Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.85 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.85 Mb.
#21929
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


B

VNECO1
ẢN CÁO BẠCH


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000512 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004, lần 2 ngày 05/06/2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . . . tháng. . . năm . . . . )
Bản cáo bạch này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại

1. Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1

Trụ sở giao dịch

489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại

(0511) 3772 001

Fax

(0511) 3772 006

Email

vneco1@gmail.com

Website

www.vneco1.com.vn


2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Trụ sở chính

Tầng 8, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

(04) 5730 200

Fax

(04) 5771 966

Website

www.apec.com.vn


Phụ trách công bố thông tin

Ông Trần Đình Điệp

Trưởng phòng Tổ chức Lao động Hành chính

Điện thoại

(0511) 3772 006
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000512 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004, lần 2 ngày 05/06/2007 )

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thong

Mệnh giá:

10.000 đồng/1 cổ phiếu (Mười ngàn đồng/1 cổ phiếu)

Tổng số lượng niêm yết:

3.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết:

30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Kiểm toán & dịch vụ tin học

Địa chỉ

142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại

(08) 9305 163

Fax

(08) 9304 281

Website

www.aisc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Trụ sở chính

Tầng 8, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

(04) 5730 200

Fax

(04) 5771 966

Website

www.apec.com.vn

MỤC LỤC


MỤC LỤC 3 1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

 1. Rủi ro về mặt kinh tế

 • Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ khá cao từ 7 - 8% /năm1, đây là nhân tố thuận lợi tác động đến sự phát triển chung của tất cả các ngành kinh tế trong cả nước cũng như ngành xây dựng điện. Là một thành phần của nền kinh tế, Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng và chi phối của tình hình nền kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển của ngành nói riêng. Bên cạnh đó, khả năng phát triển của Công ty còn bị chi phối và chịu sự ảnh hưởng bởi định hướng phát triển của chiến lược phát triển điện, xây dựng nguồn điện và nhu cầu tiêu thụ điện của đất nước qua từng thời kỳ.

 • Theo thống kê và dự đoán của các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Credit Suisse, trong các năm 2005, 2006, 2007 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam lần lượt là 8,4%; 6,6% và 12,6%, năm 2008 sẽ là 22,1%2.2 Với tình hình lạm phát tăng cao như hiện nay cộng với việc ngân hàng Nhà nước thắt chặt hạn mức cho vay đối với các doanh nghiệp và lãi suất cho vay tăng cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Rủi ro lãi suất: Với đặc thù ngành, các công trình thi công xây dựng thường là các công trình có quy mô lớn, phát sinh thường xuyên nhu cầu tín dụng ngắn hạn như các công trình hệ thống lưới điện…, do đó biến động về lãi suất cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế tối đa chi phí sử dụng vốn vay đồng thời nâng cao năng lực tài chính, năm 2007 Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh từ 6,5 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Hiện nay nguồn vốn của Công ty đủ để đáp ứng khối lượng công việc và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 • Tỷ giá hối đoái: Công ty hầu như không có hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy tỷ giá hối đoái biến động sẽ có ảnh hưởng không đáng kể đến sự tăng trưởng và phát triển của Công ty trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

 1. Rủi ro về đầu tư tài chính

 • Hoạt động đầu tư tài chính trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động là cơ hội đồng thời là thách thức cho các doanh nghiệp. Khoản mục đầu tư tài chính của Công ty là đầu tư mua cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam với mục đích nắm giữ lâu dài. Do đó sự biến động về giá cả chứng khoán trên thị trường chứng khoán không gây ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và nắm giữ lâu dài của Công ty.

 1. Rủi ro về mặt pháp luật

 • Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, trở thành công ty đại chúng và tiến hành niêm yết trên Thị trường Chứng khoán tập trung, mọi hoạt động của Công ty chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật xây dựng, Luật đầu tư, Luật đất đai và các quy định liên quan đến đất đai môi trường... Ngoài ra, trong từng thời kỳ các chính sách của Nhà nước, của các địa phương có thay đổi, nhất là các lĩnh vực liên quan như là bất động sản, đền bù, hoặc là triển khai hướng dẫn các thay đổi chế độ chính sách của các cơ quan chức năng chậm thì đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 1. Rủi ro đặc thù ngành

  1. Thời gian thi công thường kéo dài, tiến độ thực hiện chịu sự tác động của nhiều phía

 • Đặc thù của hoạt động xây dựng điện là thời gian thi công kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hơn nữa lĩnh vực xây dựng điện phức tạp, điều kiện làm việc ngoài trời chịu sự tác động ảnh hưởng của điều kiện tự nhiện như xây dựng các đường dây và trạm biến áp, xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện... Ngành xây dựng điện thực hiện phải mất chi phí cao và chịu nhiều rủi ro hình thành từ điều kiện tự nhiên, từ những yêu cầu pháp lý và kể cả việc quy hoạch đất đai, tài sản, .. Bên cạnh đó, quá trình thi công các công trình còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ cung cấp hàng của chủ đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, khả năng thực hiện dự án cũng như môi trường quản lý điều hành và hoạch định của Nhà nước. Tuy nhiên, những rủi ro này thường tác động trực tiếp đến hoạt động của các nhà thầu còn đối với Công ty (đơn vị thi công) thì chỉ chịu tác động gián tiếp.

 • Điều kiện lao động ngoài trời, vừa thi công các công việc ở phần ngầm dưới đất, vừa thi công các phần việc ở phần điện trên cao nên có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và sự cố.

  1. Yêu cầu của ngành

 • Ngành xây dựng điện là một trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, có tính chất lưu động, độc hại, nguy hiểm. Để hạn chế các rủi ro trong quá trình thi công, Công ty đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động. Công ty cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động khi làm việc, thực hiện lập đầy đủ các phương án, biện pháp, kỹ thuật an toàn trước khi tổ chức thi công. Đồng thời tổ chức cán bộ giám sát kỹ thuật an toàn đầy đủ và thực hiện tốt mạng lưới an toàn có hệ thống đảm bảo hạn chế đến mức tối thiểu sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra khi thi công. Để hạn chế rủi ro trong quá trình thi công Công ty thực hiện mua bảo hiểm cho từng công trình và các xe, máy phục vụ thi công.

  1. Đặc thù nguyên vật liệu

 • Sắt, thép, kẽm và nhiên liệu chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất cột thép và xây lắp các công trình điện. Do vậy, sự biến động về giá cả của các chủng loại nguyên nhiên vật liệu có ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Để hạn chế những thiệt hại phát sinh từ sự tăng giá của các mặt hàng này, Công ty tiến hành thỏa thuận với nhà thầu về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng khi có sự biến động lớn về giá của những mặt hàng này. Trên cơ sở của tiến độ thi công trình của từng công trình và mức độ nhu cầu trọng yếu của từng công trình để lựa chọn thời gian mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất theo theo thời gian do giá cả biến động, hạn chế tối đa hàng tồn kho dự trữ chờ thi công dài ngày, tăng cường công tác tiết kiệm, hạn chế tối thiểu hao hụt vật tư, nguyên nhiên liệu, tiết kiệm chi phí vận chuyển.

  1. Quyết toán công trình, thu nợ

 • Thời gian quyết toán, thu hồi vốn các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành thường diễn ra chậm cũng tác động tới hiệu quả kinh doanh của Công ty. Để giảm tác động này, Công ty thường xuyên đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn các hợp đồng đã bàn giao.

 1. Rủi ro về thị trường

 • Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế WTO sẽ tạo ra cơ hội và thách thức đòi hỏi ngành xây dựng điện trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ Quốc tế.

 • Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao cho tất cả doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng điện. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.

 1. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ các hạng mục công trình đã, đang thi công).


 1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

 1. Tổ chức niêm yết

Ông Đỗ Văn Chính

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Ông Nguyễn Trường Thành

Phó giám đốc

Ông Trần Hoàng Bính

Phó giám đốc

Ông Hoàng Văn Thọ

Phó giám đốc

Ông Vũ Danh Khánh

Kế toán trưởng

Ông Phan Hiệp

Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

 1. Tổ chức tư vấn

Ông Nguyễn Mạnh Hào

Đại diện theo pháp luật 

Chức vụ 

Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Xây đựng Điện VNECO1. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây đựng Điện VNECO1 cung cấp.

 1. CÁC KHÁI NIỆM

UBCKNN

Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

TTGDCK HÀ NỘI

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Tổ chức niêm yết

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

VNECO1

Tên Giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

Hội đồng quản trị

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

BHXH

Bảo hiểm xã hội

CNĐKKD

Chứng nhận đăng ký kinh doanh

BCTC

Báo cáo tài chính

BCTCKT

Báo cáo tài chính kiểm toán
 1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Каталог: data -> HNX -> 2008
HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008

tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương