Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và têntải về 32.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích32.88 Kb.
#16902

Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Họ và tên:………………………………………………………….

Lớp:…………………………………………..……..


SỐ BÁO DANH


ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG

MÔN: TOÁN LỚP 4

Thời gian: 60 phútGIÁM THỊSỐ PHÁCH


SỐ THỨ TỰ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM BẰNG CHỮ

SỐ PHÁCH

GIÁM KHẢOThời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Bài 1 ( 4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:

a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 50 700 050 B. 505 030 C. 50 070 050 D. 50 070 030b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:

A. 50 000 B. 50 000 000 C. 5 000 000 D. 500 000

c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

d/ Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?

A. 45 B. 54 C. 25 D. 50

Bài 2 (1 điểm): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 11 B. 24 C. 10 D. 25
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 15 điểm)
Bài 1: ( 2điểm) Tính giá trị của biểu thức:

( a + b) : 2 + 5782 , biết a = 104, b = 28
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 ( 3 điểm): Tìm Y:

a) 1200 : 24 - ( 17 - Y) = 36 b) 9 x ( Y + 5 ) = 729
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4 ( 4 điểm): Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 5 ( 2 điểm): Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 6 ( 2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp l‎í nhất:

a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113 ; b, 265 x 236 + 265 x 265 – 265

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 4 BÀI THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Học sinh khoanh đúng mỗi ý được 1 điểm.
a/ C. 50 070 050 b/ D. 500 000 c/ D. 11 d/ A. 45
Bài 2 ( 1 điểm): C. 10
II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)
Bài 1 : ( 2 điểm)
( a + b) : 2 + 5782 , Nếu a = 104, b = 28 thì:
( a + b) : 2 + 5782 = ( 104 + 28 ): 2 + 5782

= 132 : 2 + 5782

= 66 + 5782

= 5848
Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

Vì vế (6 x 5 + 7 - 37)= 30 +7 – 37 =0

Nên tích đó bằng 0
Bài 3 ( 3 điểm) Đúng mỗi câu ghi 1,5 điểm; tùy tình hình giáo viên chấm có thể linh động cho hợp lí.
a/ 1200: 24 - ( 17 – Y ) = 36

50 - ( 17- Y ) = 36

17 - Y = 50 - 36

17 - Y = 14

Y = 17 - 14

Y = 3


b/ 9 x ( Y + 5) = 729

Y + 5 = 729 : 9

Y + 5 = 81

Y = 81 - 5

Y = 76

Bài 4 ( 4 điểm)

Theo đầu bài ta có sơ đồ: ( vễ được sơ đồ 0,25 điểm)Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là: ( 0,25 điểm)

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây) ( 0,75 điểm)


Vậy lớp 4A trồng được là; ( 0,25 điểm)

102 : 3 = 34 ( cây) ( 0,5 điểm)


Số cây lớp 4B trồng được là: ( 0,25 điểm)

34 + 5 = 39 ( cây) ( 0,5 điểm)


Số cây lớp 4C trồng được là: ( 0,25 điểm)

39 + 8 = 47 ( cây) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 4A: 34 ( cây) ( 0,5 điểm)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)
Bài 5 ( 2 điểm)

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số phải tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349
Bài 6: (2 điểm - Mỗi câu 1 điểm)
a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113 b, 265 x 236 + 265 x 265 -265

= 113 x (54 + 45 + 1) = 265 x (236 + 265 – 1)= 113 x 100 = 11300 = 265 x 500 = 132500
Каталог: fileupload -> tainguyen
tainguyen -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I. MÔN hóa họC. NĂM họC: 2014-2015. I/ Phần câu hỏi lý thuyết
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki năm họC 2013-1014 Môn: Tin 6
tainguyen -> BÀi tập nâng cao- lớP 8
tainguyen -> ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 hki năm họC 2015-2016 Đề A
tainguyen -> Ubnd tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học phú YÊN Độc lập -tự do Hạnh phúc
tainguyen -> ĐÁP Án và biểU ĐIỂm lịch sử 8 KÌ II (2012-2013) Câu 1: ( 4điểm)
tainguyen -> MÔN : VẬt lý LỚP : 11 NÂng cao thời gian làm bài: 45 phút
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki (2014-2015) Môn: lịch sử lớp 6
tainguyen -> Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên

tải về 32.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương