Trung Tâm kt tc-đl-cltải về 0.5 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.5 Mb.
#69
1   2

Hàm lượng NaCl


TCVN 3701 : 90

-
04/TS

-

Hàm lượng axit

TCVN 3702 - 9004/TS

-

Hàm lượng lipit

TCVN 3703 - 90

-
04/TS

-

Hàm lượng tro

TCVN 5105 - 90

-
04/TS

-

Hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô.

TCVN 3705 : 90

-
04/TS

-

Hàm lượng Nitơ Amoniac

TCVN 3706 : 90

-
04/TS

-

Hàm lượng Nitơ amin- amoniac

TCVN 3707 : 90

-
04/TS

-

Hàm lượng Nitơ acid amin

TCVN 3708 : 90

-
04/TS

-

PHÂN BÓN

01

Phân hỗn hợp NPK

TCVN 5815: 2001
2001

01\PB

10/7/2008

02

Phân tích phân bón – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

10 TCN 501- 97

Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

1998

02/PB
03

Phân lân canxi magiê

TCVN 1078:1999
2004

03/PB

-

04

Phân Supe phosphat đơn

TCVN 4440:200404/PB

-

05

Phân hỗn hợp NPK- Phương pháp thử


TCVN 5815: 200105/PB

-

06

Phân lân canxi magiê ( Phân lân nung chảy)


TCVN 1078: 199906/PB

-

07

Supe phosphat đơn

TCVN 4440:200407/PB

-

08

Ure nông nghiệp- yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2619:199408/PB

-

09

Ure nông nghiệp. phương pháp thử.

TCVN 2620:1994_09/PB

2011

10

Phân khoáng - Phương pháp xác định độ bền khoáng của các hạt

TCVN 4852-1989 ( ST SEV2527-80)10/PB

-

11

Phân khoáng. Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

TCVN 4853- 89 (ST SEV2528-80)11/PB

-

12

Phân bón và chất cải tạo đất. Phân loại

TCVN 7159 :2002 (ISO 7851:1983)12/PB

-

13

Phân bón. Ghi nhãn. Cách trình bày và công bố

TCVN 7288:2003.13/PB

-

14

Phân bón – phương pháp xác định phot pho hữu hiệu

TCVN 8559:2010
2010

14/PB

-

15

Phân bón – phương pháp xác định nitơ tổng số

TCVN 8557:2010
-

15/PB

-

16

Phân bón – phương pháp xác định axit humic và axit fulvic

TCVN 8561:2010
-

16/PB

-

17

Phân bón – phương pháp xác định phot pho tổng số

TCVN 8563:2010
-

17/PB

-

18

Phân bón – phương pháp xác kali hữu hiệu

TCVN 8560:2010
-

18/PB

-

19

Phân bón – phương pháp xác định kali tổng số

TCVN 8562:2010
-

19/PB

-

20

Phân bón – phương pháp xác định clorua hòa tan trong nước

TCVN 8558:2010
-

20/PB

-VẬT LIỆU XÂY DỰNG

01

Thép cốt bê tông- Thép thanh vằn

TCVN 6285: 1997

( ISO 6935-2: 1991)Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1997

01/XD

10/7/2008

02

Thép cốt bê tông cán nóng

TCVN 1651: 1985
1985

02/XD

-

03

Thép cán nóng

TCVN 1844:1989
1989

03/XD

-

04

Bê tông nặng- Phưong pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCXDVN 162: 2004

Bộ khoa học công nghệ

2004

04/XD

-

05

Xi măng – Phưong pháp thử

Xác định độ bềnTCVN 6016: 1995

( ISO 679: 1989)Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1995

05/XD

-

06

Thép thanh cốt bê tông- Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
-
06/XD

-

07

Gạch xây- Phương pháp thử

TCVN 6355: 1998

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1998

07/XD

-

08

Bê tông nặng- Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

TCXDVN 239: 2006

Bộ khoa học công nghệ

2006

08/XD

-

09

Thép góc cạnh không đều cán nóng cỡ, thông số kich thước

TCVN 1657: 1993

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1993

09/XD

-

10

Gạch xi măng lat nền

TCVN 6065: 1995

-

1995

10/XD

-

11

Xi măng pooc lăng trắng

TCVN 5691: 2000

-

2000

11/XD

-

12

Chỉ dẫn kĩ thuật – Chọn thành phần bê tông các loại

Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD

-
12/XD

-

13

Xi măng- Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 4787: 1989

-

1989

13/XD

-

14

Cốt liệu cho bê tông và vữa- Ycầu kĩ thuật

TCVN 7570: 2006

Bộ khoa học công nghệ

2006

14/XD

-

15

Các tiêu chuẩn để thử xi măng

TCVN 139: 1991

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1991

15/XD

-

16

Cốt liệu cho bê tông và vữa- Phương pháp thử

TCVN 7572-1:20-2006

Bộ khoa học công nghệ

2006

16/XD

-

17

Vật liệu kim loại thử kéo ở nhiệt độ thường

TCVN 197: 2002

( ISO 6892: 1998)Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

2002

17/XD

-

18

Chống sét cho các công trình xây dựng

Tiêu chuẩn thiết kế-thi côngTCXD 46: 1984

Bộ xây dựng

1984

18/XD

-

19

Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng- Phương pháp thử

TCVN 3105: 1993 TCVN 3109: 1993

TCVN 3111: 1993 – 3120: 1993

TCVN 5726: 1993


Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1993

19/XD

-

20

Xi măng – Phương pháp thử cơ lý

TCVN 4029:85 –TCVN 4032:85

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1985

20/XD

-

21

Thử nghiệm không phá huỷ- Đánh giá chất lượng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

2004

21/XD
22


Đề cương đào tạo thí nghiệm – Kiểm tra các đặc điểm cơ lý

Bê tông và vật liệu xây dựng


2001

22/XD
23

Đất xây dựng- Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

TCVN 4196-1995
1995

23/XD
24

Vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN 198: 2008

ISO 7438:2005Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

2008

24/XD

9/3/2010

25

Mối hàn

TCVN 5400

TCVN 5403-1991

25/XD
26

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kích thước và kết cấuTCVN 5846- 1994
1994

26/XD
27

Vật liệu kim loại- thử va đập kiểu con lắc CHARPY

TCVN 312-3- 2007

ISO 148:


2007

27/XD
28

Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TCVN 7572-1÷ 20 : 2006
2006

28/XD

3/2012


ĐƯỜNG


01

Tiêu chuẩn Việt Nam về đường

TCVN 6329; 6959 ; 6960 ; 6333 ; 6959 ; 6961 – 2001

Bộ Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường ban hành

2001

1/Đ

10/7/2008

02

Tiêu chuẩn Việt Nam về đường

TCVN 7268 ; 7269 ; 7270 ; 7273 ; 7274 ; 7275 ; 7276 ; 7277 - 2003

Bộ Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường ban hành

2003

2/Đ

10/7/2008

03

Đường tinh luyện và đường cát trắng

TCVN 1695 – 87

Bộ Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường ban hành

1988

3/Đ

10/7/2008
BMTT01.06

Trang /
tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương