Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.85 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển


 • Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 là một doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa với 28,08% vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Tiền thân của VNECO1 là Công ty Xây lắp điện 3.1 (trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3) được thành lập vào ngày 08 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định 48/2003/QĐ – BCN của Bộ trưởng Bộ công nghiệp trên cở sở hợp nhất Xí nghiệp thi công cơ giới & Xây dựng điện và Đội thi công cơ giới.

 • Ngày 06/12/2004 Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn đầu tư ban đầu là 5,5 tỷ đồng, có tên gọi Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3.1 theo Quyết định số 158/2004/QĐ – BCN của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.

 • Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực liên quan đến xây dựng điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông, sân bay, bến cảng, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị… Trong những năm vừa qua Công ty đã thực hiện thi công được hàng ngàn km đường dây và các trạm biến áp từ 500 kV trở xuống, cụ thể:

 • Đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 và mạch 2; đường dây 500kV thuỷ điện Yaly – Playku; đường dây 500 Thường Tín - Quảng Ninh;

 • Đường dây 220 kV: Vinh - Đồng Hới; Đồng Hới - Huế; Tuy Hoà – Nha Trang; KrongBuc – Nha Trang; Rạch Giá - Bạc Liêu; Cà Mau – Ô Môn; Hà Giang – Tuyên Quang;...

 • Đường dây 110 kV: Huế - Đà Nẵng; Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bình Minh – Vĩnh Long; Cấp điện cho nhà máy Xi măng Tây Ninh; Điện Nam - Điện Ngọc; Trảng Bàng - Đức Hoà;...

 • Các trạm: Trạm 220 kV (Quy Nhơn, Hoà Khánh, Krongbuc, Đồng Hới, Huế,...) và thi công hàng ngàn km đường dây 35kV trở xuống.

 • Công ty tham gia thực hiện xây dựng các công trình thuỷ điện Khe Diên Quảng Nam, hiện đang xây dựng thuỷ điện KrongHnang ở Đaklak, ngoài ra còn xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản khác.

 • Ngày 26/03/2006 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 theo quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1- HĐQT ngày 20/03/2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1.

Quá trình tăng vốn của Công ty:

 • Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006 tổ chức vào ngày 21/01/2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên 1 tỷ để đạt vốn điều lệ là 6,5 tỷ đồng, cụ thể:

 • Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 39.500 cổ phần, tương ứng với số vốn tăng lên là 395.000.000 đồng.

 • Phát hành thêm 60.500 cổ phần tương ứng với phần vốn tăng thêm là 605.000.000 đồng.

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 07/02/2007, Công ty tăng vốn từ 6,5 tỷ lên 10 tỷ đồng, cụ thể:

 • Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 57.000 cổ phần, tương ứng với số vốn tăng lên là 570.000.000 đồng.

 • Phát hành thêm 293.000 cổ phần (bán cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược) tương ứng với phần vốn tăng thêm là 2.930.000.000 đồng.

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/05/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2.

Bảng tóm tắt quá trình tăng vốn từ 5,5 tỷ lên 30 tỷ đồng

Quá trình tăng vốn

Số cổ phiếu (cổ phiếu)

Vốn điều lệ (đồng)

Vốn điều lệ sau khi cổ phần hoá

550.000

5.500.000.000

Tăng vốn từ 5,5 tỷ lên 6,5 tỷ đồng3Phát hành cho cổ đông hiện hữu

60.500

605.000.000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

39.500

395.000.000

Kết quả tăng vốn

100.000

1.000.000.000

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn

650.000

6.500.000.000

Tăng vốn từ 6,5 tỷ lên 10 tỷ đồng4Phát hành cho cổ đông hiện hữu

293.000

2.930.000.000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

57.000

570.000.000

Kết quả tăng vốn

350.000

3.500.000.000

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn

1.000.000

10.000.000.000

Tăng vốn từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồngPhát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

2.000.000

20.000.000.000

Kết quả tăng vốn

2.000.000

20.000.000.000

Vốn Điều lệ sau khi tăng vốn

3.000.000

30.000.000.000

Nguồn: VNECO1

 • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã giành được nhiều danh hiệu của các cơ quan chức năng biểu dương thành tích như sau:

Huân Chương
Chủ Tịch nước Tặng

Tập thể: 01 Huân chương lao động Hạng 3

Cá nhân: 01 Huân chương lao động Hạng 3

Huy chương
Bộ Công nghiệp

48 Huy chương cho 48 cá nhân

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

9 Huy chương cho 9 cá nhân

Bằng Khen
Chính Phủ tặng

Cho tập thể: 15 bằng khen

Cho cá nhân: 3 bằng khenBộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp, Bộ văn hoá thông tin

Cho Tập thể: 6 bằng khen;

Cho Cá nhân: 14 bằng khenBằng khen Uỷ ban nhân dân các tỉnh tặng cho tập thể

UBND tỉnh Kiên Giang tặng: 1

UBND Thành phố Đà Nẵng tặng: 1UBND thành phố Đà Nẵng tặng Chứng nhận về hoàn thành Công trình Chào mừng 50 mươi năm thành lập Nước CHXHCN Việt Nam.  1. : data -> HNX -> 2008
   HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
   HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
   HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
   HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
   HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
   HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
   HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
   HNX -> Cms: Board resolution
   2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương