TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020 2021tải về 0.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích0.75 Mb.
#54371
1   2   3   4   5
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
ĐỀ SỐ 76

Trong 
Trong 
Trong 

Trong 
Hơi đục 
Hơi đục 

Hơi đục 
Đục hơn 
Đục hơn 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ATP 

(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
(a) 
(b) 
(3) 


Câu 4 (2 điểm): 
Dưa cải muối chua là món ăn quen 
thuộc của chúng ta. Vi sinh vật 
thường thấy trong dịch lên men gồm 
vi khuẩn lactic, nấm men và nấm sợi. 
Hình dưới đây thể hiện số lượng tế 
bào sống (log CFU/ml) của 3 nhóm 
vi sinh vật khác nhau và giá trị pH 
trong quá trình lên men lactic dưa 
cải. Ôxi hòa tan trong dịch lên men 
giảm theo thời gian và được sử dụng 
hết sau ngày thứ 22.
Hình 4 
a. Nguyên nhân nào làm giá trị pH giảm từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba? 
b. Tại sao nấm men sinh trưởng nhanh từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 26 và giảm mạnh sau ngày 
thứ 26? 
c. Vì sao nấm sợi vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng vào giai đoạn cuối của quá trình lên 
men? 
Câu 5 (2 điểm): Virus cúm A/H5N1 lây truyền bệnh ở người và gia câm, virus cúm A/H3N2 
chỉ lây truyền bệnh ở người. Giả sử, người ta tạo được virus lai bằng cách tách hệ gen ARN của 
virus A/H5N1 ra khỏi vỏ capsit của nó, rồi chuyển vào đó hệ gen ARN của virus A/H3N2. 
a. Trình bày giải đoạn sinh tổng hợp (nhân lên) của virus lai vừa tạo ra (thế hệ 0) sau khi 
xâm nhập vào tế bào người. Biết rằng virus cúm A có hệ gen ARN (-) và phiên mã tổng 
hợp mARN từ khuôn ARN hệ gen của nó. 
b. Virus lai thế hệ 1 có khả năng lây truyền bệnh ở gia cầm không? Giải thích. 
c. Nếu gen mã hóa gai glycoprotein H (hemagglutinin) bị đột biến ở chủng gốc A/H5N1 
thì phần lớn virus lai vừa tạo ra (thế hệ 0) sẽ thay đổi khả năng lây nhiễm ở người như 
thế nào? Giải thích. 

tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương