Trong các cơn điển hình, có biểu hiện ức chế toàn bộ hoạt động tâm thầntải về 1.76 Mb.
trang4/15
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3.2.4. Biểu hiện lo âu

Bảng 3.9. Điểm lo âu trung bình trước khi điều trị của hai nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

10,86

10,63

Độ lệch chuẩn

3,12

3,12

P=0,77

+ Điểm GAD trung bình lần thứ nhất của nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng (10,86- 10,63)
Biểu đồ 3.2. Điểm lo âu trung bình trước khi điều trị của hai nhóm
3.2.5. Bệnh nhân trầm cảm có nguy cơ tự sát

Bảng 3.10. So sánh tỉ lệ có nguy cơ tự sát ở 2 nhóm


Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

Tổng cộng

n

%

n

%

n

%

Có nguy cơ TS

7

23,33

14

46,66

21

35,00

Chưa có nguy cơ TS

23

76,66

16

53,33

39

65,00

P=0,058

+ Ta nhận thấy rằng tỉ lệ bệnh nhân có nguy cơ tự sát ở nhóm chứng cao hơn hẳn tỉ lệ bệnh nhân trầm cảm có nguy cơ tự sát ở nhóm can thiệp, cụ thể là ở nhóm chứng 46,66% và ở nhóm nghiên cứu 23,33%.3.2.6. Đánh giá hành vi của các bệnh nhân dựa vào điểm BADS-SF

Bảng 3.11. Điểm BADS- SF trung bình theo giới tính


Nam

Nữ

n

26

34

Giá trị trung bình

12,69

12,61

Độ lệch chuẩn

1,46

1,47

P=0,846

+ Điểm BADS-SF trung bình của nhóm giới tính gần bằng nhau


(12,69-12,61)

3.2.7. Điểm BADS- SF trung bình của hai nhóm trước khi can thiệpBảng 3.12. Điểm BADS- SF trung bình của hai nhóm trước khi
can thiệp

Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n

30

30

Giá trị trung bình

12,5

12,8

Độ lệch chuẩn

1,04

1,78

P=0,431

Điểm BADS-SF trung bính của nhóm chứng cao hơn nhóm can thiệp, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.Biểu đồ 3.3. Điểm BADS- SF trung bình của hai nhóm trước khi can thiệp: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương