Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệtải về 26.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích26.45 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …46…./TTTT-TTCN

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- PGS. TS. Trần Mạnh Hùng


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng của kim tiền thảo (Desmodium Styracifolium) theo hướng phòng ngừa và điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính do Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen) – Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM chủ trì và PGS. TS. Trần Mạnh Hùng là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US20110202052 System for treating benign prostatic hyperplasia, 2011.

   • CN102240370 Chinese medicinal composition for treating benign prostatic hyperplasia and preparation method thereof, 2011.

   • CN101762643 Measuring method for fingerprint of desmodium styracifolium as raw medicinal material, 2010.

   • US6177430 Use of .alpha.1-adrenoreceptor antagonists in the prevention and treatment of benign prostatic hyperplasia, 2001.

   • EP0309342 Use of desmodium in the treatment of hepatitis and medicaments thereof, 1989.

  2. Sách:

   • The one earth herbal sourcebook: Everything you need to know about Chinese, Western, and Ayurvedic herbal treatments. Tác giả: Ph.D. Alan Keith Tillotson, Nai-shing Hu Tillotson, Robert Abel. Nhà xuất bản: Paperback, 2001.

  3. Tài liệu:

   • Evaluation of antiurolithic effect and the possible mechanisms of Desmodium styracifolium and Pyrrosiae petiolosa in rats. Tác giả: Mi Jun, Duan Jianmin, Zhang Jun, Lu Jianzhong, Wang Hanzhang. Nguồn: Urological Research, 2012.

   • Flavonoid compounds from desmodium styracifolium of Vietnamese origin. Tác giả: Minh Giang Phan, Tong Son Phan, Katsuyoshi Matsunami, Hideaki Otsuka. Nguồn: Chemistry of Natural Compounds, 2010.

   • Isoflavanones and their O-glycosides from desmodium styracifolium. Tác giả: Zhao Ming, Duan Jin-Ao, Che Chun-Tao. Nguồn: Phytochemistry, 2007.

   • Highly directional transurethral ultrasound applicators with rotational control for MRI-guided prostatic thermal therapy. Tác giả: Anthony B Ross, Chris J Diederich, William H Nau, Harcharan Gill, Donna M Bouley, Bruce Daniel, Viola Rieke, R Kim Butts, Graham Sommer. Nguồn: Phys. Med. Biol., 2004.

   • Uroxatral launched in U.S. to treat symptoms of benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Sanofi-Synthelabo Co. Nguồn: Biotech Week, 2003.

   • Update on the medical management of benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Manoj Monga. Nguồn: International Urology and Nephrology, 2001.

   • Discovery of novel potent and selective alpha(1A) adrenoceptor antagonists for the symptomatic treatment of benign prostatic hyperplasia (Bph). Tác giả: Meyer-MD, Altenbach-RJ, Basha-FZ,... Nguồn: Abstracts of Papers of The American Chemical Society, 1997.

   • Treatment of benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Valvano Jonathan W., Yuan David Y., Rudie Eric N., Clark Steven J. Nguồn: Advances in Heat and Mass Transfer in Biotechnology American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division, 1996.

   • Transurethral photodynamic therapy in benign prostatic hyperplasia: A caninepilot study using benzoporphyrin derivative. Tác giả: Shetty Sugandh D., Peabody James O., Beck Elsa R.,... Nguồn: Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 1999.

   • Theoretical analysis of transurethral laser-induced thermo-therapy for treatment of benign prostatic hyperplasia. Evaluation of a water-cooled applicator. Tác giả: C Sturesson, S Andersson-Engels. Nguồn: Phys. Med. Biol., 1996.

  4. Bài báo:

   • The chimpanzee as a model of human benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Mitchell S. Steiner, Ronald C. Couch, Sharan Raghow, Debra Stauffer. Nguồn: Original Research Article The Journal of Urology, 1999.

   • Clinical comparison of selective and nonselective alpha(1)A-Adrenoreceptor antagonists in benign prostatic hyperplasia – Studies on Tamsulosin in a Fixed-Dose and Terazosin in increasing doses. Tác giả: Lee-E, Lee-C. Nguồn: British Journal of Urology, 1997.

   • Effect of desmodium-styracifolium-triterpenoid on calcium-oxalate renal stones. Tác giả: Hirayama H, Wang Z, Nishi K. Nguồn: British Journal of Urology, 1993.

  5. Luận văn:

   • Contributions of stress, hostility and testosterone to disease parameters in benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Ullrich Philip Murray. The University of Iowa, 2004.

   • Clinical pharmacokinetic/ pharmacodynamic modelling of 5Alpha-reductase inhibitors for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Tác giả: Olsson Gisleskog. Uppsala Universitet (Sweden), 2000.

 2. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

   • Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latufolium L. Amryllidaceace) để sản xuất viên nang điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Cơ quan chủ trì: Công ty CP Dược liệu TW 2, 2007.

  2. Luận án:

   • Nghiên cứu ba dược liệu hướng tác dụng điều trị sỏi thận: chuối hột – kim tiền thảo – rau om. Tác giả: Bùi Mỹ Linh. Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 2007.

  3. Văn bản:

   • Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và vi phạm quy chế dược – Thuốc Kim Tiền Thảo tan sỏi hoàn, lô SX: 021207, HD:02.06.09, SĐK: VND-0999-03 trên nhãn ghi Cơ sở Kim Nguyên Đường Sản xuất. Nguồn: Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, 2008.

  4. Bài báo:

   • Sự thay đổi một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt được điều trị bằng bài thuốc tiền liệt thanh giải. Tác giả: Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Thị Tân. Tạp chí: Y học Thực hành, 2007.

   • Tìm hiểu mối liên quan giữa PSA và u lành tuyến tiền liệt. Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hỷ. Tạp chí: Y học Thực hành, 2002.

   • Đông y trị sỏi thận – tiết niệu: cây kim tiền thảo. Tác giả: M. loan. Phụ san báo Khoa học Phổ thông, 2000.

   • Kim tiền thảo chữa được bệnh sỏi tiết niệu. Tác giả: K.O. Báo Sài Gòn Giải phóng, nă 2000.

  5. Tài liệu:

   • Thu hồi thuốc kim tiền thảo tan sỏi hoàn. Tác giả: T. Minh. Nguồn: http://nld.com.vn, 2009

   • Vị thuốc quý kim tiền thảo. Tác giả: BS. Thu Vân. Nguồn: http://vietbao.vn, 2009

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: KS. Trần Trung Cang – Phòng Thông tin Công nghệ

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT, TTCN


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Y%20-%20Duoc -> Nam%202012
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Nam%202012 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
Y%20-%20Duoc -> “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”
Y%20-%20Duoc -> Xác định kiểu gen của siêu VI viêm gan c (Hepatitis c virus) bằng một số quy trình dựa trên kỹ thuật pcr
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương