TrưỜng đẠi học mỏ ĐỊa chất khoa kinh tế VÀ quản trị kinh doanh tiểu luận môn kinh tế MÔi trưỜNGtải về 365.7 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích365.7 Kb.
#55705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trần Thị Thảo Minh-2124012073-DCKTKD66 01A

 
 
 
 
 
 MỞ ĐẦU 
Một đất nước nói chung, mỗi tỉnh, thành phố nói riêng, muốn phát triển đều phải dựa vào và biết 
khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên của mình. Tài nguyên thiên nhiên có nhiều loại, nhưng 
có thể chia thành hai loại chủ yếu: một loại tái tạo được thường gắn với sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp và một loại không tái tạo được, hay tài nguyên khoáng sản. Việc lựa chọn đúng tiềm năng, 
lợi thế và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, trước hết là tài nguyên thiên 
nhiên tái tạo được cho phát triển trở thành một yêu cầu bức bách trong thế giới hiện đại. 
Trong bối cảnh của thế giới hiện nay, sự thay đổi khí hậu đang diễn ra và ngày càng lan rộng trên 
khắp thế giới, con người càng ý thức hơn tầm quan trọng của các nguồn tài nguyên hữu hạn. Các 
nguồn tài nguyên truyền thống đang dần trở nên cạn kiệt bởi nhu cầu sử dụng quá mức của con 
người, hiện trạng ấy đang là vấn đề vô cùng mật thiết và hệ trọng. Điều đó đòi hỏi con người phải 
tìm ra nguồn tài nguyên mới, thay thế nguồn tài nguyên hữu hạn và đáp ứng được nhu cầu sử dụng 
của con người. Trước khi chúng ta khám phá ra nguồn tài nguyên mới và sạch đó, bắt buộc chúng 
ta phải đi tìm hiểu sâu về nguồn tài nguyên ấy cũng như tác động của nó đối với đời sống - xã hội, 
ảnh hưởng như thế nào tới môi trường và nêu lên các biện pháp để có thể tiết kiệm được tài nguyên, 
phục vụ cho công cuộc phát triển bền vững và lâu dài của con người. 
Chính vì vậy, nghiên cứu về vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên tái tạo một cách tối ưu là một 
công việc hết sức quan trọng và cấp bách, là một trong những chiến lược quan trọng trong xây 
dựng và phát triển bền vững đất nước. 
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
Tìm hiểu về tốc độ khai thác tài nguyên tái tạo, mô hình khai thác sử dụng tối ưu RR, vai trò và 
tâm quan trọng của tài nguyên tái tạo. Liên hệ với tình hình ứng dụng tài nguyên tái tạo tại Việt 
Nam và từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn đọng. 

tải về 365.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương