TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.7 Kb.
#817

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 845/TB-ĐHNNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

theo khung tham chiếu chung Châu Âu

 

- Căn cứ Thông báo số 826/2011/TB-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2);- Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên ĐHQGHN,

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:1. Đối tượng dự thi: Giáo viên ngoại ngữ và đối tượng khác có nhu cầu.
2. Điều kiện dự thi: Có giấy tờ tuỳ thân rõ ràng, đăng ký đúng hạn và nộp lệ phí đầy đủ.
3. Đăng ký dự thi:

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký theo mẫu in sẵn có dán ảnh (Thí sinh có thể tải mẫu phiếu trên trang Web của Trường www.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh - Chứng chỉ - CC ngoại ngữ khung tham chiếu Châu Âu) ;

- 01 bản sao công chứng Giấy Chứng minh Nhân dân;

- Ảnh 3 x 4 cm kiểu CMND mới chụp trong vòng không quá 03 tháng (02 ảnh).


* Liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại:

Văn phòng Trung tâm Đào tạo từ xa và Bồi dưỡng giáo viên, phòng 201 tầng 2 nhà A3 Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04-3.7548040 (số máy lẻ 227) hoặc 0983290572.


4. Dạng thức đề thi: xem mẫu tại Phụ lục hoặc tại trang Web của Trường ở địa chỉ trên.

5. Lịch thi: Hàng năm, Trường tổ chức 04 kỳ thi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật cuối cùng của tháng 02, 05, 08 và 11.

Ngoài ra, xét yêu cầu cụ thể của các đơn vị đào tạo, Trường có thể tổ chức các kỳ thi không thường xuyên.


6. Trả kết quả thi:

Kết quả thi sẽ được thông báo chậm nhất là sau 02 tuần kể từ ngày tổ chức thi. Mỗi thí sinh được cấp một bản chính Giấy Chứng nhận kết quả. Giấy Chứng nhận kết quả được ký nhận trực tiếp và có giá trị trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp.


7. Mức thu phí: Thí sinh nộp lệ phí thi: 600.000đ (120.000đ/1 môn x 5 môn). Nộp lệ phí tại Phòng TCKT (phòng 202 nhà A1), Trường ĐHNN - ĐHQGHN trước khi nộp hồ sơ.
Xin trân trọng thông báo.


Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Trung tâm CNTT (để đưa lên trang Web của trường);

- Các trường ĐH, cao đẳng,- Lưu: HCTH, ĐTTX.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS. Nguyễn Hoà

Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 14.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương