TrưỜng đẠi học mỏ ĐỊa chất khoa kinh tế VÀ quản trị kinh doanh tiểu luận môn kinh tế MÔi trưỜNGtải về 365.7 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích365.7 Kb.
#55705
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trần Thị Thảo Minh-2124012073-DCKTKD66 01ATRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 
 
TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 
Đề tài: Tại sao cần khai thác và sử dụng tối ưu tài nguyên tái tạo. Lấy một 
số ví dụ để minh họa. 
 
Họ tên: Trần Thị Thảo Minh 
MSV: 2124012073 
Nhóm: 01 
Giảng viên hướng dẫn: Trần Văn Hiệp 
 
 
Hà Nội, 10/2023 MỤC LỤC 
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................................................... 3 
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................................................................ 3 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................................................. 3 
NỘI DUNG ................................................................................................................................................... 4 
1. Tài nguyên tái tạo là gì? ....................................................................................................................... 4 
2. Tốc độ tăng trưởng tài nguyên tái tạo ................................................................................................. 4 
3. Mức khai thác hợp lý tài nguyên tái tạo .............................................................................................. 5 
4. Mức khai thác tối ưu tài nguyên tái tạo .............................................................................................. 6 

tải về 365.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương