TRƯỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.18 Mb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌCTên chương trình: Giáo dục Tiểu học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: …
Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 885/QĐ – ĐHSP, ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐHSP - ĐHTN).1. Mục đích đào tạo.


Đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước.

Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục tiểu học trong tình hình mới.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học có thể học lên các trình độ thạc sỹ, tiến sỹ về Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của bậc tiểu học


2. Mục tiêu đào tạo.


  • Về phẩm chất

- Yêu nước, yêu CNXH, là công dân tốt, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành.

- Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng động, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.

- Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.  • Về kiến thức.

Có các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, cụ thể:

- Có kiến thức giáo dục đại cương và chuyên ngành, đảm bảo dạy tốt các môn học trong chương trình Tiểu học ở tất cả các lớp.

- Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Có hiểu biết về quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để quản lý giáo dục học sinh.

- Có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.


  • Về kỹ năng

Rèn luyện các kỹ năng cơ bản của người giáo viên Tiểu học:

- Xây dựng kế hoạch dạy học cho từng học kỳ và cả năm học, chuẩn bị bài lên lớp, thực hiện tiết lên lớp. Biết lập kế hoach bài học cho theo định hướng đổi mới PPDH, đổi mới PP kiểm tra đánh giá ở Tiểu học. Tiếp cận và phân tích chương trình, sách giáo khoa nhằm thực hiện đổi mới giáo dục. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở Tiểu học.

- Quản lý giáo dục học sinh: Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động Sao nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản. Có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

- Khi có nhu cầu có thể dạy lớp ghép, dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ít người, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập.

- Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

- Bước đầu hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học giáo dục.3. Thời gian đào tạo: 4 năm.

4. Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 130 tín chỉ (không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).Kiến thức toàn khoá

Khối kiến thức GD chung

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tổng số

KT Cơ sở ngành

và liên ngànhKT Nghiệp vụ sư phạm

TTSP,Luận văn/ thay thế

130

24

106

42

57

7

100%

18.5%

81.5%

39.6%

53.8%

6.6%  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương