Tuần 1 (11/9): tìm hiểu và thảo luận về đề tàitải về 31.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.09.2023
Kích31.48 Kb.
#55148
bổ sung


  • Kết quả dự kiến khi đánh giá di truyền của các cây đinh lăng bằng 2 kỹ thuật trên sẽ cho thấy độ đa dạng dt của các cây. Các kỹ thuật này được sử dụng để phân tích các đoạn DNA ngắn và đa dạng, giúp xác định được sự khác biệt di truyền giữa các cây đinh lăng. Kết quả này có thể được sử dụng để sự đặc trưng giữa các cây đinh ở mỗi vùng miền từ đó phát triển sự bảo tồn cũng như quản lý tài nguyên cây thuốc quý này.

  • Kế hoạch :

  • Tuần 1 (11/9): tìm hiểu và thảo luận về đề tài

  • Tuần 2 (18/9): báo cáo đề cương

  • Tuần 3 (25/9): tiến hành tách chiết DNA của 6 cây đinh lăng từ 6 vùng (xác định hàm lượng và độ tinh sạch)

  • Tuần 4 : sử dụng kỹ thuật RAPD và ISSR để phân tích đa dang di truyền

  • Tuần 5 : chạy điện di DNA trên gel Agarose, phân tích được sự sai khác về mặt dt. Sử dụng một số phần mềm tin học để phân tích kết quả, vẽ cây phân loại

  • Tuần 6: báo cáo kết quả

tải về 31.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương