Tt tên hàngtải về 499.15 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích499.15 Kb.
#22983
  1   2   3
Hàng tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ- Hải An- Tân cảng (Hải Phòng)


TT

Tên hàng

Số lượng,
trọng lượng


Số cont

Loại cont

Số chì

Người gửi,
địa chỉ


Người nhận,
địa chỉ


Số/ ngày
vận đơn


Tên PTVT/
ngày nhập cảnh


Vị trí lưu hàng

Phân loại
tồn đọng


NĂM 2013 (38 cont)

1

LABOR PROTECTIVE
CLOTHING

256 BALES

BSIU9172970

40DC

622525

MOA RESOURCE CO. - 59, DEOKCHONDEOKJEOL-GIL,
OKSAN-MYEON, CHEONGWON-GUN, CHUNGBUK, KOREA

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT CO, LTD
KHU NOI THI MOI - LIEU DE OWN NGHIA HUNG DISTRICT-NAM DINH

HASL0251D5DA530

SIRI BHUM

10/5/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

2

LABOR PROTECTIVE
CLOTHING

200 BALES

TGHU9034122

40DC

859655

DK TRADING - 140-6 SANGKOK-LI DASAN-MYUN
GORYONG-GUN KYOUNGSANGBUK-DO KOREA

HAI HUNG IMPORT EXPORT CO., LTD - NO 78,VUON TRAU, TRAN PHU, QUANG NINH

NSSKKYHPC1300162

SIRI BHUM

10/5/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

3

LABOR PROTECTIVE
CLOTHING

252 BLE

TCNU9493813

40DC

WHL3215927

NAKAYAMA & CO., LTD ON BAHALF OF MARVELLOUS FRONTIER SDN BHD
NO.4, LORONG INDUSTRI 15 KAWASAN INDUSTRI BUKIT PANCHOR 14300, NIBONG TEBAL, PENANG, MALAYSIA

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT CO., LTD
KHU NOI THI MOI - LIEU DE OWN NGHIA HUNG DISTRICT-NAM DINH

A06244

MAENAM

23/05/13

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

4

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

NSSU7016733

40DC

2864830

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

5

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

NSSU7032349

40DC

2856315

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

6

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

CAIU8774134

40DC

732708

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

7

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

BMOU4693100

40DC

607689

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

8

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

TGHU6145478

40DC

1859682

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

9

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

CAXU9927250

40DC

56777

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

10

CKD KITS OF
JINBEI LIGHT TRUCKS

4,088 PKGS

NSSU7064670

40DC

2865050

SHENYANG JINBEI VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD
NO 6 FANGNAN ROAD, SHENHE DIST, SHENYANG, CHINA

XUANKIEN VINAXUKI MOTOR CORPORATION
60 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI

NSSLPCCDB3315750

ITRA BHUM

9/8/2013

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

11

CLOTHING

260 BALES

HALU5605090

40DC

622658

MOA RESOURCE CO. - 59, DEOKCHONDEOKJEOL-GIL,
OKSAN-MYEON, CHEONGWON-GUN, CHUNGBUK, KOREA

KIM LONG TRANSPORTATION AND TRADING CO.LTD 142 CAU BINH, THUONG LY, HONG BANG, HP

HASL0251D8DC001

ITRA BHUM

23/08/13

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

12

SCALLOP SHELL
POWDER FORMANURE

20 BAGS

TGHU1672516

20DC

NS277341

AONED CO., LTD
2-153, URASATO, MIDORI-KU, NAGOYA, AICHI, JAPAN

CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI DICH VU ISSEI
1F MINH KHAI, HONG BANG, HAI PHONG

NSSLSSCCPD078906

MAENAM

26/11/13

CHÙA VẼ

Quá thời hạn khai HQ

13

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

24700 KG

YMLU8259774

40HC

YMLR032626

YML

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360744593

LANTAU BAY001S-001N

28/8/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

14

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

20500 KG

YMLU8710002

40HC

YMLR024911

SESUN TRADING CO., LTD., 418, NAERYONG-RI, JINYEON, G-EUP, KIMHAE-CITY, KYONG, NAM, SOUTH KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI350702093

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

15

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

20500 KG

GLDU7312125

40HC

YMLR048779

SESUN TRADING CO., LTD., 418, NAERYONG-RI, JINYEON, G-EUP, KIMHAE-CITY, KYONG, NAM, SOUTH KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI350702093

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

16

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

23400 KG

YMLU8257088

40HC

YMLR513223

ADD GOOD RECYCLING CO, 137-16 HWAHAP-RO 691 BEON, -GIL, EUNG YEON-MYEON, YA, NGJU-SI, GUEPMGGO-DO, KOR, EA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360746250

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

17

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

20500 KG

SEGU4089891

40HC

YMLR032786

SESUN TRADING CO., LTD., 418, NAERYONG-RI, JINYEON, G-EUP, KIMHAE-CITY, KYONG, NAM, SOUTH KOREA

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI350702093

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

18

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

20500 KG

FCIU9073857

40HC

YMLR044862

SESUN TRADING CO., LTD., 418, NAERYONG-RI, JINYEON, G-EUP, KIMHAE-CITY, KYONG, NAM, SOUTH KOREA

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI350702093

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

19

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

20500 KG

GLDU7467810

40HC

YMLR032297

SESUN TRADING CO., LTD., 418, NAERYONG-RI, JINYEON, G-EUP, KIMHAE-CITY, KYONG, NAM, SOUTH KOREA

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI350702093

SINAR BANTEN001S-001N

11/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

20

USED CLOTHING

26300 KG

YMLU8640163

40HC

YMLR030913

HYUNDAE TRADING, 554-17, MUGAP-RI, CHOWOL-, EUP, GWANGJU-CITY, GYEONG, GI-DO, SOUTH KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360744333

YM INAUGURATION103S-103N

18/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

21

USED CLOTHING

25500KG

BMOU4071072

40HC

YMLR030998

SAMEIC TRADE, 236-3 YUGYORI GUNNAEMYEON, POCHEONSI GYEONGGI KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360744561

YM INAUGURATION103S-103N

18/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

22

USED CLOTHING

25200 KG

TCNU7965443

40HC

YMLR513404

SAMEIC TRADE, 236-3 YUGYORI GUNNAEMYEON, POCHEONSI GYEONGGI KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360744561

YM INAUGURATION103S-103N

18/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

23

USED CLOTHING

25500 KG

YMLU8167390

40HC

YMLB941155

SAMEIC TRADE, 236-3 YUGYORI GUNNAEMYEON, POCHEONSI GYEONGGI KOREA,

NAM THAI TRADING IMPORT-EXPORT, COMPANY LIMITED ADD: NEW URBAN AREAS,LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI360744561

YM INAUGURATION103S-103N

18/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

24

LABOR PROTECTIVE CLOTHING

27600 KG

YMLU8382201

40HC

YMLS153336

MASAYUKI & CO.,LTD., 20-31 MINAMI-HATSUTOMI 4-, CHOME KAMAGAYA-SHI, CHIBA, -KEN 273-0123 JAPAN,

HOANG PHUC IMPORT EXPORT TRADING, COMPANY LIMITED 09 HOABINH BOULEVARD, TRAN PHU WARD, MONG CAI CITY, QUANG NINH PROVINCE, VIETNAM

YMLUI252810969

YM INAUGURATION103S-103N

18/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

25

PLASTIC SCRAP

19900 KG

TGHU6673388

40HC

YMLG653835

TAISEI TRADING CO.,LTD,

PHU THANH SON PRODUCTION AND, TRADING CO.LTD. KHACH VILLAGE, MINH HAI COMMITTEE,, VAN LAM DIST,HUNG YEN CITY TEL:0974 983 999

YMLUI252811078

SINAR BANTEN002S-002N

26/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

26

120 PACKAGE, KING SIZE MATT/BOX/FRAMS/HEADBOARDSGOLD MIRRORS BIG/SMALL SAFES QUEEN SIZE MATT/BOX CHAIR

7900 KG

YMLU8562100

40HC

1002880

HAPPY INTERNATIONAL CORP., 147-48 175TH STREET, 2ND, FLOOR JAMAICA, NY 11434,

SHIPPING AGENCY MARINE SERVICE AND, TRADING CO. SAMTRA 75, NGUYEN TRUONG TO ST, 4TH DISTRICT HOCHIMINH CITY, VIETNAM TEL: 84-8-9401346,

YMLUE144263653

SINAR BANTEN002S-002N

26/9/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

27

GENERAL CARGO

16000 KG

GLDU5242939

20DC

INMAA1307894

MULTIMODAL SHIPPING SERVICES, NO.27/13, WEST MADHA CHURCH ROAD,, ROYAPURAM, CHENNAI - 13., TEL NO : 044- 25980353 / 354,

HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JSC, 6TH FLOOR, SUCCESS BUILDING, NO.3, LE THANH TONG STR,, HAIPHONG CITY,VIETNAM., TEL : +84 31 368 6052

MAACB13005341

NITHI BHUMN226-N226

5/10/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

28

GENERAL CARGO

16000 KG

TGHU0138363

20DC

INMAA1307892

MULTIMODAL SHIPPING SERVICES, NO.27/13, WEST MADHA CHURCH ROAD,, ROYAPURAM, CHENNAI - 13., TEL NO : 044- 25980353 / 354,

HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JSC, 6TH FLOOR, SUCCESS BUILDING, NO.3, LE THANH TONG STR, HAIPHONG CITY,VIETNAM., TEL : +84 31 368 6052

MAACB13005341

NITHI BHUMN226-N226

5/10/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

29

GENERAL CARGO

24400 KG

TCKU2251602

20DC

INMAA1307891

MULTIMODAL SHIPPING SERVICES, NO.27/13, WEST MADHA CHURCH ROAD,, ROYAPURAM, CHENNAI - 13., TEL NO : 044- 25980353 / 354

HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JSC, 6TH FLOOR, SUCCESS BUILDING, NO.3, LE THANH TONG STR, HAIPHONG CITY,VIETNAM., TEL : +84 31 368 6052

MAACB13005341

NITHI BHUMN226-N226

5/10/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

30

GENERAL CARGO

16000 KG

TEMU2213567

20DC

INMAA1307893

MULTIMODAL SHIPPING SERVICES, NO.27/13, WEST MADHA CHURCH ROAD,, ROYAPURAM, CHENNAI - 13., TEL NO : 044- 25980353 / 354,

HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JSC, 6TH FLOOR, SUCCESS BUILDING, NO.3, LE THANH TONG STR, HAIPHONG CITY,VIETNAM., TEL : +84 31 368 6052

MAACB13005341

NITHI BHUMN226-N226

5/10/13

HẢI AN

Quá thời hạn khai HQ

Каталог: Docs -> HungDN -> HangTonDong
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
HangTonDong -> Danh sách hàng hóa tồn tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
HangTonDong -> Tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh tồn đọng 335 container đã nằm tại cảng quá 90 ngày
HangTonDong -> Danh sách hàng tồn đọng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ
HangTonDong -> Hiện nay tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV tồn đọng 29 container đã nằm tại cảng quá 90 ngày

tải về 499.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương