TRƯỜng th mẫu qlth-03tải về 29.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.5 Kb.
#21235

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH……………………………


Mẫu QLTH-03

(Tổng hợp kết quả đánh giá CBQL của CB, GV, NV ở Bước 2)TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ

CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm học 2015-2016
Họ và tên: Chức vụ:

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (1)

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị
2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Lối sống, tác phong
4. Giao tiếp và ứng xử
5. Học tập, bồi dưỡng
Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn
7. Nghiệp vụ sư phạm
Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường
10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
11. Quản lý học sinh
12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh
18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phươngTổng điểmXếp loại (2)
Ghi chú:

(1) Điểm tiêu chí là điểm trung bình cộng (làm tròn, lấy số nguyên) từ các phiếu của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

(2) Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại và xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc (162 - 180 điểm và các tiêu chí phải đạt từ 8 điểm trở lên); Khá (126 điểm trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 6 điểm trở lên); Trung bình (90 điểm trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm); Kém (dưới 90 điểm, hoặc có tiêu chí 0 điểm, hoặc tiêu chuẩn 1 và 3 có tiêu chí dưới 5 điểm).

Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1. Những điểm mạnh (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

2. Những điểm yếu (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

- Ý kiến của hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng:

- Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức Đảng cơ sở):

- Ý kiến của BCH Công đoàn trường:

- Ý kiến của BCH Đoàn:


...................................ngày........tháng5 năm 2016

NGƯỜI TỔNG HỢP

(Đại diện tổ chức Đảng hoặc BCH Công đoàn)(Ký và ghi rõ họ, tên)
tải về 29.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương