TrưỜng đẠi học mỏ ĐỊa chất khoa kinh tế VÀ quản trị kinh doanh tiểu luận môn kinh tế MÔi trưỜNG


Vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên tái tạotải về 365.7 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích365.7 Kb.
#55705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trần Thị Thảo Minh-2124012073-DCKTKD66 01A

5. Vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên tái tạo ................................................................................ 7 
5.1. Vai trò của tài nguyên tái tạo: ..................................................................................................... 7 
5.2. Tầm quan trọng của tài nguyên tái tạo ....................................................................................... 8 
6. Các nguồn tài nguyên tái tạo ở Việt Nam ............................................................................................ 8 
6.1. Năng lượng sinh khối ................................................................................................................... 8 
6.2. Năng lượng mặt trời ..................................................................................................................... 9 
6.3. Năng lượng gió ............................................................................................................................ 10 
6.4. Năng lượng địa nhiệt .................................................................................................................. 10 
7. Giải pháp phát triển bền vững tài nguyên tái tạo ở Việt Nam ........................................................... 11 
7.1. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước .......................................................................................... 11 
7.2. Nâng cao trình độ áp dụng công nghệ trong cộng đồng .......................................................... 12 
7.3. Tuyên truyền giáo dục ................................................................................................................ 13 
KẾT LUẬN ................................................................................................................................................ 13 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................ 14 

tải về 365.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương