Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu


Mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nhà máytải về 0.92 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.92 Mb.
#1472
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.1 Mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nhà máy


Trước khi nhà máy xử lý khí Dinh Cố được xây dựng chúng ta đã phải đốt bỏ khoảng 91,5% lượng khí đồng hành khai thác được từ mỏ Bạch Hổ, điều này không chỉ gây lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước về các sản phẩm từ khí tại thời điểm đó ngày càng tăng, chúng cần thiết cho các ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ, công nghiệp hoá dầu và đặc biệt trong công nghiệp sản xuất điện. Khu vực phía Nam đã cung cấp khoảng 40% điện vào mạng lưới quốc gia. Trước đó ta phải nhập một lượng lớn LPG, Condensate để pha xăng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, mặc dù chưa giải quyết hết những khó khăn mà nước ta đang gặp phải nhưng nhìn chung nhà máy đã cung cấp được một lượng khá lớn các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của đất nước. Ngoài ra nó còn tiết kiệm một lượng khí tương đối lớn mà ta phải đốt bỏ trước đó, và đưa lại nguồn doanh thu khổng lồ cho đất nước.Mục đích chính của nhà máy là:

  • Xử lý, chế biến khí đồng hành thu gom trong quá trình khai thác dầu thô từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông.

  • Cung cấp khí thương phẩm là nguyên liệu cho các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ 1 và là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.

  • Thu hồi tối đa các sản phẩm lỏng có giá trị kinh tế cao như LPG, Condensate.

2.2 Nguyên liệu và các sản phẩm của nhà máy

2.2.1 Nguyên liệu


Khí đồng hành thu gom được từ mỏ Bạch Hổ được dẫn về nhà máy GPP theo đường ống ngầm đường kính 16 inch để xử lý nhằm thu hồi LPG, Condensate và khí khô. Hiện nay, nguồn nguyên liệu vào nhà máy từ mỏ Rạng Đông và mỏ Bạch Hổ. Thành phần nguyên liệu vào nhà máy được thống kê trong bảng 2.1:

Bảng 2.1: Thành phần khí về bờ từ CPP (%mol)

Tên mẫu

Khí Rạng Đông

Condensate trắng

Khí sau làm khô

Khí về bờ

Tên cấu tử

% mol

% mol

% mol

% mol

N2

0,243

0

0,213

0,233

CO2

0,022

0

0,026

0.033

Metan

79,52

7,919

75,472

75,873

Etan

10,469

8,523

10,574

11,97

Propan

6,366

14,426

6,383

6,671

I-Butan

1,091

6,038

1,556

1,454

N-Butan

1,518

11,73

2,333

2,074

I-Pentan

0,257

6,624

0,679

0,526

N-Pentan

0,213

9,128

0,777

0,57

Hexan

0,138

13,91

0,618

0,403

Heptan

0,144

11,941

0,982

0,162

Octan (C8+)

0,02

6,145

0,389

0,031

Nonan

-

2,795Đecan

-

0,694Unđecan

-

0,121Đodecan (C12+)

-

0,006H2O (g/m3)

0,19

-

0,07

0,072

H2S (ppm)

12

-

10

10

Tổng cộng

100

100,000

100

100

Khối lượng riêng (15,50C, 1at), kg/m3

0,9344

576,92

1,0466

0,9902

Trọng lượng phân tử TB, g/mol

20,93

67,63

23,44

22,18

Nhiệt cháy cao, KJ/m3 (15,50C, 1at)

47782,6

-

52855,2

50298

Nhiệt cháy thấp KJ/m3 (15,50C, 1at)

43345,7

-

48076,7

45692,2

Lưu lượng: 5,7 triệu m3/ngày

áp suất: 60 - 70 bar

Nhiệt độ: 250C
2.2.2 Yêu cầu kỹ thuật về các sản phẩm

- Khí khô thương phẩm

Khí khô thương phẩm được bảo quản và vận chuyển trong đường ống dẫn khí cao áp đến 50 bar. Khí khô thương phẩm là sản phẩm dễ cháy nổ nên cần được bảo quản và vận chuyển phù hợp với TCVN 3254 - 89 và TCVN 3255-86.

Yêu cầu của khí khô thương phẩm được qui định trong bảng 1.1:

- Khí hoá lỏng LPG

Khí hoá lỏng LPG được bảo quản dưới dạng lỏng trong các bình chứa hay bồn chứa áp suất trung bình tại nhiệt độ môi trường. Khí hoá lỏng được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng LPG hoặc bằng phương tiện thuỷ (tàu LPG). Khí hoá lỏng được nạp và bảo quản trong các bình dung tích 26-99,9 lít cho tiêu thụ dân dụng và thương mại, được vận chuyển bằng xe chuyên trở LPG đến các đại lý và từng hộ tiêu thụ. Khí hoá lỏng là sản phẩm dễ cháy nổ nên cần được bảo quản và vận chuyển phù hợp với TCVN 6223-96.

Yêu cầu kỹ thuật của khí hoá lỏng LPG thương phẩm được qui định trong bảng 1.2.

- Condensate thương phẩm:

Condensate được bảo quản trong các bình chứa hay bể chứa chuyên dụng cho xăng dầu. Condensate được vận chuyển bằng xe bồn hoặc bằng phương tiện đường thuỷ như tàu. Condensate là sản phẩm dễ cháy nên cần được bảo quản và vận chuyển phù hợp với TCVN 3254 - 98 và TCVN 3255 - 86.

Yêu cầu về Condensate thương phẩm được qui định trong bảng 1.3:

2.2.1 Các sản phẩm của Nhà máy.


Các sản phẩm thu được trong nhà máy gồm có 3 sản phẩm chính là: khí khô, LPG, và condensate với những chỉ tiêu kỹ thuật được đề cập trong bảng 2.1; bảng 2.2; bảng 2.3.

Bảng 2.1: Chỉ tiêu kỹ thuật của khí khô thương phẩm .

Chỉ tiêu

Chế độ vận hành

AMF

MF

GPP

GPP hiện tại

Lưu lượng (triệu m3/ngày)

3,8

3,5

3,34

4,7

Nhiệt độ (0C)

20,3

30,4

60,8

55

áp suất (bar)

45,4

49,5

48,0

52

Nhiệt trị toàn phần (MJ/m3)

49,9

45,2

42,7

42,6

Thành phần (%mol)

C1

C2

C3

i-C4

n-C4

i-C5

n-C5

C6+

N2

CO2

H2O


73,36


13,88

7,77


1,70

2,40


0,23

0,24


0,09

0,22


0,06

0,05

79,30

14,88


4,33

0,48


0,54

0,06


0,06

0,01


0,24

0,07


0,03

82,85


15,41

1,23


0,08

0,08


0,006

0,006


0,000

0,250


0,070

0,030

84,8107

13,3255


1,3184

0,0732


0,0671

0,0031


0,0031

0

0,35710,0244

-


Bảng 2.2: Chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm LPG tại nhà máy.

Chỉ tiêu

GPP hiện tại

Lưu lượng (tấn/ngày)

1000-1100

Nhiệt độ (0C)

44

áp suất (bar)

10

Thành phần (%mol)

C2

C3

i-C4

n-C4

i-C5

n-C5

0,316


58,876

14,066


26,188

0,414


0,140Bảng 2.3: Chỉ tiêu kỹ thuật Condensate tại nhà máy

Chỉ tiêu

GPP hiện tại

áp suất hơI bão hoà (psi)

10,4

áp suất (KPa)

200-400

Nhiệt độ (0C)

27

Thành phần (%mol)

i-C4

n-C4

i-C5

n-C5

cyclo-C5

C6

Cyclo-C6

Benzen

C7+


1,1


1,0

26,6


30,3

4,0


19,3

3,0


1,4

13,4


Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng nam
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Aïi Hoïc Quoác Gia Tp
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục phầN 1 20 MỞ ĐẦU 20 chưƠng 1 21 giới thiệu chung về ĐỒ ÁN 21 Chương 1 nêu ra tính cấp thiết của đồ án, từ đó xác định mục tiêu và phạm VI nghiên cứu, xác định các phương pháp, công cụ cần sử dụng tới khi làm đồ án

tải về 0.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương