Trung tâm ngoại ngữ tin họCtải về 325.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích325.24 Kb.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNGTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

ĐỒ HỌA TRÊN ADOBE PHOTOSHOPKhoá đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng để giúp học viên có  những kiến thức cơ bản về xử lý đồ họa trên Adobe Photoshop. Kết thúc khoá học, học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Photoshop để có thể làm việc hoặc tham gia các khóa học nâng cao.

1

Tên khóa học

Photoshop

2

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức nghề:

-    Nhận biết các loại ảnh Bitmap

-    Nhận biết các hệ màu RGB,CMYK,HSL….

-    Sử dụng được phần mềm PhotoshopKỹ năng nghề:

Nắm được các kỹ thuật trong thiết kế ảnh

-   Sử dụng được hiệu ứng layer

-   Cắt ghép xử lý ảnh chuyên nghiệp

-   Sử dụng được các công cụ tô màu trong photoshop

-   Sử dụng được các hiệu ứng đặc biệtThái độ lao động:

-   Nghiêm túc có trách nhiệm cần thiết khi thiết kế sản phẩmKỹ năng khác:

-   Có khả năng tư duy, mỹ thuật3

Đối tượng đào tạo

-   Cho tất cả mọi đối tượng yêu thích đồ họa, cần thiết chosinh viên chuyên ngành thiết kế Web, thiết kế thời trang,thợ chụp ảnh…

4

Phân phối thời gian

-   Thời gian: 2 tháng, 8 tuần, 24 buổi, 3 buổi/tuần

-    Số tiết: 60.

+ Lý thuyết: 23

+ Thực hành: 35

+ Kiểm tra: 2


5

Trang thiết bị

-    Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ : máy vi tính cá nhân có nối mạng.

-     Nguyên, vật liệu thực hành : Hệ điều hành Windows, bài tập,…

-     Phương tiện giảng dạy : máy PC, máy chiếu, bảng viết, bút lông, giáo trình, giáo án, sổ lên lớp,…

-     Phiếu hướng dẫn thực hiện.6

Nội dung khóa học:

(tóm tắt công việc)

Chương I: Giới thiệu không gian làm việc của

 • PhotoshopGiới thiệu và các khái niệm cơ bản Photoshop CS4


Chương II: Thao tác với vùng chọn

 • Công cụ Marquee tool và thao tác tạo vùng chọn

 • Layer và các thao tác ghép hình ảnh

 • Các lệnh tô màu và nhóm công cụ tạo đường Path


Chương III: Chỉnh sửa ảnh

 • Công cụ text và những hiệu ứng đặc biệt

 • Paste Into,Group,Mask

 • Phục chế ảnh cũ và chuyển ảnh đen trắng thành ảnh màu

 • Nhóm công cụ tô màu

 • Các bộ lọc Filter

 • Sử dụng hình thế

 • Quét ảnh và xuất ảnh


Chương IV: Tối ưu ảnh cho Web.

Thi cuối khóa

7

Hình thức tổ chức lớp

-    Theo khóa

8

Tốt nghiệp

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội.

: trungtam
trungtam -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
trungtam -> SỞ y tế ĐỒng tháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâM y tế tp. Cao lãnh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
trungtam -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
trungtam -> TỔng cục hải quan
trungtam -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
trungtam -> Tr­êng ®¹i häc vinh Trung tm th ng tin -th­ viÖn NguyÔn thóc hµo Th­ môc luËn ¸n luËn v¨n
trungtam -> Tr­êng ®¹i häc vinh Trung tm th ng tin -th­ viÖn NguyÔn thóc hµo Th­ môc luËn ¸n luËn v¨n tËp I ngµnh x· héi Vinh 06 – 2010
trungtam -> Tr­êng ®¹i häc vinh
trungtam -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm y tế tp cao lãNH
trungtam -> Số: 194/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương