Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc giatải về 13.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.61 Kb.
#22971


BỘ TƯ PHÁP

TRUNG TÂM

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA


Số: 549/TTLLTPQG-HCTH

V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu LLTP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Báo Việt Nam News

Trả lời Công văn số 183/CV-VNS ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Báo Việt Nam News về việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cá nhân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Khoản 3 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp quy định “Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền”. Đối với trường hợp của ông Richard Henderson, quốc tịch Australia như Quý Báo nêu trong Công văn, do hiện nay không còn cư trú tại Việt Nam nên để được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ông Richard Henderson có thể ủy quyền cho người khác đang ở Việt Nam thay mặt mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Những giấy tờ cần thiết khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm:

1. Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (xin gửi kèm theo mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp);

2. Bản sao hộ chiếu của người ủy quyền: 01 bản;

3. Bản sao Giấy xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian đã cư trú tại Việt Nam của người ủy quyền: 01 bản (Văn bản xin xác nhận này phải do người được ông Riachard Henderson ủy quyền thực hiện).4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền: 01 bản.

(Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp bản chụp Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

5. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Lệ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 200.000 VNĐ/lần cấp/người/02 Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp cần thiết thêm thông tin, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 04.62739492 (bà Phạm Dương Minh Thu)

Trên đây là hướng dẫn về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam, đề nghị Quý Báo thông báo cho đương sự để thực hiện theo đúng quy định./.

Trân trọng.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để b/c);- Lưu: TTLLTPQG (2b).

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Đặng Thanh Sơn
Каталог: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 13.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương