TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020 2021tải về 0.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích0.75 Mb.
#54371
1   2   3   4   5
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
ĐỀ SỐ 76
Câu 6 (1.5 điểm): Một nhà khoa học đã sử dụng hai chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST) A và B 
để xử lý cho hạt cây rau cải ở giai đoạn trước và sau khi nảy mầm. Ông đã bố trí 3 lô thí 
nghiệm, mỗi lô 50 hạt đồng đều nhau về chất lượng. Mỗi chất ĐHST A và B đểu được sử dụng 
riêng rẽ ở nồng độ thích hợp. 
- Lô I: không được xử lý (lô đối chứng). 
- Lô II: được xử lý với chất A. 


- Lô III: được xử lý với chất B. 
Kết quả về tỉ lệ nảy mầm (sau 24h xử lý hạt) và đặc điểm thân mầm (4 ngày tuổi) được trình 
bày ở bảng dưới đây. 
Lô thí nghiệm 
Chất ĐHST 
Tỉ lệ hạt nảy mầm 
(%) 
Đặc điểm sinh trưởng của thân mầm 
Lô I 
Không có 
51,3 
Mảnh, thẳng và kích thước trung bình 
Lô II 

96,0 
Mảnh, thẳng và dài 
Lô III 

59,8 
Mập, cong và ngắn 
Mỗi chất điều hòa sinh trưởng A và B thuộc nhóm nào? Giải thích. 
Câu 7 (2 điểm): Trong các thí nghiệm về tác động của ánh sáng và CO2 đến quang hợp, các 
cây lúa đã được trồng ở điều kiện nhiệt độ 28
0
C, cường độ ánh sáng khác nhau. Thí nghiệm 1 
với 0.04% CO2; còn thí nghiệm 2 với 0.4% CO2. Kết quả được ghi trong bảng 6 
Cường độ ánh sáng (đơn vị) Cường độ quang hợp 
với CO2 (đơn vị) 
Thí nghiệm 1 
1.5 
2.8 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
Thí nghiệm 2 
1.5 
3.5 
5.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 
a. Hãy vẽ một đồ thị dạng đường liên tục để minh họa 2 kết quả thí nghiệm với quy ước trục 
tung là cường độ quang hợp và trục hoành là cường độ ánh sáng. 
b. Trong thí nghiệm 1, vì sao khi cường độ ánh sáng ≥ 3 (đơn vị) thì cường độ quang hợp 
không tăng? Giải thích. 
c. Hãy đưa ra 3 nguyên nhân khác nhau để giải thích vì sao cường độ quang hợp của các cây 
lúa giảm ở nhiệt độ trên 30
0
C? 
Câu 8 (1 điểm): Người ta có thể sử dụng enzyme glycolate oxydase trong cây để phân biệt các 
nhóm thực vật C3, C4. Hãy thiết kết thí nghiệm để xác định được các nhóm thực vật nói trên 
bằng enzyme này. Giải thích kết quả thí nghiệm. 

tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương