TröÔØng ñAÏi hoïc voõ tröÔØng toaûNtải về 1.23 Mb.
Chế độ xem pdf
trang79/79
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2023
Kích1.23 Mb.
#54140
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   79
BG Thuc hanh Duoc khoa 2 P2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


117 
 
 
PHÚC TRÌNH 
 
BÀI ………………………………….. 
 
CHẾ 
PHẨM 
DẠNG 
BÀO CHẾ 
NHÓM 
DƯỢC 
LÝ 
CHỈ 
ĐỊNH 
CHỐNG 
CHỈ ĐỊNH 
TÁC 
DỤNG 
PHỤ 
THẬN 
TRỌNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nhận biết cảm quan và định tính nguyên liệu hóa dược:
- Cảm quan:……………………………………………………………………………… 
- Định tính: liệt kê các bước thực hiện, quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích. 
Họ và tên:
Lớp: 
Tiểu nhóm: 

tải về 1.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương