TRƯỜng đÀo tạO, BỒi dưỠng cán bộ CÔng thưƠng trung ưƠNGtải về 21.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.13 Kb.
#1232

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG


Số: 364/TCBCT-HTĐT

V/v tuyển sinh các lớp hợp tác đào tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày19 tháng 06 năm 2014


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2014
Căn cứ biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo ngày 02 tháng 06 năm 2014 với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc hợp tác mở lớp đào tạo trình độ thạc sỹ cho cán bộ công chức ngành Công Thương;

Căn cứ công văm số 423/TB-ĐHGD ngày 05/06/2014 của Trường Đại học Giáo dục về việc mở lớp bổ túc kiến thực để dự thi cao học;

Căn cứ công văn số 525/HVHC-ĐTBD ngày 17/06/2014 về việc mở lớp chuyển đổi để thi cao học;

Căn cứ công văn số 97/ĐHKTQD- ĐHTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, về việc liên kết đào tạo năm 2013 – 2014;

Căn cứ công văn số 19/ĐHM ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội, về việc phối hợp đào tạo từ xa;

Để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết phải chuẩn hóa trình độ đào tạo đại học và sau đại học đối với đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và giảng viên của Nhà trường nói riêng và của ngành Công Thương nói chung. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đang hợp tác với các Trường, Học viện, Viện tuyển sinh các lớp như sau:1. Phối hợp với Trường Đại học Giáo dục- Đại học quốc gia tuyển sinh lớp thạc sỹ:

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Tiếng Anh, Giáo dục học, Logic)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học các ngành hệ đào tạo chính quy, VLVH (khác ngành phải chuyển đổi 6 đến 10 môn), yêu cầu 01 năm kinh nghiệm công tác với thí sinh có bằng đại học đúng ngành và 02 năm kinh nghiệm công tác với thí sinh bó bằng đại học khác ngành.

- Thời gian phát hành hồ sơ chuyển đổi: ngày 09/06/2014 – 26/06/2014, thi tuyển tháng 09/2014

2. Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh lớp thạc sỹ:

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý công

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Tiếng Anh, Triết học, Lý luận hành chính nhà nước)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học các ngành (khác ngành phải học chuyển đổi 8 môn), bằng tốt nghiệp đúng ngành loại giỏi được thi ngay, còn lại yêu cầu 01 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn tính từ ngày tốt nghiệp đại học.

- Thời gian phát hành hồ sơ chuyển đổi: ngày 17/06/2014 – 26/06/2014, thi tuyển tháng 09/2014

3. Phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh lớp thạc sỹ:

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Tiếng Anh, Toán, Kinh tế học)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Kỹ thuật tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và VLVH, yêu cầu 01 năm kinh nghiệm công tác với thí sinh có bằng đại học chính quy đúng ngành loại trung bình và 02 năm kinh nghiệm công tác với thí sinh bó bằng đại học chính quy khác ngành, và 03 năm kinh nghiệm đối với các đối tượng khác.

- Thời gian phát hành hồ sơ: Tháng 07/2014 – 09/2014, thi tuyển tháng 03/2015

4. Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh:

4.1. Lớp Đại học hệ vừa làm vừa học

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh thương mại, Kế toán

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH, BTTH trở lên

- Dự kiến thi tuyển: Đợt 1 tháng 06/2014; đợt 2: tháng 10/2014

4.2. Lớp Liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học hệ vừa học vừa làm:

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng cùng nhóm ngành

- Dự kiến thi tuyển: Đợt 1 tháng 03/2014; đợt 2: tháng 06/2014; đợt 3: tháng 10/2014

4.3. Lớp Liên thông từ trung cấp, trung cấp nghề lên đại học hệ vừa học vừa làm:

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nhóm ngành

- Dự kiến thi tuyển: Đợt 1 tháng 06/2014; đợt 2 tháng 10/2014

4.4. Lớp Văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm:

- Chuyên ngành đào tạo: Luật, Quản trị kinh doanh thương mại

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (3 môn Toán, Lý, Hóa)

- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành

- Dự kiến thi tuyển: Đợt 1 tháng 06/2014; đợt 2 tháng 10/2014

5. Phối hợp với Viện Đại học Mở Hà nội tuyển sinh:

5.1. Tuyển sinh lớp Kế toán trưởng

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Lệ phí phải nộp: 2,500,000đ

- Thời gian đào tạo: 2 tháng5.2. Tuyển sinh lớp Đại học hệ Từ xa

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật Kinh tế

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển liên tục trong năm (đầy đủ hồ sơ được nhập học ngay)

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH, BTTH trở lênMọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Hợp tác đào tạo - Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW. Địa chỉ: Phòng 101, 102 (Nhà Hiệu bộ) - Số 193, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại: 04.38611462, 0983936575 (chị Tâm) 


Nơi nhận:

- Các đơn vị có nhu cầu

- Các đợn vị trong trường để phối hợp thực hiện

- Lưu VT, LKĐT

 


TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Văn Lợi

Каталог: Images -> editor -> files
files -> PHỤ LỤc I danh mục các tthc công bố BỔ sung
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
files -> BỘ giao thông vận tải báo cáo chuyêN ĐỀ
files -> THỐng kê SỐ liệu chậm hủy chuyến bay của các hàng hkvn
files -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ giao thông vận tảI
files -> Danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô CƠ
files -> CHƯƠng trình hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 3/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 2/2014
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 5/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 4/2014

tải về 21.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương