TRƯỜng đẠi học nông lâm huế khoa lâm nghiệp khóa luận tốt nghiệp têN ĐỀ TÀItải về 0.8 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

KHOA LÂM NGHIỆP

KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ-TP ĐÀ NẴNG

Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths. Lê Trọng Thực

Sinh viên thực hiện : Trương Minh Quân

Lớp : QLR41A

Năm 2011

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi xin chân thành cảm ơn tới:

Tập thể các thầy cô giáo trong khoa Lâm Nghiệp đã tận tình truyền đạt kiến thức cũng như hướng dẫn những kinh nghiệm thực tế giúp cho tôi có được những kinh nghiệm quý báu về ngành nghề của mình cũng như giúp tôi có thêm những kỹ năng, những bài học kinh nghiệm thực tế.

Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ths. Lê Trọng Thực, người đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô Đinh Thị Phương Anh – Đại Học Đà Nẵng, Chị Lý Thị Kim – Cán bộ quản lý bảo vệ khu BTTN Sơn Trà đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu.

Tập thể lớp QLR41A đã gắn bó, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học cũng như trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp.

Ban lãnh đạo, cán bộ hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong khoản thời gian thực tập tại địa phương.

Cộng đồng người dân sống xung quanh bán đảo Sơn Trà đã nhiệt tình giúp tôi trong quá trình phỏng vấn thu thập số liệu.

Gia đình và những người thân của tôi đã giúp đỡ tôi về mọi mặt để tôi có thể hoàn thành được luận văn này.Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2011

Sinh viên

Trương Minh Quân

MỤC LỤC

Trang

Phần 1. Đặt vấn đề 1

Phần 2. Tổng quan nghiên cứu 3

2.1 Khái niệm về LSNG 3

2.2 Vai trò của LSNG đối với sinh kế 4

2.3 Nghiên cứu về LSNG 5

2.3.1 Tổng quan về LSNG trên thế giới 5

2.3.2 Tổng quan về LSNG ở Việt Nam 6

2.3.3 Tại khu vực nghiên cứu 9

Phần 3. Mục tiêu nội dung và phương pháp nghiên cứu 10

3.1 Mục Tiêu nghiên cứu 10

3.2 Nội Dung nghiên cứu 10

3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu . 10

Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận . 12

4.1 Giới thiệu chung về ban quản lý(BQL) khu BTTN Sơn Trà 12

4.1.1 Sự hình thành Khu BTTN Sơn Trà 12

4.1.2 Lịch sử nghiên cứu về khu BTTN Sơn Trà 12

4.1.3 Tình hình quản lý bảo vệ rừng 13

4.1.4 Những chính sách đầu tư khuyên khích phát triển 14

4.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực nghiên cứu . 15

4.2.1 Điều kiện tự nhiên 15

4.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18

4.3 Công tác tổ chức quản lý của khu BTTN Sơn Trà 21

4.3.1 Cơ cấu tổ chức 21

4.3.2 Cơ cấu quản lý 22

4.4 Thực trạng khai thác và sử dụng LSNG tại địa phương 24

4.4.1 Tình hình chung của việc sử dụng LSNG từ trước đến nay 24

4.4.2 Thực trạng nguồn tài nguyên LSNG là thực vật 25

4.4.3 Các loài LSNG chủ yếu được khai thác tại địa phương 27

4.4.4 Phân loại LSNG theo mục đích sử dụng của người dân địa phương 30

4.4.5 Đối tượng khai thác và cách thức khai thác LSNG 33

4.4.6 Cách thức mua bán, giá cả của một số loài LSNG tại địa phương 37

4.5 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 39

4.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến khu hệ sinh vật Sơn Trà 40

4.6.1 Nhân tố tự nhiên 41

4.6.2 Nhân tố xã hội 41

4.7 Đề xuất giải pháp bảo tồn Đa Dạng Sinh Học nói chung và LSNG nói riêng tại khu BTTN Sơn Trà 45

4.7.1 Đối với nguồn tài nguyên LSNG 45

4.7.2 Tăng cường và thực hiện tốt công tác phòng chống chát rừng 45

4.7.3 Tạo điều kiện cho cộng đồng làm công tác bảo tồn 46

Phần 5. Kết luận và kiến nghị 47

5.1 Kết luận 47

5.2 Kiến nghị 47

Tài liệu tham khảo 49

Phụ lục 50

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

LSNG : Lâm Sản Ngoài Gỗ.


UBND : Ủy Ban Nhân Dân.
Khu BTTN : Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên.
IUCN : Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Thế Giới.
WHO : Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
FAO : Tổ Chức Nông Lương Thế Giới.
CP : Chính Phủ.
TTg : Thủ Tướng Chính Phủ.
Bộ NN&PTNT : Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.
BQL : Ban Quản Lý.
QN – ĐN : Quảng Nam – Đà Nẵng.
PCCR : Phòng Chống Cháy Rừng.

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Trang

Hình 1. Biểu đồ so sánh lượng mưa Đà nẵng và Sơn Trà 17

Hình 2. Số hộ thu hái các loài LSNG là thực vật 27

Hình 3. Số hộ thu hái các loài LSNG là động vật 28

Hình 4. Tỷ lệ sống các loài LSNG có nguồn gốc thực vật 29

Hình 5. Tỷ lệ dạng sống các loài LSNG có nguồn gốc động vật 30

Hình 6. Phân loại LSNG theo mục đích sử dụng 31

Hình 7. Số hộ tham gia mua bán các loài LSNG tại địa phương 38

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Trang

Bảng 1. Thống kê lượng mưa qua các tháng ở Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng 16

Bảng 2. Dân số - cơ cấu dân số Quận Sơn Trà (2004) 18

Bảng 3. Cơ cấu sử dụng đất của Quận Sơn Trà 19

Bảng 4. So sánh hệ thực vật Sơn Trà với hệ thực vật Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh 25

Bảng 5. Các loài thực vật thuộc nhóm công dụng tại Khu BTTN Sơn Trà 26

Bảng 6. Phân loại LSNG theo mục đích sử dụng 30

Bảng 7. Thống kê một số cách thức thu hái, bảo quản LSNG 34

Bảng 8. Lịch mùa vụ của một số loài LSNG được ngời dân khai thác 36

Bảng 9. Giá cả của một số loài LSNG tại địa phương 38

Bảng 10. Thực trạng quản lý LSNG ở KBTTN Sơn Trà 39

Bảng 11. Tỷ lệ % tác động của người dân đối với khu BTTN Sơn Trà

từ trước năm 1990 và hiện nay . 41

Bảng 12. Tỷ lệ % thái độ của người dân đối với khu BTTN Sơn Trà 43

Bảng 13. Tình hình cháy rừng tại khu BTTN Sơn Trà 1996-2010 44

PHẦN 1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay lâm sản ngoài gỗ được quan tâm ở nhiều khía cạnh khác nhau chúng có giá trị đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Về giá trị kinh tế người ta ghi nhận có 150 loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị được buôn bán trên thị trường quốc tế, giá trị lớn lao của nó được thể hiện ở nguồn thu nhập của các cộng đồng sống gần rừng, lâm sản ngoài gỗ có thể là nguồn thu bẳng tiền duy nhất để mua lương thực, hàng tiêu dùng, và trang trải chi phí thuốc men học hành cho con trẻ của các hộ dân nghèo. Ngoài ra lâm sản ngoài gỗ còn đóng góp không nhỏ vào kinh tế đất nước. Theo cơ quan y tế thế giới (WHO) đánh giá là 80% dân số các nước đang phát triển dùng lâm sản ngoài gỗ để chữa bệnh và làm thực phẩm. Về giá trị xã hội lâm sản ngoài gỗ giúp ổn định và an ninh cho đời sống người dân phụ thuộc vào rừng, tạo việc làm và bảo tồn kiến thức bản địa. Giá trị về mặt môi trường, chúng góp phần bảo vệ, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn, bảo vệ môi trường và quan trọng hơn là bảo tồn đa dạng sinh học.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có tổng diện tích tự nhiên 4.439ha là một đặc ân mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng. Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà với độ cao 693 m so với mực nước biển; giống hình một cây nấm, đầu nấm là núi Sơn Trà và thân nấm là bãi cát bồi, lắng đọng.Khu rừng này có chức năng chính là bảo tồn hệ sinh thái đất ướt ven biển, có thảm thực vật rừng nhiệt đới mưa ẩm gần nguyên sinh với nhiều loài động, thực vật di cư của 2 luồng sinh vật Bắc – Nam. Đây nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc với nhiều loại gỗ đặc biệt là phi gỗ phong phú và nhiều loại thú rừng quí hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, voọc chà vá, gà mặt đỏ...Sơn trà có tiềm năng rất lớn về kinh tế, an ninh quốc phòng của địa phương, đặc biệt là tiềm năng về du lịch sinh thái rừng - biển đã được thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư khai thác và trong tương lai gần, đây sẽ là nơi du lịch lý tưởng của cả nước. dân cư ở đây và những người di dân tự do họ ít canh tác nông nghiệp mà chủ yếu sống phụ thuộc vào rừng. Đời sống của họ gặp nhiều khó khăn nên việc ngăn cấm họ vào rừng khai thác đặc biệt là các sản phẩm ngoài gỗ là không khả thi

Thực trạng quản lý tài nguyên lâm sản ngoài gỗ chưa được quan tâm đúng mức. cách thức quản lý chủ yếu là cho cây gỗ lâu năm, những loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm có trong sách đỏ còn đối với nguồn lâm sản ngoài gỗ chưa có sự quản lý chặt chẽ. Việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm với các hoạt động khai thác không đúng quy định của người dân nghèo sống phụ thuộc vào rừng ngoài ra còn có người bên ngoài vào khai thác với nhiều hình thức khác nhau. Vấn đề đặt ra trước thực trạng này cần phải có một cách thức quản lý tài nguyên lâm sản ngoài gỗ bền vững và ngày càng nâng cao giá trị thông qua sự phối hợp quản lý của cơ quan chức năng và người dân.

Trước yêu cầu cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ nhưng vẫn đảm bảo được đời sống của người dân địa phương thì việc: “Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà thành phố Đà nẵng” là một vấn đề cấp thiết.PHẦN 2

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm về LSNG

Từ xưa đến nay, nói đến giá trị của rừng ông cha ta thường kể đến các loài gỗ quý như đinh, lim, sến, táu, dổi, vàng tâm,... để xây dựng nhà cửa, đóng đồ mộc trang trí trong nhà chứ ít ai nhắc đến các sản vật khác lấy từ rừng, có nhiều lúc những sản phẩm tưởng như rất đơn giản này lại chính là cứu cánh cho sự sống còn, tồn vong và phát triển của con người, đó là các loài cây cho lương thực, thực phẩm thu hái trong rừng vào những năm đói kém hay vào thời gian giáp hạt, những căn bệnh hiểm nghèo duy nhất chỉ trông chờ vào các phương thuốc quý giá từ cây cỏ trong thiên nhiên. Những loại sản vật kể trên nói theo cách ngày nay được gọi là lâm sản ngoài gỗ (LSNG).

Trên thế giới có rất nhiều khái niệm về lâm sản ngoài gỗ nhưng phổ biến nhất là khái niệm do tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc(FAO) thông qua năm 1999: “lâm sản ngoài gỗ là các sản phẩm có nguồn gốc sinh vật loại trừ gỗ lớn có ở rừng, đất rừng và các cây bên ngoài rừng”[3],[4].

Ở Việt Nam, theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chiến- Trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản viết trong tạp chí khoa học- Công nghệ kinh tế lâm nghiệp, tác giả cho rằng “Thuật ngữ lâm sản ngoài gỗ nhằm để chỉ các vật liệu sinh học khác gỗ được khai thác từ rừng nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của con người. Lâm sản ngoài gỗ bao gồm: thực phẩm, dược liệu, gia vị, tinh dầu, nhựa cây, keo gián, nhựa mũ, tanin, thuốc nhuộm, cây cảnh,động vật hoang dã, chất đốt, các chất liệu thô, song mây, tre nứa, gỗ nhỏ cho sợi”[3].

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều cách phân loại lâm sản ngoài gỗ, nhưng theo nhóm nghiên cứu của dự án hỗ trợ chuyên ngành lâm sản ngoài gỗ tại Việt Nam cho rằng lâm sản ngoài gỗ được phân loại theo 6 nhóm tổng hợp dựa vào công dụng và nguồn gốc của lâm sản ngoài gỗ bao gồm các nhóm sau:

+ Nhóm sản phẩm cây có sợi: tre, nứa, song, mây các loại thân lá có sợi và củ.

+ Nhóm thực phẩm:

- Những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật như: thân, chồi non, rễ, lá, hoa, quả, hạt, các loại gia vị, hạt có dầu, nấm… có thể dùng làm thực phẩm.

- Những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật như: mật ong, thịt thú rừng, cá, tổ yến, trứng chim, các loại côn trùng ăn được.

+ Nhóm dược liệu, chất thơm và cây có chất độc.

+ Nhóm những sản phẩm chiết xuất như: các loại nhựa, tanin, chất màu, dầu béo và tinh dầu…

+ Nhóm động vật và những sản phẩm từ động vật không dùng làm thực phẩm như các loại thú rừng, chim, côn trùng sống, da, sừng, ngà voi, xương, cánh kiến đỏ

+ nhóm những sản phẩm khác như: cây cảnh, lá để gói thức ăn, hàng hóa, phong lan…

Cách phân loại này nhìn chung chỉ mang tính tương đối vì công dụng của một số loài lâm sản ngoài gỗ luôn có sự thay đổi, một số sản phẩm có thể phân vào nhiều nhóm khác nhau tùy lúc, tùy vào công dụng và mục đích dùng, biến đổi tùy theo tập quán của từng vùng, từng lãnh thổ…


2.2 Vai trò của LSNG đối với sinh kế

LSNG đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đó là nguồn sống chủ yếu của một số cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Đã từ lâu, lâm sản ngoài gỗ được sử dụng đa mục đích trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như làm dược liệu, đồ trang sức, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm…, do vậy chúng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của nhân dân. Như ở Zimbabwe có 237.000 người làm việc liên quan đến LSNG, trong khi đó chỉ có 16.000 người làm việc trong ngành lâm nghiệp, khai thác và chế biến gỗ (FAO, 1975). Cơ quan y tế thế giới (WHO) đánh giá là 80% dân số các nước đang phát triển dùng LSNG để chữa bệnh và làm thực phẩm. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết về đặc tính và công dụng của các loại lâm sản ngoài gỗ đã hạn chế nhiều giá trị kinh tế của chúng. Mặc khác LSNG còn đáp ứng được các mục tiêu môi trường như: bảo tồn các khu rừng, lưu vực sông, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn và đa dạng sinh học. Hơn nữa, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà một số loại lâm sản ngoài gỗ đang bị cạn kiệt cùng với sự suy thoái của rừng. Như vậy, vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiểu biết về lâm sản ngoài gỗ để quản lý, khai thác, sử dụng, chế biến, tiêu thụ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên quí giá này.

2.3 Nghiên cứu về LSNG

2.3.1 Tổng quan về LSNG trên thế giới

Trên thế giới, lâm sản ngoài gỗ là nguồn sống chủ yếu và là nguồn thu nhập chính của người dân nghèo, đồng bào dân tộc miền núi, người lao động tự do và những người sống phụ thuộc vào rừng, nó là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều nước trên thế giới chủ yếu là các nước nghèo và các nước đang phát triển.

Ở Châu Á, nơi đây có nguồn tài nguyên LSNG vô cùng phong phú và là nguồn cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho người dân vùng nông thôn. Chẳng hạn như:

- Tại Ấn Độ có khoản 500 triệu dân sống trong và xung quanh rừng phụ thuộc vào nguồn LSNG cho sinh kế của họ (Viện Tài Nguyên Thế Giới 1990). Ở đây có khoảng 16.000 loài cây thì 3.000 loài LSNG có lợi, hầu hết tiêu thụ trong nước, xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô. Sản xuất lâm sản ngoài gỗ ở Ấn Độ đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu từ rừng và 55% việc làm dựa vào rừng( Tewari and Campbell 1996:26 ). (Tewari và Campbell 1996).

- Tại Lào có 90% dân cư sống ở vùng nông thôn và 50% thu nhập của các hộ nông dân này từ LSNG. Theo một nghiên cứu của Sounthone Detphanh (Lào) cho rằng, người dân nông thôn dùng LSNG chủ yếu để ăn (măng, tre, nứa, lá một số loại cây, cá suối và thịt chim thú), làm vật liệu xây dựng (mây, tre, cây quanh vườn, lá lợp). Tuy nhiên LSNG vẫn chưa là đối tượng quản lý của các nhà chức trách nên làm cho nguồn LSNG ở đây ngày một khan hiếm[3].

Ở Châu Mỹ, LSNG mang lại việc làm và nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong khu vực cũng như nguồn ngoại tệ mà tài nguyên này đem lại. Theo Foster (1995), Mỹ xuất khẩu khoảng 77 tấn nhân sâm hoang dã có giá trị trên 21 triệu USD vào năm 1993. Theo Mater (New York Times 1996) Hoa Kỳ đã tăng trưởng thị trường thuốc thảo dược với tốc độ hàng năm ước tính khoảng 13 – 15% với doanh số bán hàng của dược liệu, một dự báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ kiếm được 5 tỷ USD trong năm 2000. Tại Brazil hạt dẻ là loại sản phẩm quan trọng thứ 2 sau nhựa cao su vì nó mang lại nguồn thu từ 10 – 20 triệu USD hàng năm cho những người thu hái. Trên bán đảo Yucatan của Mexico, giá trị thị trường của lá cọ được sử dụng hoặc bán ước tính đem lại 137,000,000 USD / năm (Theo Molnár 2004). Điều này chứng tỏ các nhà quản lý của các nước trong khu vực này tiêu biểu như Mỹ, Panama, Brazil, Mexico đã bắt đầu quan tâm đến LSNG và những giá trị mà nguồn tài nguyên này mang lại.

Qua đó, cho thấy LSNG là nguồn tài nguyên quan trọng cho hầu hết các nước trên thế giới nó là nguồn sống, nguồn thu nhập chính của các nước nghèo và đang phát triển “80 phần trăm dân số tại các nước đang phát triển phụ thuộc vào các lâm sản ngoài gỗ cho sinh hoạt, cả về kinh tế và dinh dưỡng. NTFPs are especially important to women Lâm sản ngoài gỗ là đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ trong việc phát triển quốc gia từ châu Mỹ Latinh đến châu Á và châu Phi(Gbadebo et al 1999)”. Đồng thời LSNG cũng đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho các nước phát triển.

2.3.2 Tổng quan về LSNG ở Việt Nam

2.3.2.1 Tình hình sử dụng LSNG ở Việt Nam

Theo Hoàng Hòe (1998) nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ của nước ta rất phong phú và đa dạng,có nhiều loài có giá trị cao: Số cây làm thuốc chiếm khoảng 22% tổng số loài thực vật Việt Nam ,có khoảng trên 500 loài thực vật cho tinh dầu (chiếm 7,14% tổng số loài ), khoảng trên 600 loài cho tanin và rất nhiều loài khác cho dầu nhờn, dầu béo, cây cảnh.Bên cạnh đó còn có song mây tre nứa, hiện nay tổng diện tích tre nước ta là 1.492.000 ha với khoảng 4.181.800.000 cây. Theo dự đoán của nhiều nhà thực vật số loài thực vật bậc cao có thể lên tới 20.000 loài; hệ động vật cũng đã thống kê được 225 loài thú, 828 loài chim, 259 loài bò sát, 84 loài ếch nhái [4].

Nhiều loại lâm sản ngoài gỗ đã trở thành nguyên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp, được chế biến và sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm như các loài song mây, tre nứa, các loài hoa…

Các loài LSNG làm thức ăn như mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi và măng, tre, trúc, mật ong là những sản phẩm vừa để phục vụ cho đời sống hàng ngày vừa là hàng hóa thương mại. Chúng đã từ lâu trở nên quen thuộc đối với người dân và là nguồn lương thực và thu nhập lớn cho người dân chỉ sau lúa, ngô, sắn. Các loài làm thực phẩm quan trọng khác như chè, cà phê… đã góp phần quan trọng trong thu nhập của Việt Nam thông qua xuất khẩu.

Các loài dược liệu dùng được dùng để chữa bệnh tật và để chế biến các vị thuốc. Cây thuốc Nam là yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần làm giảm chi phí trong phòng chữa bệnh. Chúng đóng vai trò rất quan trọng với nhân dân vùng cao, vùng xa, điều kiện còn nhiều khó khăn cả về chăm sóc y tế, nguồn thuốc và phương tiện đi lại. Ngoài ra, một số vị thuốc quí của Việt Nam như hòe, sâm Ngọc linh, quế, ba kích, hà thủ ô, hoằng đằng… Nhiều loại dược liệu của Việt nam được xuất khẩu đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước như quế, hồi, hòe… Theo Viện Dược liệu thì đã phát hiện được gần 2000 loài cây làm thuốc ở Việt Nam thuộc 1033 chi, 236 họ và 101 bộ, 17 lớp, 11 ngành thực vật. Theo tác giả Võ Văn Chi, con số này lên tới hơn 3000 loài cây được người dân sử dụng làm thuốc [7].

Các loài LSNG là động vật là chim, thú cũng đóng góp nhiều tích cực vào giá trị cuộc sống. Chúng được dùng làm thực phẩm (thịt các loài động vật, mật ong, côn trùng), làm dược liệu (mật gấu, cao hổ, rắn, sừng tê giác…), làm đồ trang sức (ngà voi, sừng hươu nai, móng vuốt các loài họ mèo…).

Còn rất nhiều loại LSNG khác chưa thống kê hết được, nhưng sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống của người dân: nhựa trám, tre trúc, mây, dược liệu, nấm thực phẩm, mộc nhĩ, măng tươi, măng khô, hạt dẻ, các loại quả rừng, các loại rau rừng, cánh kiến đỏ, các loại củ rừng chàm nhuộn vải, vỏ cây và quả rừng, tắc kè, thịt thú rừng, mật ong, thức ăn gia súc, củi, than hầm, lá gồi, lá buông, động vật rừng nuôi, thủy sản rừng ngập, cây rừng làm cảnh… Các loại sản phẩm này hiện nay rất phân tán và khai thác theo phương thức hái lượm nên con số thống kê cụ thể còn chưa được thực hiện đầy đủ.

2.3.2.2 Tình hình quản lý LSNG ở Việt Nam

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của LSNG, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, chính sách cho việc phát triển và bảo tồn rừng trong đó có đề cập đến nội dung quản lý LSNG. Một số chính sách quan trọng đã tạo nên sự chuyển biến về phát triển và quản lý LSNG như chính sách của chính phủ về Giao đất giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý (Nghị định 02/CP ngày 15 tháng 1 năm 1994; thông tư 06LN/KN về giao đất lâm nghiệp; Nghị định 163/CP ngày 16/11/1999 về giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp); chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng cũng đã đề cập đến việc phát triển Lâm sản ngoài gỗ; luật bảo vệ và phát triển rừng (2004), thông tư 13LN/KL của Bộ Lâm nghiệp đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên động thực vật rừng quý hiếm, mà nhiều loài LSNG có giá trị.

Hiện nay, lâm sản ngoài gỗ hiện nay được quản lý dưới nhiều hình thức khác nhau: quản lý nhà nước, quản lý cộng đồng và quản lý ở cấp hộ gia đình, cá nhân với nhiều mục đích khác nhau (kinh doanh, sử dụng cho mục đích tự cung cấp, nghiên cứu…). Trong đó việc lập kế hoạch quản lý bền vững LSNG dựa vào cộng đồng là một trong những vấn đề được quan tâm và nó đang ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực trong phát triển nguồn tài nguyên LSNG.

Theo chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020, định hướng phát triển lâm sản ngoài gỗ của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến xuất khẩu lâm sản đạt trên 7,8 tỷ USD (bao gồm 7 tỷ USD sản phẩm gỗ và 0,8 tỷ USD sản phẩm lâm sản ngoài gỗ). Đến năm 2020, lâm sản ngoài gỗ trở thành một trong các ngành hàng sản xuất chính, chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp, giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu tăng bình quân 15 - 20%; thu hút khoảng 1,5 triệu lao động và thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 15 - 20% trong kinh tế hộ gia đình nông thôn.

Bộ NN&PTNT đã đưa ra các chương trình hoạt động để bảo vệ và phát triển rừng trong đó đặc biệt quan tâm bảo vệ và phát triển LSNG nhằm giảm bớt áp lực về gỗ cũng như tăng cường các lợi ích từ rừng. Các chương trình hoạt động cụ thể là Chương trình xây dựng mô hình trình diễn và đào tạo, huấn luyện cho chủ rừng; chương trình canh tác lâm nông kết hợp trên đất sau nương rẫy; Chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác khuyến lâm; Chương trình thông tin, tuyên truyền; và Chương trình tư vấn và dịch vụ khuyến lâm: Nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn và khuyến lâm.

Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có các chính sách và chương trình riêng cho LSNG mà vẫn lồng ghép những nội dung này vào các chính sách, chương trình, luật lệ liên quan đến quản lý tài nguyên rừng. Điều này rất bất cập trong công tác quản lý vì mỗi loại LSNG có những đặc thù riêng về môi trường sinh thái, phương thức khai thác và công nghệ chế biến, làm hạn chế nhiều đến việc sử dụng hiệu quả và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương