TRƯỜng đẠi học quốc tế HỒng bàng khoa quản trị kinh doanh báo cáo thực tập tốt nghiệP


Tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minhtải về 0.54 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4

Tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

 • Nhân sự thuộc ban điều hành có 11 người. Trong đó, trình độ trên Đại học chiếm 7 người và 4 người có trình độ Đại học.

 • Nhân viên khối văn phòng có 50 người. Trong đó, bậc Đại học 29 người, 10 người trình độ Cao đẳng và 11 người trình độ Trung cấp.

 • Nhân viên khối thị trường có 300 người. Trong đó, bậc Đại học 175 người, 72 người trình độ Cao đẳng và 53 người trình độ Trung cấp.

 • Công nhân nhà máy có 700 người.

Bảng 1.3 Tình hình nhân sự theo giới tính và trình độ tại chi nhánh

thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tính: Người


Một số tiêu chí

Năm 2010

Năm 2011

 1. Nhân sự

873

1061

Nam

408

477

Nữ

465

582

 1. Trình độ

873

1061

Trên Đại học

7

7

Đại học

184

208

Cao đẳng

94

82

Trung cấp

88

64

Lao động khác

500

700

(Nguồn: Số liệu tổng hợp theo Phòng nhân sự

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới).Biểu đồ 1.4 Tình hình nhân sự chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo giới tính


Biểu đồ 1.5 Tình hình nhân sự chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo

trình độ học vấn

1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2008-2010

1.6.1 Tình hình tài chính

Bảng 1.4 Báo cáo tình hình tài chính của công ty TNHH

Mỹ Phẩm Sắc Màu Mới năm 2010

Đơn vị: triệu đồngSTT

Các chỉ tiêu

Năm 2011

1

Tổng số vốn

6000

2

TSCĐ

2000

3

TSLĐ

3500

4

Các khoản phải thu

1500

5

Các khoản phải trả:

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn


2000

700


1300

(Nguồn: Phòng Tài Chính Kế Toán)

Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy được tình hình tài chính của công ty là tốt. Hàng năm công ty đạt được tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là khoảng 3%, trong khi đó tỷ lệ TSCĐ/nợ ngắn hạn của công ty bằng 2,85, điều đó cho ta thấy khả năng thanh toán chung của công ty là tốt. Ngoài ra, với nguồn vốn tích luỹ qua các năm cùng với việc chú trọng xây dựng uy tín của mình trong quan hệ với các nhà cung cấp và với các ngân hàng đã đảm bảo cho công ty có một nguồn tài chính vững mạnh để phát triển kinh.   1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Hiện nay công ty có trụ sở chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu, một xưởng sản xuất ở khu Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngoài ra công ty còn có các văn phòng đại diện tại một số tỉnh trên cả nước và một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại những địa điểm này công ty cũng đã trang bị đầy đủ những trang thiết bị cần thiết cho nhân viên của mình với những điều kiện làm việc tương đối tốt. Tại nhà máy sản xuất thì công ty cũng đầu tư trang bị những máy móc hiện đại cho công nhân làm việc

Bảng 1.5 Tình hình tài sản cố định của công ty TNHH Sắc Màu Mới

Đơn vị: triệu đồngSTT

Các loại tài sản cố định

Giá trị

1

Tổng nguyên giá TSCĐ

Trong đó: • Nhà cửa vật tư kiến trúc

 • Máy móc thiết bị cho SXKD

 • Phương tiện vận tải truyền dẫn

 • Thiết bị dụng cụ dùng cho quản lý

 • Quyền sử dụng đất

 • Chi phi thành lập chuẩn bị SXKD

 • TSCĐ khác

2000
400

800


400

200
100

100


2

Đã khấu hao

1067

3

Giá trị còn lại

933

(Nguồn : Phòng Tài Chính Kế Toán)

Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy cơ cấu tài sản cố định sẽ tăng về những năm sau. Điều này sẽ không có lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh vì những năm cuối sẽ phải chịu giá trị khấu hao lớn hơn, dẫn đến việc làm tăng giá thành sản phẩm, điều này không có lợi cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Mặt khác, khi khấu hao tăng lên sẽ làm cho giá thành đơn vị sản phẩm tăng lên, và vì thế sẽ làm cho lợi tức gộp của doanh nghiệp giảm xuống. Tuy nhiên việc chịu phần giá trị khấu hao nhiều cũng góp phần làm đòn bẩy để kích thích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải tăng quy mô sản xuất để giảm khấu hao.   1. Tình hình kinh doanh

Bảng 1.6 Tình hình kinh doanh của Công ty Sắc Màu Mới

giai đoạn 2008 - 2010

Đơn vị tính: VNDSTT

Diễn giải

Năm

2008

2009

2010

I

Doanh số hàng gửi bán

2,456,450,000

3,628,830,000

6,794,840,000

1

Dầu gội

1,062,150,000

1,462,920,000

2,701,000,000

2

Sữa tắm

803,000,000

1,338,090,000

2,438,200,000

3

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

591,300,000

827,820,000

1,655,640,000

II

Doanh số bán trực tiếp

2,924,015,000

5,304,180,000

7,425,560,000

1

Dầu gội

1,252,680,000

2,130,870,000

2,911,240,000

2

Sữa tắm

961,775,000

1,931,580,000

2,622,160,000

3

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

709,560,000

1,241,730,000

1,892,160,000
Tổng

5,380,465,000

8,933,010,000

14,220,400,000

(Nguồn: Phòng Kế toán)

Doanh số bán trực tiếp chiếm số lượng lớn trong tổng doanh số bán hàng của Công ty Sắc Màu Mới. Cụ thể: trong các năm từ 2008 -2010, doanh số bán trực tiếp bao giờ cũng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh số. Năm 2008, doanh số bán trực tiếp đạt mức 2,924,015,000 đồng chiếm 54% doanh số bán hàng. Con số này của năm 2009 là 5,304,180,000 đồng chiếm 59% doanh số bán hàng. Năm 2010 giảm xuống còn 52,22%. Như vậy ta có thể thấy được rằng, doanh số bán hàng trực tiếp giảm tỷ trọng trong doanh số bán hàng vào năm 2010. Nguyên nhân chính là do lượng hàng gửi bán của Công ty ngày một tăng.CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SẮC MÀU MỚI

  1. Thực trạng hoạt động hoạt động marketing

Trong giai đoạn vừa qua tuy còn gặp khó khăn song với sự nỗ lực và phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên bước đầu Công ty đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thương trường. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của từng cán bộ, nhân viên trong Công ty, thì phải kể tới những chính sách phát triển đúng đắn mà Công ty đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Không thể không nhắc tới những chính sách trong chiến lược Marketing của Công ty.

Ban Giám đốc của Công ty Sắc Màu Mới đã xác định chỉ có làm tốt công tác Marketing thì mới mang lại hiệu quả trong kinh doanh. Chính nhờ sự xác định đúng đắn cộng với sự thực thi các chính sách một cách hợp lý đã giúp cho Công ty ngày một đi lên.

Dưới đây là một số phân tích thực trạng hoạt động Marketing của Công ty Sắc Màu Mới. Để từ đó phần nào thấy được những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại trong chiến lược Marketing của Công ty.


   1. Chính sách sản phẩm của Công ty Sắc Màu Mới

    1. Chính sách đảm bảo chất lượng sản phẩm

Chủng loại sản phẩm: Là một doanh nghiệp thương mại, một nhà phân phối, nên các sản phẩm kinh doanh của Công ty Sắc Màu Mới khá đa dạng, phong phú về chủng loại, hình thức. Với vai trò là nhà phân phối độc quyền của OLIO, Công ty Sắc Màu Mới chuyên cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm của OLIO. Các mặt hàng mà Sắc Màu Mới cung cấp có thể kể ra như: Dầu gội đầu, sữa tắm và dung dịch vệ sinh phụ nữ. Trong cơ cấu kinh doanh của Công ty thì các sản phẩm dầu gội đầu chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả.

Bảng 2.1 Tỷ trọng các mặt hàng của Công ty trong

giai đoạn 2008 - 2010.

Mặt hàng

Năm

2008

2009
2010

Sản phẩm dầu gội đầu

52%

55%
56%

Sản phẩm sữa tắm

33%

30%
35%

Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ

15%

15%
9%

(Nguồn: phòng kinh doanh)

Tỷ trọng sản phẩm kinh doanh của Công ty có thay đổi qua từng năm, nhưng sản phẩm dầu gội đầu bao giờ cũng chiếm tỷ trọng cao nhất.

Công tác phát triển sản phẩm mới: Để thích ứng được với những biến đổi của nhu cầu thị trường, việc tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới là vô cùng cấp thiết. Với đặc điểm là một doanh nghiệp thương mại nên việc phát triển sản phẩm mới cũng chính là việc tìm kiếm các nguồn hàng mới. Để phát triển sản phẩm mới, Công ty thu thập thông tin về sở thích của người tiêu dùng về một sản phẩm nào đó. Sau đó, Công ty tìm kiếm nguồn hàng để phục vụ cho khách hàng.

Ngoài các sản phẩm như dầu gội đầu, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ; trong năm 2011 Công ty đã kinh doanh một số mặt hàng mới khác như: Nước hoa, phấn trang điểm… Tuy nhiên các sản mới này chưa chiếm được tỷ trọng lớn trong tỷ trọng hàng hoá mà Công ty cung cấp ra thị trường, nó mới chỉ dừng lại ở mức một con số.

Hạn chế trong công tác phát triển sản phẩm mới của Công ty Sắc Màu Mới là kinh phí cho việc nghiên cứu thị trường còn hạn chế.

Nâng cao chất lượng sản phẩm: Việc nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Với Sắc Màu Mới cũng vậy. Mặc dù là nhà phân phối không trực tiếp quyết định tới chất lượng sản phẩm nhưng không vì thế mà công tác quản lí chất lượng ở Công ty bị coi nhẹ. Công ty luôn chú trọng tới điều kiện kho bãi, cửa hàng. Công tác bảo quản hàng hoá nhập về luôn được thực hiện một cách nghiêm túc. Chính vì thế mà sản phẩm do Công ty cung cấp luôn đảm bảo chất lượng khi tới tay người tiêu dùng. Điều này góp phần không nhỏ vào việc tạo chữ tín trong kinh doanh cho Công ty.    1. Chính sách giá

Giá cả là một vấn đề nhạy cảm đối với bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào. Nó quyết định tới thị phần, lợi nhuận, doanh thu,… Chính vì thế có một chính sách giá hợp lí là điều rất cần thiết.

Ban lãnh đạo của Công ty Sắc Màu Mới luôn xác định mục tiêu đưa ra mức giá cụ thể sao cho đạt lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, chính sách giá của Công ty còn phụ thuộc vào giá của các nhà cung cấp hàng hoá cho Công ty. Hiện nay, giá cả của các mặt hàng mà Công ty Sắc Màu Mới kinh doanh không có sự chênh lệch nào đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.Bảng 2.2 Giá các mặt hàng chủ yếu của Công ty Sắc Màu Mới năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.


Tên hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Dầu gội OLIO 8ml

Gói

1000

2

Dầu gội OLIO 200ml

Chai

34000

3

Dầu gội OLIO 400ml

Chai

62000

4

Dầu gội OLIO 800ml

Chai

85000

5

Sữa tắm OLIO 8ml

Gói

1000

6

Sữa tắm OLIO 200ml

Chai

31000

7

Sữa tắm OLIO 400ml

Chai

53000

8

Sữa tắm OLIO 800ml

Chai

85000

9

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

OLIO Hygiene Cleanser – NormalChai

39000

10

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

OLIO Hygiene Cleanser – StrongChai

42000

(Nguồn: Phòng Marketing)

Như vậy, Công ty có những mức giá cụ thể đối với từng loại sản phẩm. Nhìn chung giá các loại sản phẩm của Công ty cung cấp trên thị trường là ngang bằng thậm chí có sản phẩm thấp hơn các Công ty khác. Đặc biệt nếu so sánh các sản phẩm sữa, với chất lượng tương đương nhưng giá thấp hơn hẳn. Nguyên nhân là do: • Công ty là nhà phân phối độc quyền của OLIO nên được hưởng những ưu đãi về giá cả. Bên cạnh đó bản thân các sản phẩm mỹ phẩm OLIO giá bán đã thấp hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

 • Bộ máy quản lý của Công ty được tinh giảm, gọn nhẹ nên hoạt động hiệu quả. Góp phần làm giảm chi phí trong kinh doanh.

 • Vấn đề nợ đọng trong công tác bán hàng được giảm thiểu

Chính những nguyên nhân trên đã làm cho các sản phẩm của Công ty có được một mức giá hợp lý trước các đối thủ cạnh tranh.

Về công tác điều chỉnh giá: Là nhà phân phối của OLIO nên sự điều chỉnh giá của Sắc Màu Mới phụ thuộc rất nhiều vào chính sách giá cả của nhà cung cấp. Tuy nhiên không vì thế mà Sắc Màu Mới để phụ thuộc hoàn toàn vào giá mà các nhà cung cấp đưa ra. Công ty luôn chú trọng khảo sát mức giá của các đối thủ cạnh tranh, giảm thiểu chi phí để đưa ra những mức giá cụ thể và hợp lý cho từng sản phẩm.

Kết quả đạt được khi sử dụng công cụ giá: Chính nhờ có những chính sách giá cả hợp lý mà Công ty đã có được nhiều khách hàng. Thị phần của Công ty đang ngày được mở rộng. Có thể nói là chính sách giá cả của Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường của Công ty.


 • Hạn chế:

Trong chiến lược định giá của mình, Sắc Màu Mới chưa phân biệt giá bán đối với các khu vực thị trường khác nhau như nội thành và ngoại thành. Do đó chưa xem xét tới sự ảnh hưởng của các biến: thu nhập, tâm lí tiêu dùng của người tiêu dùng ở từng khu vực. Còn thiếu những cán bộ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này.

    1. Chính sách phân phối

Với bất cứ một sản phẩm nào thì kênh phân phối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ. Công tác bán hàng muốn thực hiện tốt thì phải có sự tổ chức phát triển kênh phân phối tốt. Với các sản phẩm là mỹ phẩm như Công ty Sắc Màu Mới kinh doanh thì vai trò của kênh phân phối càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các sản phẩm của Công ty Sắc Màu Mới kinh doanh là các mặt hàng mỹ phẩm, do đó đòi hỏi phải có một hệ thống phân phối rộng gần các khu dân cư, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Nhận thấy vai trò đặc biệt của kênh phân phối trong kinh doanh, Công ty Sắc Màu Mới luôn quan tâm tới hính sách phân phối của mình.Sơ đồ 2.1 Mô hình kênh phân phối của Sắc Màu MớiNhân viên thường xuyên xuống khu vực mình phụ trách, tới các đại lý nắm nhu cầu nguyện vọng, giúp đại lý trưng bầy sản phẩm.

Cán bộ thị trường còn chủ động tăng cường mối quan hệ, thực hiện quảng cáo truyền miệng để thu hút thêm những bạn hàng mới tại khu vực mà mình phụ trách.

Hiện nay Công ty Sắc Màu Mới chỉ thực hiện kí kết hợp đồng với các đại lý, sau đó các đại lý tự tổ chức mạng lưới phân phối, tìm đối tác phân phối tại khu vực mình kinh doanh.

Phòng Marketing lập hồ sơ theo dõi đối với từng đại lý, thường xuyên theo dõi tình hình kinh doanh, thống kê, đánh giá khả năng tiêu thụ, thu thập thông tin từ các đại lý. Đồng thời bộ phận marketing còn phải thông báo kịp thời những thay đổi trong sản phẩm, giá cả, chính sách của Công ty cho các đại lý.

Trong thời gian gần đây, Công ty luôn chú trọng xây dựng các đại lý, rồi sau đó các đại lý tự tìm kiếm mở rộng thị trường. Các trung gian bán lẻ là các đại lý mỹ phẩm. Các trung gian này thực hiện phân phối các sản phẩm của Công ty với mức chiết khấu giá bán sản phẩm 1% - 2%.

Có một hình thức phân phối sản phẩm nữa mà Công ty áp dụng là sử dụng nhân viên bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Nhưng hình thức này không mang lại hiệu quả cao mà chỉ có tác dụng tiếp thị cho các sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh.

Kiểm soát các thành viên kênh phân phối:

Công ty Sắc Màu Mới thực hiện kiểm soát về giá bán, chất lượng sản phẩm khi thực hiện phân phối trên thị trường. Để có được sự kiểm soát như thế, thì trong các hợp đồng của Công ty với các đại lý thường quy định rất rõ ràng các điều khoản sau:

Các đại lý bán đúng giá mà Công ty đưa ra tại từng thời điểm. Nếu khách hàng khiếu nại về hàng kém chất lượng, không đúng giá thì đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với người tiêu dùng và pháp luật.

Khi nhận được hàng từ Công ty thì đại lý phải có trách nhiệm bảo quản hàng hoá. Nếu như xảy ra trường hợp hàng hoá bị hư hỏng, giảm chất lượng thì đại lý chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% giá trị thiệt hại mà mình gây ra.


 • Những kết quả đạt được: Công ty đã xây dựng được một mối quan hệ tốt giữa Công ty và các đại lý, trung gian bán hàng trên cơ sở mang lại lợi ích cho cả hai bên. Công ty thường xuyên cung cấp kịp thời hàng hoá cho các đại lý cho dù là những dịp lễ tết, tháng cao điểm như giáp tết. Công ty thường xuyên nắm bắt được nhu cầu của thị trường thông qua nhân viên của Công ty và các đại lý. Từ đó giúp Công ty có những chính sách phù hợp để thúc đẩy việc bán hàng.

 • Những mặt tồn tại: Việc tổ chức kênh phân phối của Công ty chưa hợp lý, tập trung nhiều vào khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu. Một số đại lý tại các tỉnh khác vẫn thường phải tới kho của Công ty để lấy hàng, do khả năng vận chuyển của Công ty còn hạn chế.

Qua việc nghiên cứu các kênh phân phối của Công ty rút ra các ưu nhược điểm của các loại kênh phân phối:

 • Kênh phân phối Công ty Sắc Màu Mới thông qua nhân viên bán hàng và đến tận tay người tiêu dùng có ưu điểm là thanh toán tiền hàng ngay, chi phí bảo quản bốc dỡ hàng hoá giảm, hàng đến tận tay khách hàng. Nhưng qua kênh phân phối này tốn chi phí về nhân lực, hàng bán được với số lượng nhỏ. Kênh phân phối này chỉ áp dụng khi doanh nghiệp muốn tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng từ đó để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 • Các kênh phân phối Công ty Sắc Màu Mới bán cho các đại lý, rồi đến các cửa hàng bán buôn, tiếp đến là cửa hàng bán lẻ và đến người tiêu dùng. Ưu điểm của các kênh phân phối này là bán buôn với số lượng hàng lớn do đó chi phí bảo quản, lưu kho bãi giảm; doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận tăng. Bên cạnh đó các kênh phân phối này có những nhược điểm là do bán buôn với số lượng lớn thì thanh toán có thể là thanh toán chậm dẫn đến khả năng quay vòng vốn sẽ giảm đi; tăng chi phí bảo quản, lưu kho do phải qua các đại lý, cửa hàng bán buôn, cửa hàng bán lẻ, giá đến tay người tiêu dùng cao hơn.

    1. Chiến lược xúc tiến

Xúc tiến là công cụ quan trọng giúp Công ty giới thiệu hàng hoá tới người tiêu dùng, giúp khách hàng hiểu về các sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh, để từ đó họ sử dụng các sản phẩm mà Công ty cung cấp. Nhận thức được tầm quan trọng này, Công ty luôn quan tâm tới chính sách xúc tiến của mình. Công ty đã giành một phần kinh phí để quảng cáo, tham gia các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng.

Các hoạt động quảng cáo là mối quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo Công ty, bởi vì các sản phẩm mà công ty kinh doanh là sản phẩm tiêu dùng. Do vậy cần tạo sự hiểu biết sâu rộng tới người tiêu dùng. Quảng cáo giúp Công ty giới thiệu về bản thân mình, về các mặt hàng mà mình kinh doanh, tạo dựng uy tín và hình ảnh của Công ty.

Đối tượng mà Công ty muốn hướng tới và cung cấp thông tin chính là những người đã, đang và sẽ tiêu dùng các sản phẩm mà Công ty kinh doanh. Công ty đã sử dụng hình thức quảng cáo trên truyền hình và trên báo các loại: điện tử cũng như báo giấy. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng Catalog nhằm giới thiệu với bạn hàng. Đây là các hình thức hiệu quả giúp Công ty không những giới thiệu được các loại sản phẩm của Công ty kinh doanh mà còn tạo dựng uy tín cho Công ty.

Các chương trình khuyến mãi cũng được Công ty áp dụng. Các hình thức khuyến mãi của Công ty khá đa dạng từ giảm giá hàng bán, tặng quà tới rút thăm trúng thưởng. Tuy nhiên chương trình này là chưa mang tính thường xuyên và số lượng còn nhỏ.

Công ty cũng tham gia các hoạt động xã hội như khuyến học, trợ giúp người nghèo, tài trợ một số hoạt động thể thao, văn hoá. Đây là một số hoạt động khuyếch trương của Công ty nhằm tạo dựng danh tiếng cho mình.

Như vậy, ta có thể thấy được rằng Công ty Sắc Màu Mới đã rất chú trọng thực hiện các hoạt động xúc tiến nhằm giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Qua việc thực hiện các hoạt động xúc tiến của nhà cung cấp và của Công ty Sắc Màu Mới đã thu được kết quả. Mặc dù hoạt động xúc tiến chưa mang tính chất thường xuyên và nhỏ nhưng các chương trình khuyến mãi đều thu được kết quả rất tốt đặc biệt là vào những thời điểm tiêu thụ hàng chậm. Việc thực hiện các chương trình xúc tiến sẽ giúp doanh nghiệp:


 • Giảm chi phí lưu kho.

 • Bán được hàng tồn đọng.

 • Tiết kiệm chi phí bảo quản hàng hoá.

 • Thu hút khách hàng và khích thích họ mua sắm.

 • Doanh số bán tăng….
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương