Trung tâM ĐÀo tạo và phát triển sắc ký center for education & development of chromatographytải về 86.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích86.53 Kb.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

CENTER FOR EDUCATION & DEVELOPMENT OF CHROMATOGRAPHY

25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3910 7429 - Fax: 08 3910 7427

Email: info@edchcm.com -Web: www.edchcm.comHỘI CÁC PHÒ NG THỬ NGHIỆM VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VINALAB-PT ----------------------

------------------

Số: 410/VINALAB-PT

v/v: Chương trình TNTT tháng 7/2016

Tp. HCM, ngày 3 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Phụ trách các Phòng thử nghiệm

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) (được giới thiệu trên Website của văn phòng công nhận chất lượng BoA) thường xuyên tổ chức các chương trình TNTT giúp các PTN tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025-2005 và văn bản Hướng dẫn các chương trình TNTT (Mã số AGL 12, ngày 05/05/2008 của Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA, Hệ thống công nhận PTN Việt Nam VILAS).

Ban TNTT VINALAB – PT đã tổ chức thành công các chương trình TNTT trong 6 năm qua (năm 2010 - 2015) đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO/IEC 17043 (General Requirements for Proficiency Testing).Ban VINALAB -PT xin thông báo chương trình TNTT tháng 7 năm 2016

 1. Nội dung chương trình:

  STT

  Mã PT

  Tên chương trình

  Chỉ tiêu

  Phí tham dự (VND)

  01

  VPT.1.5.16.63

  Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

  Màu sắc, Độ đục, pH, Độ kiềm tổng, Độ cứng tổng, Độ cứng Ca, TDS, TSS.

  2.500.000

  02

  VPT.1.5.16.64

  Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nước và nước thải

  Chlorpyrifos, Diazinon

  2.000.000

  03

  VPT.1.5.16.65

  Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

  COD, BOD5, N_NH4+, Tổng N, Tổng P, TSS

  2.500.000

  04

  VPT.1.5.16.66

  Phân tích chất tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi

  Salbutamol, Clenbuterol

  2.000.000

  05

  VPT.1.5.16.67

  Phân tích Nitrofuran trong thủy sản

  Nitrofuran (AOZ, AMOZ)


  2.000.000

  06

  VPT.1.5.16.68

  Phân tích Ethoxyquin trong thủy sản

  Ethoxyquin

  2.000.000

  07

  VPT.1.5.16.69

  Phân tích Oxytetracycline trong sữa

  Oxytetracycline

  2.000.000

  08

  VPT.1.5.16.70

  Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang

  Độ ẩm, Tro tổng số, Cafein, Tỉ lệ chất tan trong nước

  2.500.000

  09

  VPT.1.5.16.71

  Phân tích các chỉ tiêu trong xi măng

  Độ ẩm, Chất mất khi nung, MgO, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O.

  2.500.000

  10

  VPT.1.5.16.72

  Phân tích các chỉ tiêu trong trà, chè xanh

  Độ ẩm, Hàm lượng chất tan, Hàm lượng tro tổng, Hàm lượng Tannin, Hàm lượng Cafein

  2.500.000

  11

  VPT.1.5.16.73

  Phân tích Histamin trong nước mắm

  Histamin

  2.500.000

  12

  VPT.1.5.16.74

  Phân tích các chỉ tiêu trong thực phẩm và thủy sản

  pH, N tổng, Tro tổng, N_NH3, TVB_N, Ca, P.

  2.500.000

 2. Phương pháp thử nghiệm:

Theo TCVN, SMEWW, EPA, ISO, AOAC, Châu Âu, nội bộ…

 1. Thời gian:

   • Thời hạn nhận đăng ký đến: 16/07/2016

   • BTC gửi mẫu cho các PTN đăng ký: tuần thứ 3 tháng 07/2016

 2. Quy trình tổ chức chương trình TNTT:

- Tuân thủ các yêu cầu cho chương trình TNTT của ISO/IEC 17043:2010: General requirements for proficiency testing (Những yêu cầu chung cho chương trình TNTT).

- Xử lý và đánh giá kết quả theo:

+ ISO 13528:2005: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (Phương pháp thống kê sử dụng trong chương trình TNTT bằng so sánh liên phòng).

+ Hướng dẫn của tổ chức pt:a (proficiency testing Australia) 1. Bảo mật: Ban tổ chức cấp mã số riêng cho từng Phòng thí nghiệm.

 2. Thanh toán:

- Đề nghị thanh toán phí tham gia trước khi nhận báo cáo kết quả.

   • Phí tham gia chương trình TNTT có thể trả bằng tiền mặt tại văn phòng VINALAB - PT (25 Bis Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 0371000429636 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Tân Định (VIETCOMBANK). Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký (đề nghị ghi rõ: Phí Thử nghiệm thành thạo, Mã số hóa đơn, Tên đơn vị thanh toán để tiện theo dõi).

- Ghi chú: Đối với các PTN là thành viên của Vinalab thì được giảm 10% phí tham gia.

 1. Đăng ký tham gia: Theo mẫu đính kèm (fax, email, bưu điện).

- Liên hệ: Trần Thị Kim Thùy

- ĐT: (08) 3910 7429 / DĐ: 0983971128

- Địa chỉ: VINALAB – PT– 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Quận 1, TPHCM.

- Fax: (08) 3910 7427 - Email: vinalabpt1@vinalab.org.vn

- Website: www.edchcm.com

Trân trọng kính chào.Phó Trưởng ban VINALAB-PT

Giám đốc EDC-HCM

TS. Diệp Ngọc Sương

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 7/2016

Thông tin chung

Tên phòng thí nghiệm:

Tên cơ quan (Tên đơn vị xuất hóa đơn):

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Mã số thuế:

Hội viên Vinalab:

Người liên hệ : Chức vụ:

Điện thoại : .Fax :………………………………………………..

E-mail: ………………………….................................Di động...................................................................

Địa chỉ gửi mẫu đến PTN:ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNHTÊN CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH


VPT.1.5.16.63

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

 Màu sắc
 Độ đục
 pH
 Độ kiềm tổng
 Độ cứng tổng
 Độ cứng Ca
 TDS
 TSS
VPT.1.5.16.64


Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nước và nước thải

Chlorpyrifos
 Diazinon
VPT.1.5.16.65

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

 COD
 BOD5
 N_NH4+
 Tổng N
 Tổng P
 TSS
VPT.1.5.16.66


Phân tích chất tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi


 Salbutamol
 Clenbuterol
VPT.1.5.16.67

Phân tích Nitrofuran trong thủy sản

 Nitrofuran (AOZ)
 Nitrofuran (AMOZ)
VPT.1.5.16.68

Phân tích Ethoxyquin trong thủy sản

 Ethoxyquin
VPT.1.5.16.69

Phân tích Oxytetracycline trong sữa

 Oxytetracycline
VPT.1.5.16.70

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang

 Độ ẩm
 Tro tổng số
 Cafein
 Tỉ lệ chất tan trong nước
VPT.1.5.16.71


Phân tích các chỉ tiêu trong xi măng

 Độ ẩm
 Chất mất khi nung
 MgO
 CaO
 SiO2
 Al2O3
 Fe2O3
 Na2O
VPT.1.5.16.72

Phân tích các chỉ tiêu trong trà, chè xanh

 Độ ẩm
 Hàm lượng chất tan
 Hàm lượng tro tổng
 Hàm lượng Tannin
 Hàm lượng Cafein
VPT.1.5.16.73

Phân tích Histamin trong nước mắm

 Histamin
VPT.1.5.16.74

Phân tích các chỉ tiêu trong thực phẩm và thủy sản

 pH
 N tổng
 Tro tổng
 N_NH3
 TVB_N
 Ca
 P
Ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐĂNG KÝ

Xin vui lòng gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ sau:

BAN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO – VINALAB-PT

Địa chỉ : 25 Bis Nguyễn Văn Thủ P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 08. 3910 7429/ 0983971128

Fax : 08. 3910 7427

Email : vinalabpt1@vinalab.org.vnWeb : www.vinalab.org.vnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương