Tt tên đề tài, dự án Cơ quan chủ trìtải về 83.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích83.15 Kb.
Danh môc c¸c ®Ò tµi, dù ¸n N¡M 2013


TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện
PHẦN I: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2013

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Đề tài: Nghiên cứu quy luật phát sinh, mức độ gây hại của nhện gié hại lúa và xây dựng biện pháp quản lý tổng hợp tại Nghệ An

Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An

2011-2013
2

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng chuối tiêu hồng tập trung tại N.An

Trạm giống Cây trồng công nghệ cao

2011-2013
3

Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số giống đậu mới (đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh) trồng thay thế vừng trên đất sản xuất lạc Xuân

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực và cây thực phẩm

2012-2013
4

Dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật bảo quản tinh dịch lợn trên 48 giờ tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống lợn

Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An

2012-2013
5

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao chất lượng đàn trâu ở Nghệ An

Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An

2011-2013
6

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật phục hồi và phát triển cây Đa do đồng chí Trường Chinh trồng tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Nghệ An

2012-2013
7

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo giống và phát triển cây Trám đen (Canarium nigrum Engler) ở huyện Thanh Chương

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm rau, hoa, quả Gia Lâm

2011-2013
8

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Trạm KN-KN huyện Tương Dương

2011-2013
9

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật SRI (System of Rice Intensification) xây dựng mô hình thâm canh lúa nước tại huyện Con Cuông (Giai đoạn 2)

Công ty CP dịch vụ KHCN nông nghiệp Thành An

2012-2013
10

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển giống bò vàng địa phương (bò Hmông) tại huyện Kỳ Sơn

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Nghệ An

2010-2013
11

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi cá Tầm (Acipenser) thương phẩm hàng hóa ở huyện Quế Phong

Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn

2011-2013
12

Dự án: Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KHKT mở rộng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồi Vân tại Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Đoàn kinh tế quốc phòng 4 (thuộc Quân khu 4)

2011-2013
13

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) thương phẩm trong ao bằng thức ăn chế biến tại huyện Yên Thành

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Thành Vinh

2011-2013
14

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi cá Chình hoa (Anguilla Marmorata) thương phẩm tại thị xã Cửa Lò

Công ty CP tư vấn và phát triển Thành Vinh

2010-2013
15

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chim trắng vây vàng (Trachinotusbochi) tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Thành Vinh

2011-2013
16

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng rạn nhân tạo tại vùng biển Nghệ An

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An

2011-2013
17

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng nhiệt sản xuất và lưu giữ giống cá Lóc đen (Channa striata) trong mùa đông tại Nghệ An

Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An

2011-2013
18

Dự án: Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Rô đầu vuông tại Nghệ An

Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An

2011-2013
19

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô phi NOVIT 4 đơn tính tại tỉnh Nghệ An (Thuộc chương trình Nông thôn miền núi - ủy quyền địa phương quản lý)

Công ty CP thương mại Hợp tám

2011-2013
II. LĨNH VỰC Y TẾ

20

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ bướu cổ học sinh ở độ tuổi 8-10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An

2012-2013
21

Đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Nghệ An

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An

2011-2013
22

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phòng trị bệnh tự kỷ trẻ em dưới 6 tuổi ở Nghệ An

Bệnh viện Nhi Nghệ An

2011-2013
23

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Thalassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc Thái và H’Mông tỉnh Nghệ An

Trường Đại học Y khoa Vinh

2011-2013
24

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và xây dựng mô hình vận chuyển cấp cứu nhi khoa triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Giai đoạn 2)

Bệnh viện Nhi Nghệ An

2012-2013
III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

25

Dự án: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Trung tâm CNTT và truyền thông Nghệ An

2012-2013
26

Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2012-2013
27

Đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin - thư viện điện tử Trường Đại học Y khoa Vinh giai đoạn 2012-2015 có tính đến năm 2020

Trường Đại học Y khoa Vinh

2012-2013
IV. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

28

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

2012-2013
29

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN về năng lượng tái tạo (năng lượng gió, mặt trời và thủy điện nhỏ), xây dựng mô hình cung cấp điện năng cho các đồn biên phòng xa điện lưới ở Nghệ An

Viện Khoa học năng lượng (thuộc Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam)

2011-2013
30

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp và xây dựng mô hình sử dụng an toàn tiết kiệm điện ở vùng nông thôn tỉnh Nghệ An (Giai đoạn 2)

Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Nghệ An

2012-2013
31

Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình bảo quản ngô thương phẩm tại Nghệ An (Dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình nông thôn miền núi)

CTCP Đầu tư KHCN miền Trung

2011-2013
V. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

32

Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

2011-2013
33

Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học ở đảo Ngư, đảo Mắt và biển ven bờ ở Nghệ An

Trung tâm Môi trường và phát triển Nghệ An - Liên hiệp các HKHKT

2011-2013
VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

34

Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng để xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An (Giai đoạn 2)

Trung tâm KHXHNV

2011-2013
35

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trung tâm KHXH&NV

2011-2013
36

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Phòng văn hóa và thông tin huyện Hưng Nguyên

2011-2013
37

Đề tài: Tình hình di cư trái phép của đồng bào H’Mông tại các huyện miền núi Nghệ An; Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Giai đoạn 2)

Công an tỉnh Nghệ An

2011-2013
38

Đề tài: Nghiên cứu đặc trưng văn hóa xứ Nghệ và xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh Nghệ An ra bên ngoài

Tạp chí Văn hoá Nghệ An

2011-2013
VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

39

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

2011-2013
40

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn và số lượng của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Nghệ An

Trường Đại học Vinh

2011-2013
41

Đề tài: Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào một số chuyên ngành tiếng Việt trong chương trình cao đẳng sư phạm

Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An

2011-2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương