TRƯỜng tc kt&cn cửu longtải về 23.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.97 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG TC KT&CN

CỬU LONG


Số: /TB-TCL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2010


THÔNG BÁO

(V/v thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Dược sĩ trung cấp VLVH Khóa 1)

Trường trung cấp kỹ thuật và công nghệ Cửu Long thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh Dược sĩ VLVH khóa 1 như sau: 1. Đối tượng dự thi là học sinh thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt:

   • Thi lại các môn thi có điểm dưới 5 điểm (theo danh sách đính kèm)

   • Thời gian nộp lệ phí thi và lệ phí ôn tập từ 17 tháng 5 đến hết 30 tháng 5 năm 2010.

   • Lệ phí thi và ôn tập đối với học sinh thi lại:

 • Chính trị: 350.000 đ/hs.

 • Lý thuyết chuyên môn: 350.000đ/hs.

 • Thực hành chuyên môn: 400.000đ/hs.

 1. Đối tượng là học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1, nay đã hoàn thành các học phần.

   • Thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp và lệ phí ôn tập tốt nghiệp: từ 17 tháng 5 đến hết 30 tháng 5 năm 2010

   • Học sinh theo dõi lịch ôn tập để tham dự

   • Lệ phí thi và ôn tập đối với học sinh thi lần 1: 290.000đ/hs 1. Lịch ôn tập và lịch thi tốt nghiệp:

Thời gian

Thứ hai

24/05/2010

Thứ ba

25/05/2010

Thứ tư

26/05/2010

Thứ năm

27/05/2010

Thứ sáu

28/05/2010

Thứ bảy 29/05/2010

TỐI

17h30

đến

20h30

Lý thuyết Dược lý 1,2

P.4 (61-63) Ng. Văn Đừng
Lý thuyết Dược lâm sàng

P.4 (61-63) Ng. Văn ĐừngLý thuyết

Quản lý dược

+ Bảo quản

P.4 (61-63) Ng Văn ĐừngThực hành Dược lý 1,2

(phòng TH p.501- 99 Bạch Vân)
Thực hành Bào chế

(phòng TH


436 Hàm Tử)

Thực hành Dược liệu

(phòng TH


436 Hàm Tử)
Thời gian

Thứ hai

30/05/2010

Thứ ba

01/06/2010

Thứ tư

02/06/2010

TỐI

17h30

đến

20h30

Lý thuyết Bào chế

P.4 (61-63) Ng.Văn ĐừngLý thuyết Dược liệu

P.4 (61-63) Ng Văn ĐừngChính trị

P.4 (61-63) Ng Văn Đừng 1. Lịch thi dự kiến:

Thời

gian

Thứ ba

15/06/2010

Thứ năm

17/06/2010

Thứ sáu

18/06/2010

Sáng: 8H

Lý thuyết chuyên môn

Tại P.6

61-63 Nguyễn Văn Đừng

Thực hành Dược lý

P.501

99. Bạch Vân

Thực hành Bào chế

Phòng.TH Bào chế lầu 3

436 Hàm Tử

Chiều: 14H


Chính trị

Tại P.6

61-63 Nguyễn Văn Đừng

Thực hành Dược liệu

P.1 (lầu 1)

436 Hàm Tử

Thực hành Bào chế

Phòng.TH Bào chế lầu 3

436 Hàm Tử


Ghi chú: Học sinh theo dõi danh sách thi lại, lịch ôn và lịch thi trên website www.cuulongcollege.edu.vn.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BS. Nguyễn Trường ThànhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương