TRƯỜng thcs tân trưỜng đỀ I đỀ kiểm tra học kì IItải về 70.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích70.9 Kb.

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG

ĐỀ I

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn Địa lí 8

Thời gian: 45 phút

* Ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

Vận dụng cấp độ cao

Cộng

Khí hậu Việt Nam
- Hiểu được tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu và ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất, sinh hoạt của con người.


Số câu: 01

TSĐ=4đ=40%

Số câu....

Số điểm....

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số câu....

Số điểm....

Số câu....

Số điểm....

Số câu: 1

4đ = 40%

Đất Việt Nam

- Biết được đặc điểm của các nhóm đất ở nước ta.

Số câu: 01

TSĐ=2đ=20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu....

Số điểm....

Số câu...

Số điểm...

Số câu...

Số điểm...

Số câu: 1

2đ = 20%

Sinh vật Việt Nam


- Vận dụng kiến thức đã học để vẽ biểu đồ; nhận xét và giải thích xu hướng biến động diện tích rừng nước ta
Số câu: 01

TSĐ=4đ=40%

Số câu....

Số điểm....

Số câu....

Số điểm....

Số câu...

Số điểm...

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số câu: 1

4đ = 40%

Tổng số câu

TSĐ


Tỉ lệ %

Số câu: 01

Số điểm 2đ

20%


Số câu: 01

Số điểm 4đ

40%


Số câu: ....

Số điểm ....

....%


Số câu: 01

Số điểm: 4đ

40%


Số câu: 3

Số điểm: 10* ĐỀ BÀI

Câu 1: (4 điểm)

Phân tích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta? Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân?Câu 2: (2 điểm)

Trình bày đặc điểm của nhóm đất feralit ở nước ta.Câu 3: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau:Diện tích rừng Việt Nam (đơn vị: triệu ha)

Năm

1943

1993

2001

Diện tích rừng

14.3

8.6

11.8

a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta.

b. Nhận xét và giải thích về xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn Địa lí 8

Câu

Phần

Nội dung cần đạt

Điểm

1
* Phân tích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm. Tính chất ấy thể hiện rõ nhất ở yếu tố khí hậu. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu Việt Nam thể hiện ở các yếu tố sau:

- Nhiệt độ TB năm cao > 210C.

- Bình quân 1m2 nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.

- Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ/năm

- Một năm có 2 mùa gió:

+ Gió mùa đông: lạnh, khô.

+ Gió mùa hạ: nóng, ẩm.

- Lượng mưa trung bình năm lớn trên 1500mm/năm.

- Độ ẩm không khí > 80%.

- So với các nước trong cùng vĩ độ nước ta có một mùa đông lạnh hơn và một mùa hạ mát hơn.

* Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân?

- Thuận lợi:

Có thể thực hiện thâm canh, xen canh, tăng vụ, phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Khó khăn:

+ Nấm mốc, sâu bệnh phát triển.

+ Thiên tai xảy ra thường xuyên.


0.5đ


0.5đ

2
Đặc điểm của nhóm đất feralit ở nước ta:

- Chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.

- Có màu đỏ-vàng (do các hợp chất sắt, nhôm).

- Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.

- Dễ bị kết von thành đá ong.

- Độ phì cao.


0.25đ


0.5đ

0.5đ


0.5đ

0.25đ


3
- Vẽ biểu đồ:

+ Biểu đồ vẽ đúng, đẹp.

+Có tên biểu đồ.Biểu đồ thể hiện sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta từ năm 1943 đến năm 2001

- Nhận xét:

+ Từ năm 1943 đến năm 2001 diện tích rừng ở nước ta có sự biến động: từ năm 1943 đến năm 1993 diện tích có xu hướng giảm mạnh, từ 14,3 triệu ha xuống còn 8,6 triệu ha. Nhưng từ năm 1993 đến 2001 diện tích rừng ở nước ta lại có xu hướng tăng lên (từ 8,6 triệu ha lên 11,8 triệu ha).

+ Sở dĩ diện tích rừng ở nước ta có sự biến động như vậy là do trong giai đoạn 1943 - 1993 nước ta còn trong giai đoạn chiến tranh, một diện tích rừng lớn bị tàn phá trong chiến tranh, chặt phá rừng bừa bãi hoặc đốt rừng làm nương rẫy. Từ năm 1993 trở đi, chúng ta đã có những biện pháp bảo vệ rừng kết hợp với việc trồng rừng nên diện tích rừng có xu hướng tăng trở lại.
(Bài viết được điểm tối đa cho từng ý phải là bài viết trình bày sạch sẽ, diễn đạt mạch lạc, biết liên hệ và sáng tạo. GV căn cứ vào mức độ hoàn thành của HS để thưởng hoặc trừ điểm cho phù hợp).TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG

LỚP:……………………………………..

HỌ VÀ TÊN:……………………............

ĐIỂM:……………………………...........KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn Địa lí 8

Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI

Câu 1: (4 điểm)

Phân tích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta? Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân?Câu 2: (2 điểm)

Trình bày đặc điểm của nhóm đất feralit ở nước ta.Câu 3: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau:Diện tích rừng Việt Nam (đơn vị: triệu ha)

Năm

1943

1993

2001

Diện tích rừng

14.3

8.6

11.8

a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta.

b. Nhận xét và giải thích về xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam.

BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………….………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương