TRƯỜng đẠi học sư phạMtải về 2.01 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2018
Kích2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  • Tên chương trình: Sư phạm Ngữ văn

  • Trình độ đào tạo: Đại học

  • Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn

  • Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 885/QĐ – ĐHSP, ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐHSP - ĐHTN).

1. Mục đích đào tạo:

Đào tạo giáo viên dạy môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông có trình độ đại học. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn cũng có khả năng làm giáo viên dạy môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở, trường trung học chuyên nghiệp; sinh viên cũng có thể chuyển vị trí làm việc sang một số nghề nghiệp khác có liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn (các Viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông, văn hóa, các công tác xã hội...) hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.2. Mục tiêu đào tạo

* Về phẩm chất đạo đức- Chương trình giáo dục, bồi dưỡng cho sinh viên một nền tảng đạo đức tốt, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Chương trình giáo dục, bồi đắp cho sinh viên những đạo đức nghề nghiệp: lòng yêu nghề, sự gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi, nghiêm túc, sáng tạo, có khả năng tự bồi dưỡng tri thức chuyên ngành và tri thức thực tế xã hội, có khả năng tự đổi mới không ngừng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn biết giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, hiểu rõ luật giáo dục, điều lệ quy chế của ngành và vận dụng tốt vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.*Về kiến thức

- Chương trình giúp sinh viên chủ động tích luỹ những kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực khoa học Ngữ văn và phương pháp dạy - học Ngữ văn nhằm đảm bảo cho sinh viên sau khi hoàn thiện chương trình có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên giảng dạy Ngữ văn trong các trường phổ thông. Ngoài ra, chương trình cũng đáp ứng được nhu cầu tiếp tục học ở các bậc đào tạo sau đại học về ngành Ngữ văn và các chuyên ngành gần, phù hợp với ngành Ngữ văn.

- Chương trình trang bị cho sinh viên năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh ở trường phổ thông.

- Bên cạnh đó, chương trình quan tâm trang bị cho sinh viên kiến thức thuộc các lĩnh vực văn hoá, văn học có quan hệ chặt chẽ với nhà trường phổ thông thuộc khu vực miền núi và dân tộc.* Về năng lực:

- Năng lực cập nhật kiến thức, kĩ năng Ngữ văn hiện đại; năng lực vận dụng thành thạo các kiến thức Ngữ văn cơ bản đáp ứng nhiệm vụ dạy học của người giáo viên Ngữ văn.

- Năng lực tư duy sáng taọ để tổ chức tốt các hoạt động dạy - học Ngữ văn ở trường phổ thông.

- Năng lực cảm thụ, truyền và kích thích xúc cảm thẩm mỹ ở người học; chuyển hóa các giá trị thẩm mỹ nhân văn từ tác phẩm văn học vào thực tiễn đời sống.

- Năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến mục tiêu, nội dung, sách giáo khoa, phát triển chương trình ... Ngữ văn ở trường phổ thông, thích ứng tốt với những đòi hỏi của ngành nghề trong xã hội hiện đại.

- Năng lực NCKH để tự bồi dưỡng, NCKH chuyên ngành, nâng cao năng lực giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

KL

kiến thức

toàn khóa


Khối kiến thức GD

đại cươngKhối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Nghiệp vụ SP

Thực tập, Luận văn/ thay thế

Tổng cộng

Cơ sở ngành

Kiến thức ngành
24

111

4

63

37

7

100 %

17,8 %

82,2 %

3,0 %

46,7 %

27,4 %

5,1%  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương