Trong các cơn điển hình, có biểu hiện ức chế toàn bộ hoạt động tâm thần


Điểm BADS- SF trung bình theo trình độ học vấntải về 1.76 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3.2.8. Điểm BADS- SF trung bình theo trình độ học vấn

Bảng 3.13. Điểm BADS- SF trung bình theo mức độ học vấn


Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

Sơ học

11,8

1,48

THCS

12,46

0,63

THPT

12,62

1,49

Đại học, cao đẳng

13,12

1,85

P=0,309

+ Điểm BADS-SF trung bình của nhóm có trình độ đại học cao nhất (13,12) và thấp nhất là nhóm sơ học (11,8).3.2.9. Điểm AV của BADS- SF trung bình của hai nhóm trước khi
can thiệp

Bảng 3.14. Điểm AV của BADS- SF trung bình của hai nhóm trước khi can thiệp


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

3,83

4,16

Độ lệch chuẩn

0,37

0,83

P=0,051

+ Điểm AV của BADS-SF trung bính của nhóm chứng cao hơn nhóm can thiệp.

3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

3.3.1. Đánh giá kết quả điều trị

3.3.1.1. Đánh giá kết quả sau khi điều trị của 2 nhóm dựa vào PHQ-9

Bảng 3.15. Điểm PHQ-9 trung bình sau khi điều trị của 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

8,73

10,40

Độ lệch chuẩn

3,36

4,49

P=0,11

+ Điểm trung bình PHQ-9 của nhóm chứng cao hơn nhóm can thiệp (10,40– 8,73) với độ lệch chuẩn của hai nhóm là 4,49 và 3,36.3.3.1.2. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa lần đầu tiên và sau 2 tuần điều trị của 2 nhóm

Bảng 3.16. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa lần đầu tiên và sau 2 tuần điều trị của 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

4,43

4,30

Độ lệch chuẩn

2,95

2,74

P=0,875

+ Thay đổi điểm trung bình PHQ-9 của nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng (4,33 – 4,30) ở mức độ thấp, với độ lệch chuẩn của hai nhóm là 2,74 và 2,95.

3.3.1.3. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa sau 2 tuần điều trị và sau 4 tuần điều trị của 2 nhóm.

Bảng 3.17. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa sau 2 tuần điều trị và sau 4 tuần điều trị của 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

5,40

3,00

Độ lệch chuẩn

2,66

3,65

P=0,005

+ Thay đổi điểm trung bình PHQ-9 của nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng (5,40 – 3,00) với độ lệch chuẩn của hai nhóm là 2,66 và 3,653.3.1.4. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa lần đầu tiên và sau 4 tuần điều trị của 2 nhóm.

Bảng 3.18. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa lần đầu tiên và sau 4 tuần điều trị của 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

9,83

7,30

Độ lệch chuẩn

2,56

2,83

P=0,001

+ Thay đổi điểm trung bình PHQ-9 của nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng (9,83 – 7,30) với độ lệch chuẩn của hai nhóm là 2,56 và 2,83.Biểu đồ 3.4. Thay đổi điểm PHQ-9 trung bình giữa lần đầu tiên và

sau 4 tuần điều trị của 2 nhóm

3.3.1.5. Đánh giá kết quả sau khi điều trị của 2 nhóm dựa vào BADS-SF

Bảng 3.19. Thay đổi điểm BADS-SF trung bình trước và sau 4 tuần diều trị của 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

24,96

12,16

Độ lệch chuẩn

2,73

3,64

: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương