Trường thcs phước Nguyên Tổ Sinh Hóa ĐỀ CƯƠng ôn tập kt tiếT 10 MÔn hoá HỌC 9tải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.66 Kb.
#246
Trường THCS Phước Nguyên

Tổ Sinh - Hóa

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT TIẾT 10 MÔN HOÁ HỌC 9

 1. Trắc nghiệm:

Câu 1: Dãy các chất nào sau đây đều là oxit axit?

 1. Fe2O3, NO2, SO2 B. CO2 , P2O5, CaO C. CuO, K2O, Fe2O3 D. P2O5, SO3, N2O5

Câu 2: Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc thì phải rót từ từ

 1. Nước vào dung dịch axit sufuric đặc

B. Dung dịch axit sufuric đặc vào nước

C. Dung dịch axit sufuric loãng vào dung dịch axit sufuric đặcD. Cho SO3 vào dung dịch axit sufuric loãng

Câu 3: Dãy các chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ là:

 1. CuO, Fe2O3, CaO B. K2O, Na2O, BaO C. CO2 , CaO, P2O5 D. SO2, SO3, CO2

Câu 4: Cặp chất có thể điều chế trực tiếp ra SO2 trong công nghiệp là:

 1. Lưu huỳnh, nước B. Lưu huỳnh trioxit và khí oxi

C. Đồng và dung dịch axit sunfuric loãng D. Pirit sắt và khí oxi

Câu 5: Khi cho CuO tác dụng với dung dịch HCl tạo ra:

 1. Chất khí nhẹ hơn không khí B. chất khí nặng hơn không khí

C. Dung dịch màu xanh lam D. dung dịch không màu

Câu 6: Để tách CO ra khỏi hỗn hợp khí gồm: CO, CO2 và SO2 người ta dùng

 1. H2O B. dung dịch Ca(OH)2 C. dung dịch HCl D. khí oxi

Câu 7: Dãy các chất nào sau đây là oxit bazơ:

 1. CO, NO2, SO2 B. CO2, P2O5, CaO C. CuO, K2O, Fe2O3 D. P2O5, SO3, N2O5

Câu 8: Phản ứng trung hoà là phản ứng hoá học giữa:

 1. Kim loại với dung dịch axit B. Oxit bazơ với dung dịch axit

C. Bazơ với axit D. Dung dịch bazơ với oxit axit

Câu 9: Dãy các chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

 1. CuO, Fe2O3, CaO B. K2O, Na2O, BaO

C. CO2 , P2O5, CaO D. SO2, SO3, CO2

Câu 10: Có thể nhận biết Na2SO4 và H2SO4 bằng

 1. Quỳ tím B. BaCl2 C. Ba(OH)2 D. Ba(NO3)2

Câu 11: Khi cho CaO vào nước và nhúng quỳ tím thì có hiện tượng

 1. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ và có khí bay ra

 2. Quỳ tím chuyển sang màu xanh và có khí bay ra

 3. Quỳ tím chuyển sang màu xanh và trong dung dịch có vẫn đục

 4. Có chất rắn không tan trong dung dịch thu được, quỳ tím không chuyển màu

Câu 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 1. SO2 và Fe(OH)3 B. H2SO4 và CaO C.CaO và H2O D. CaO và SO2 1. Tự luận:

Câu 1: Hãy trình bày tính chất hoá học của oxit bazơ? Viết PTHH minh hoạ cho từng tính chất trên?

Câu 2: Hãy trình bày tính chất hoá học của oxit axit? Viết PTHH minh hoạ cho từng tính chất trên?

Câu 3: Hãy trình bày tính chất hoá học của axit? Viết PTHH minh hoạ cho từng tính chất trên?

Câu 4: Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.

Câu 5: Phân biệt các dung dịch không màu: H2SO4, HCl, BaClbằng phương pháp hoá học mà chỉ

được dùng thêm một hoá chất làm thuốc thử.Câu 6: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt ba dung dịch đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn :

H2SO4, HCl, Na2SO4 . Viết phương trình phản ứng (nếu có).

Câu 7: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn :

H2SO4, HCl, HNO3 . Viết phương trình phản ứng (nếu có).

Câu 8: Hãy thực hiện những chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH:Câu 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc).

 1. Viết PTHH

 2. Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng

 3. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

Câu 10: Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

 1. Viết PTHH

 2. Tính khối lượng các chất sau phản ứng

Câu 11: Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.

 1. Viết PTHH

 2. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

 3. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

-Hết -
Каталог: files -> thanhvien upload
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 15.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương