TrưỜng đẠi học mỏ ĐỊa chất khoa kinh tế VÀ quản trị kinh doanh tiểu luận môn kinh tế MÔi trưỜNG


 Mức khai thác hợp lý tài nguyên tái tạotải về 365.7 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích365.7 Kb.
#55705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trần Thị Thảo Minh-2124012073-DCKTKD66 01A

3. Mức khai thác hợp lý tài nguyên tái tạo 
Mức khai thác hợp lý là mức khai thác không vượt quá tốc độ tăng trưởng X’ để nhằm duy trì tài 
nguyên lâu dài. Nếu gọi mức khai thác là H, tốc độ tăng trưởng là X’ thì mức khai thác hợp lý là 
H≤ X’. 
Xác định mức khai thác hợp lý tài nguyên tái tạo: 
𝐻
𝑋
= 𝐸 ⇒ 𝐻 = 𝐸 × 𝑋 
Trong đó, E gọi là mức cố gắng (quy mô khai thác hay số phương tiện khai thác) 
Như vậy, với tỷ lệ E lựa chọn khác nhau thì mức khai thác H khác nhau. 
Nếu lựa chọn tỷ lệ khai thác 𝐸
1
, 𝐸
2
, … 𝐸
𝑛
thì ta xác định được mức khai thác như sau: 
• Với 𝐸
1
lựa chọn thì H=𝐸
1

• 𝐸
2
lựa chọn thì H=𝐸
2

• … 
• 𝐸
𝑛
lựa chọn thì H=𝐸
𝑛

Nhưng vấn đề đặt ra là, tuy E khác nhau nhưng mức khai thác hợp lý (H) phải luôn nhỏ hơn hoặc 
bằng X’. Hình 2 cho ta thấy: 
• Với 𝐸
1
thì mức khai thác hợp lý là 𝐻
1
• 𝐸
2
thì mức khai thác hợp lý là 𝐻
2
• … 
• 𝐸
𝑛
thì mức khai thác hợp lý là 𝐻
𝑛Hình 2: Mối quan hệ mức khai thác (H) với tỷ lệ khai thác (E) 
4. Mức khai thác tối ưu tài nguyên tái tạo 
Mức khai thác tối ưu là mức khai thác vừa đảm bảo hợp lý, vừa đạt hiệu quả tối đa. Hay là mức 
khai thác đó (quy mô khai thác E) tài nguyên luôn luôn được duy trì lâu dài, đồng thời hiệu quả đạt 
đến giá trị lớn nhất. π = TR- TC 
Cần xác định E để π = TR- TC đạt giá trị lớn nhất. Lúc đó E được gọi lá quy mô khai thác tối ưu. 
Xác định quy mô khai thác tối ưu bằng cách: Cho các giá trị E khác nhau là 𝐸
1
, 𝐸
2
, … 𝐸
𝑛
rồi tính 
các giá trị TR và TC tương ứng ta được 𝑇𝑅
1
, 𝑇𝑅
2
, … 𝑇𝑅
𝑛
; 𝑇𝐶
1
, 𝑇𝐶
2
, … 𝑇𝐶
𝑛

𝜋
1
= 𝑇𝑅
1
− 𝑇𝐶
1
𝜋
2
= 𝑇𝑅
2
− 𝑇𝐶
2
……………. 
𝜋
𝑛
= 𝑇𝑅
𝑛
− 𝑇𝐶
𝑛
𝜋
𝑚𝑎𝑥
Từ đó ta xác định được : Giải pháp mở cửa và quyền sở hữu công cộng Trong trường hợp tài nguyên thuộc quyền sở hữu của tập thể, một cộng đồng hoặc một quốc gia 
thậm chí toàn cầu thì ta đưa ra giải pháp mở cửa. 
Nếu lợi ích từ khai thác loại tài nguyên nào đó nhỏ hơn lợi ích trung bình thì những người khai 
thác sẽ dừng lại và nếu TR lớn hơn TC thì một số người mới sẽ lao vào khai thác. Như vậy, lợi ích 
sẽ bị chia sẻ và cuối cùng những người khai thác lại chỉ nhận được mức lợi ích trung bình. 
Với giải pháp mở cửa thì: Trữ lượng sẽ nhỏ hơn so với trường hợp cực đại hóa lợi nhuận và tỷ lệ 
thu hoạch cũng thấp hơn. 
Sự tuyệt chủng nhìn chung sẽ không nhất thiết xảy ra như nhiều nhà môi trường dự tính. Sự tuyệt 
chủng sẽ chỉ xảy ra tại 𝐸
𝑚𝑎𝑥
khi đó trữ lượng tiến tới 0 hoặc mức thu hoạch sẽ không được bền lâu. 

tải về 365.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương