TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020 2021tải về 0.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích0.75 Mb.
#54371
  1   2   3   4   5
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
ĐỀ SỐ 76


SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN TRÃI 
ĐỀ 
KỲ THI NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2020 - 2021 
MÔN: SINH HỌC – KHỐI 10 
 
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
Câu 1 (2 điểm): Cho các hình vẽ về cấu trúc màng sinh chất (A, B, C, D và E) dưới đây 
-
-
-
-
a. Gọi tên các thành phần tương ứng được kí hiệu (1), (2), (3) và (4) ở các hình trên. 
b. Từ mỗi hình trên, hãy nêu chức năng của prôtêin trong màng sinh chất. 
Câu 2 (2 điểm): Epinephrine là một hoocmon được tiết ra từ tuyến thượng thận, có tác dụng 
kích thích phân giải glycogen thành glucozơ-1-photphat bằng cách hoạt hóa enzyme glycogen 
photphorylaza có trong bào tương của tế bào.
1. Enzyme glycogen photphorylaza hoạt động trong giai đoạn nào của quá trình truyền tin bắt 
đầu từ epinephrine? 
2. Nếu trộn epinephrine vào dung dịch có chứa glycogen và glycogen photphorylaza đựng 
trong ống nghiệm thì glucozơ-1-photphat có được tạo thành không? Vì sao? 
Câu 3 (2 điểm): Có ba hỗn hợp VSV được nuôi cấy trong ba bình tam giác chứa dung dịch có 
đầy đủ các nguyên tố thiết yếu (ở dạng các chất ion hóa), chỉ trừ nguồn cacbon. Một bình chứa 
VK lam, một bình chứa VK nitrat, bình còn lại chứa VK không lưu huỳnh màu lục. Cả ba bình 
đều được đậy nút bông. Môi trường nuôi cấy ban đầu rất trong và được nuôi lắc trong tối 24h 
(Giai đoạn I). Mẫu nuôi cấy sau đó được chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24h (Giai đoạn II), rồi 
sau đó lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24h (Giai đoạn III). Độ đục thu được ở cuối mỗi giai 
đoạn như sau. Hãy cho biết trong mỗi bình (A, B, C) có chứa nhóm VSV nào? Giải thích. 
Bình 
Cuối giai đoạn I 
Cuối giai đoạn II Cuối giai đoạn III 

tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương