Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệtải về 44.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích44.15 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 37/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin đề tài nghiên cứu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2010

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- KS. Nguyễn Gia Minh Thảo


Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Thiết kế và chế tạo bàn phím cảm ứng, ứng dụng trong sản phẩm thuộc lĩnh vực dân dụng – công nghiệp” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì và kỹ sư Nguyễn Gia Minh Thảo là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Bài báo:

 • Web site http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen cung cấp các thông tin chi tiết về màn hình cảm ứng như lịch sử, công nghệ và xu hướng phát triển của màn hình cảm ứng.

 • Công ty Elo TouchSystems hàng đầu thế giới, chuyên sản xuất và cung cấp màn hình cảm ứng phục vụ cho các công ty vận tải, nhà bán lẻ, kiosk, trung tâm y tế, bệnh viện … . Nguồn http://www.elotouch.com/

 • Công ty Mass Multimedia, Inc chuyên sản xuất và cung cấp màn hình cảm ứng, các linh kiện phục vụ cho các công ty vận tải, nhà bán lẻ, kiosk, trung tâm y tế, bệnh viện … . Nguồn http://www.touchscreens.com/company.html

 • Web site http://www.touchuserinterface.com/ cung cấp các tài liệu, sách, video và các thông tin liên quan đến việc công nghệ nghiên cứu và chế tạo bàn phím và màn hình cảm ứng.

 • Web site http://www.multitouchtechnology.com/ cung cấp các tài liệu và các thông tin liên quan đến việc công nghệ nghiên cứu và chế tạo màn hình cảm ứng.

 • How to select a surface-capacitive touch-screen controller. Tác giả Bauman, Carl (Hampshire Company) Source: Information Display, v 23, n 12, p 32-36, December 2007

 • Temperature and humidity sensing functions of a capacitive touch sensor for material discrimination. Tác giả Yuji, Jun-Ichiro (Yatsushiro Natl. Coll. of Technology, 2627 Hirayama-shinmachi, Yatsushiro, Kumamoto, 866-8501, Japan); Yamaguchi, Hiroki; Shida, Katsunori Source: Proceedings of the SICE Annual Conference, p 2667-2670, 2004, SICE Annual Conference 2004

 • Capacitive touch sensor based user-interface: Generic design considerations and development of an wearable input device. Tác giả Chatterjee, Ranajit (Department of Mechanical Engineering and Intelligent System, University of Electro-Communications, Tokyo, Japan); Matsuno, Fumtoshi. Source: Proceedings of the SICE Annual Conference, p 2299-2303, 2008, Proceedings of SICE Annual Conference 2008 - International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology

 • High transmissivity capacitive touch screen. Tác giả Miyamoto, Saburoh; Nakano, Toshihisa; Nishimura, Tomohiko; Satoh, Seiji; Ishikura, Kenichiro Source: Shapu Giho/Sharp Technical Journal, n 92, p 59-63, August 2005

 • Touch panel with combined optical and electromagnetic resonance operation. Source: Research Disclosure, n 511, p 1458, November 2006

 • Integrated active matrix capacitive sensors for touch panel LTPS-TFT LCDs. Tác giả Kanda, Eiji (Display Development Center, Seiko Epson Corporation, Fujimi, Nagano, Japan); Eguchi, Tsukasa; Hiyoshi, Yasunori; Chino, Taketo; Tsuchiya, Yasushi; Iwashita, Takahiro; Ozawa, Tokuro; Miyazawa, Takao; Matsumoto, Tomotaka Source: Digest of Technical Papers - SID International Symposium, v 39, n 2, p 834-837, 2008, Society for Information Display - 2008 International Symposium Digest of Technical Papers.

 • Capacitive facial movement detection for human-computer interaction to click by frowning and lifting eyebrows. Tác giả Rantanen, Ville (Department of Automation Science and Engineering, Tampere University of Technology, P.O. Box 692, Tampere 33101, Finland); Niemenlehto, Pekka-Henrik; Verho, Jarmo; Lekkala, Jukka Source: Medical and Biological Engineering and Computing, v 48, n 1, p 39-47, January 2010

 • Hybrid touch screen panel integrated in TFT-LCD
  Lee, Joohyung (Mobile Display Development Team, LCD Business, Samsung Electronics Co. Ltd., Giheung, Korea, Republic of); Park, Jong-Woung; Jung, Dong-Jin; Pak, Sangjin; Cho, Manseung; Uh, Keehan; Kim, Hyung-Guel Source: Digest of Technical Papers - SID International Symposium, v 38, n 2, p 1101-1104, 2007, 2007 SID International Symposium - Digest of Technical Papers

 • Studying applications for touch-enabled mobile phone keypads
  Holleis, Paul (University of Duisburg-Essen, Essen, Germany); Huhtala, Jussi; Häkkilä, Jonna Source: TEI'08 - Second International Conference on Tangible and Embedded Interaction - Conference Proceedings, p 15-18, 2008, TEI'08 - Second International Conference on Tangible and Embedded Interaction - Conference Proceedings

 • Transparent and flexible tactile sensor for multi touch screen application with force sensing. Tác giả Kim, Hong-Ki (Department of Electronic Engineering, Sogang University, Korea, Republic of); Lee, Seung-Gun; Han, Ji-Eun; Kim, Tae-Rim; Hwang, Sung-Up; Ahn, Seong Deok; You, In-Kyu; Cho, Kyoung-Ik; Song, Tai-Kyong; Yun, Kwang-Seok Source: TRANSDUCERS 2009 - 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, p 1146-1149, 2009, TRANSDUCERS 2009 - 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems

 • Touch screen technologies: Their advantages and disadvantages
  Hill, Anthony (3M Touch Systems, Methuen, MA 01844, United States) Source: Control Solutions, v 75, n 9, p 24-26, September 2002

 • Multi-touch: A new tactile 2-d gesture interface for human-computer interaction
  Westerman, Wayne (Department of Electrical Engineering, University of Delaware, 140 Evans Hall, Newark, DE 19716-3130); Elias, John G.; Hedge, Alan Source: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, p 632-636, 2001

 • Touch controller lets you ignore extra touches [mXT224]. Cravotta, R. EDN v. 54 no. 23 (December 3 2009) p. 10

 • Watchdog timer enables capacitive touch sensor. Machine Design v. 81 no. 18 (September 24 2009) p. 64. Schlaepfer, E.

 • Adding capacitive touch to an MCU for a single-chip solution. Electronics Weekly no. 2391 (July 8-14 2009) p. 12

 • Fujitsu Takes Digital Approach To Capacitive Touch Sensing. Electronic Design v. 57 no. 6 (March 26 2009) p. 17. Wong, B.

 • Build A Touch-Sensor Solution For Wet Environments. Electronic Design v. 56 no. 22 (October 23 2008) p. 51-2, 54-6. Lee, M.

 • Capacitive Touch Sensors Gain Fans. EDN v. 51 no. 13 (June 22 2006) p. 48-50, 52, 54, 56, 58. Marsh, D.

 • Touch screen technologies: Their advantages and disadvantages. Control Solutions v. 75 no. 9 (September 2002) p. 24-6. Hill, A.

 • Putting touch-screen technology to work in open control systems. Instrumentation & Control Systems v. 73 no. 5 (May 2000) . Naylor-McDevitt, E.

 • How touchscreens work. Control Engineering v. 45 no. 12 (September 1998) p. 238 Morse, E.

  1. Sách:

 • Capacitive Sensors: Design and Applications (IEEE Press Series on Electronics Technology) by Larry K. Baxter (Paperback - Sept. 3, 1996)

 • Ultra Low Power Capacitive Sensor Interfaces by Wouter Bracke, Robert Puers, and Chris van Hoof (Paperback - Dec. 28, 2009)

 • Design of an Integrated Low-Power Capacitive Sensor Readout Circuit: Development and Simulation in a CAE Tool by Matthias Blümle (Paperback - Jan. 23, 2009)

 • Touch Screen And Signature Capture Terminal Durability And Versatility Is The Standard For The Multi-Lane Retail Point Of Service. An article from: EDP Weekly's IT Monitor (Digital - June 1, 2005)

 • Qwerty Qwik: Multi Sensory Touch Typing (Fingerithmatic) by Frances More (CD-ROM - 2008)

 • Multi Sensory Touch Typing in Minutes (Fingerithmatic) by Frances More (Spiral-bound - 2004) – Illustrated

  1. Sáng chế:

 • MX2009009897 (A) System And Method For Driving And Receiving Data From Multiple Touch Screen Devices. 2009-10-19

 • EP2166463 (A1) Method and device for searching for and executing content using touch screen 2010-03-24

 • EP2165251 (A1)  Method, Apparatus And Computer Program Product For Providing A Scrolling Mechanism For Touch Screen Devices 2010-03-24

 • US2010066701 (A1) Multiple Touch Location In A Three Dimensional Touch Screen Sensor. 2010-03-18

 • WO2010030077 (A2) Touch Screen Apparatus And Method For Inputting User Information On A Screen Through Context Awareness 2010-03-18

 • KR20100010011 (A) Method For Detecting Double Touch Of The Image Sensor Touch Screen 2010-01-29

 • Touch screen signal processing: John David Newton, Auckland (New Zealand) Assigned to Next Holdings Limited, Auckland (New Zealand) Filed on Jan. 11, 2005, as Appl. No. 11/33,183.
 • Setting change touch region for a controller having a touch screen display: Gabriel A. Bergman, St. Louis Park, Minn. (US); Eugene J. Takach, Eden Prairie, Minn. (US)

 • Touch screen system and control method therefor capable of setting active regions: Jong-jin Yi, Seoul (Korea, Republic of) Assigned to Samsung Electronics Co., Ltd.

 • Touch screen user interface with multi-text field display: Jeremy H. L. Griffith, East Rochester, N.Y. (US) Assigned to Xerox Corporation, Norwalk, Conn. (US)


 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều chỉnh cảm ứng thay thế nhập khẩu. Hà Ðình Minh. Công ty CP Chế tạo máy điện tử Việt Nam-Hungary. 2007

  1. Nguồn'>Bài báo:

 • Graphene cuộc cách mạng cho ngành điện tử. Tác giả Vũ Biển. Nguồn http://www.cesti.gov.vn/khong-gian-cong-ngh-/graphene-cu-c-cach-m-ng-cho-nganh-di-n-t.html , ngày 10/04/2009

 • Phát minh phần mềm đánh máy chữ bằng mắt: Anh. - Sài Gòn Giải Phóng, 26/08/2002. - Tr. 8

 • Thay thế chuột bằng sự cử động của ánh mắt. - Khoa học công nghệ, 14/10/2004. - Số 42.-Tr. 16

 • Bút kỹ thuật số thay bàn phím và chuột. - Sài Gòn Giải phóng, 29/06/2002. - Tr. 5

 • Công nghệ máy tính đa tiếp xúc. - Sài Gòn Giải Phóng, 16/02/2002. - Tr. 5

 • Bút điện tử cho người không thích gõ... bàn phím. - Sài Gòn Giải Phóng, 03/01/2002. - Tr. 5

 • Găng tay điều khiển vi tính thay bàn phím và con chuột. - Sài Gòn Giải Phóng, 24/01/2002. - Tr.8

 • Máy tính và cảm ứng sáng tạo //, Khoa học và Công nghệ. - Ngày: 28/09/1995. - Tr.2,5

 • Bàn cảm ứng (1990) //, Khoa học và Công nghệ. - Ngày: 16/09/1999. - Tr.20

 • Màn hình cảm ứng đa điểm. Nguồn http://www.thongtincongnghe.com.

 • Cuộc cách mạng công nghệ đa điểm . Nguồn http://www.baomoi.com.

 • Thời của cảm ứng đa điểm. Nguồn http://info.denthan.com.

 • Phần cứng sẵn sàng cho công nghệ cảm ứng đa điểm của Windows 7 . Nguồn http://www.uevf.net.
 • Cảm ứng đa chạm: "ma lực" từ những ngón tay. Nguồn http://www.pcworld.com.vn.


 • Công nghệ cảm ứng đa điểm trên ĐTDĐ . Nguồn http://vn.trungtamdidong.com.

 • Lịch sử công nghệ cảm ứng trên di động . Nguồn http://forum.mysamsung.vn.

 • Những 'bí mật' về công nghệ màn hình cảm ứng . Nguồn http://www.baodatviet.vn.

 • Màn hình cảm ứng - Nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa . Nguồn http://www.mobilereview.vn.
 • Ma thuật' đằng sau màn hình cảm ứng . Nguồn http://www.thongtincongnghe.com.

 • Những bí mật về màn hình cảm ứng! . Nguồn http://tuoitrequynhon.com.


Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT (T.Anh, 4b).


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGD. Lương Tú Sơn

BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /4

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> “Xây dựng thư viện lập trình hỗ trợ tối ưu tổ hợp trên môi trường tính toán song song và phân bổ”
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> Do Trường Đh công nghệ thông tin Đh quốc gia hcm chủ trì và ts. Lê Mạnh là chủ nhiệm đề tài
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương