới là đáp được thâm ân,
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
Nguyện cho hồn đặng an lành,
Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.

- Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản : "Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác" và "Liên Hoàn Sám Nguyện" (sđd).


--- o0o ---

PHẦN THỨ IV - CÁC BÀI SÁM VĂN KHUYẾN TU CẢNH TỈNH

44. SÁM THÁI BÌNH


(Cầu nguyện thái bình I)
Gieo mình trước tọa liên đài,
Chí thành đảo cáo bi ai nguyện cầu,
Lòng vì khắp hết năm châu,
Thay cho thiên hạ toàn cầu nhơn dân.
Nguyện mười phương Phật ai lân,
Chín trời tạo hóa thánh thần oai linh,
Ðoái thương ngũ trược chúng sanh,
Cõi trần kiếp sát đao binh tai nàn,
Cùng người ngổ nghịch bạo tàn,
Trái ngang phép nước gây đàng chiến tranh,
Mưu sâu chước độc sẵn dành,
Phá tan bờ cõi cuộc thành thiên công,
Giết người máu chảy thành sông,
Thây trôi mặt biển xương chồng khắp nơi,
Uế oan hơi mịt khắp trời,
Chết thời tàn tệ sống thời chẳng an,
Tới đâu cửa nát nhà tan,
Ðất bằng thành thị, gò hoang lầu đài,
Lẫy lừng đấu trí đua tài,
Của đời chẳng tiếc đồng loài chẳng thương,
Làm cho thiên hạ nhiễu nhương,
Ðón ngăn bốn bể tuyệt đường sanh nhai,
Dân lành giết hại hoài hoài,
Thây che mặt biển nước phai màu hồng,
Xiết bao tai nạn chập chồng,
Dưới sông đã hại trên đồng cũng âu,
Họa gieo khắp hết hoàn cầu,
Tiếng than như sấm hơi sầu như mây,
Oán thay cho đến cỏ cây,
Thảy đều thọ hại chầy ngày thảm thương,
Thấy đời tai nạn phi thường,
Phút liền động niệm cảm thương cho đời.
Lòng thành chúc tụng hôm mai,
Phần hương đảo cáo nguyện mười điều ra:
Một là nguyện đức Di Ðà,
Cầu xin xuống phước an hòa khắp nơi,
Văn minh bình đẳng độ đời,
Dân an lạc nghiệp nơi nơi thái hòa,
Hai là nguyện đức Thích Ca,
Chuyển đời ly loạn hóa ra thái bình,
Mở mang vận thái văn minh,
Vật người thơ thới nhơn tình trung lương,
Ba là nguyện Chuẩn Ðề Vương,
Thần thông dẹp hết chiến trường bốn phương,
Ðộ người ngổ nghịch bạo cường,
Bỏ tà về chánh một đường thiện tâm.
Bốn là nguyện đức Quan Âm,
Ðộ người oán trọng thù thâm thuận hòa,
Ðộ đời tai nạn xảy qua,
Cùng người tật bịnh đều là an thuyên.
Năm là nguyện đức Phổ Hiền,
Ðộ người chấp chánh giữ quyền an dân,
Bốn phương tương ái tương thân,
Ðồng tuân phép nước thảo thân kính nhường.
Sáu là nguyện Ðịa Tạng Vương,
Ðộ người siêu lạc bốn phương đặng về,
Cùng là người thác tư bề,
Hồn linh độ hết đồng về Tây phương.
Bảy là nguyện Tứ Thiên Vương,
Thái bình đem lại như Ðường, Nghiêu xưa.
Bốn mùa thuận tiết gió mưa,
Nhơn phong, vật thụ, trẻ già hân hoan,
Tám là nguyện với Tam Quan,
Khiến người đạo tặc hung hoang về lành,
Bốn phương hải yến hà thanh,
Nhà sanh con thảo nước sanh tôi hiền.
Chín là nguyện đức Hoàng Thiên,
Hộ cho thế giới dứt liền đao binh,
Á Âu như đệ như huynh,
Tương thân tương ái hòa bình giao liên.
Mười là nguyện các Thánh Hiền,
Cầm cân tội phước phân minh chỉ đàng,
Tiêu trừ tất cả tai nàn,
Dứt cơn khói lửa độ an dân lành.
Mười điều phát nguyện chí thành,
Cầu cho bá tánh tu hành thiện duyên,
Tâm thành đảo cáo chư Thiên,
Cầu xin giáng phước xuống miền Nam bang.
Tiêu trừ tất cả tai nàn,
Quan hiền, đức chánh, trị an nước nhà,
Bốn mùa mưa thuận gió hòa,
Dân an quốc thới trẻ già khương ninh,
Trai thời học thuật xảo tinh,
Bá công Bá nghệ văn minh anh hùng,
Gái thời đức hạnh nữ công,
Tài năng mỹ thuật sánh đồng trượng phu,
Người người tâm chánh thân tu,
Hưng nhơn hưng nhượng đức phù minh tân,
Chánh chơn bố đức thi ân,
Lập đời thạnh trị lê dân thái bình,
Rày mừng gặp hội minh tinh,
Nguyện cho thiên hạ khương ninh thọ trường.
- Bài do Tổ Huệ Ðăng chùa Thiên Thai - Bà Rịa trước tác khoảng năm 1930. Trích trong kinh Tam Bảo diễn nghĩa của Tổ đình Thiên Thai ấn hành 1994.
- So với bản in trước của tuyển tập, có sửa chữa lại rất nhiều.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương