TrưỜng đẠi học mỏ ĐỊa chất khoa kinh tế VÀ quản trị kinh doanh tiểu luận môn kinh tế MÔi trưỜNGtải về 365.7 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích365.7 Kb.
#55705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trần Thị Thảo Minh-2124012073-DCKTKD66 01A

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Phân tích đề tài tiểu luận thành các phần nhỏ để nghiên cứu 
- Tổng hợp từ các ý kiến đưa ra để thống nhất thành một bài hoàn chỉnh 
- Sử dụng nguồn tài liệu từ nhiều phương tiện. Trong đó Internet là một phương tiện hữu hiệu nhất. NỘI DUNG 
1. Tài nguyên tái tạo là gì? 
Tài nguyên có khả năng tái tạo là những tài nguyên có thể tự duy trì hoặc bổ sung một cách liên 
tục khi được quản lý hợp lý. Tuy nhiên nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên này cũng có thể bị 
cạn kiệt và không thể tái tạo nữa. Ví dụ các giống loài thực vật, động vật bị giảm sút và tuyệt chủng. 
Loài Tê Giác 1 sừng của Việt Nam ở Cát Tiên là tài nguyên tái tạo, nhưng nay đã tuyệt chủng do 
con người. 
2. Tốc độ tăng trưởng tài nguyên tái tạo 
Khái niệm: Là số lượng tài nguyên tăng được trên một đơn vị thời gian 
Công thức tính: 
𝑋

=
𝑑𝑋
𝑑𝑡
Trong đó:
• 𝑋

là tốc độ tăng trưởng – Tấn/năm, 𝑚
3
/năm 
• 𝑋 là dự trữ của tài nguyên – Tấn, 𝑚
3
• 𝑇 là thời gian – năm
Hình 1: Tốc độ tăng trưởng tài nguyên tái tạo Trong quá trình phục hồi và tăng trưởng tài nguyên tái tạo, thời gian ban đầu trữ lượng (X) của tài 
nguyên tăng dần thì tốc độ tăng trưởng X’ tăng chậm. Khi trữ lượng tài nguyên (X) tăng đến mức 
nào đó đủ lớn thì tốc độ tăng trưởng X’ tăng nhanh. 
Khi trữ lượng tài nguyên (X) đạt đến giá trị 𝑋
1
nào đó thì tốc độ (X’) đạt giá trị lớn nhất (𝑋
𝑚𝑎𝑥
). 
Khi trữ lượng tài nguyên (X) tiếp tục tăng theo thời gian (X>𝑋
1
) thì tốc độ tăng trưởng (X’) giảm 
dần và khi trữ lượng tài nguyên (X) tăng đến mức tối đa (𝑋
𝑚𝑎𝑥
) thì tốc độ tăng trưởng tiến tới 0. 

tải về 365.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương