TrưỜng đẠi học luật hà NỘI


A. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘCtải về 368 Kb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích368 Kb.
#50584
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
PLHQ trong KDXNK LUAT 2TC

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC


  1. Cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2010.

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN


* Bài tạp chí

  1. Nguyễn Hồng Bắc, "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan", Tạp chí luật học, số 7 năm 2010.

  2. Nguyễn Hồng Bắc, "Pháp luật về hải quan của Việt Nam trong tiến trình hội nhập APEC", Tạp chí thương mại, số 42 năm 2006.

* Đề tài nghiên cứu khoa học

  1. Nguyễn Hồng Bắc, “Pháp luật về hải quan của Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển” trong sách Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009.

  2. Nguyễn Hồng Bắc, "Bảo vệ chủ quyền quốc gia qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan", Kỉ yếu hội thảo khoa học cấp trường: “Vấn đề chủ quyền quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá”, Khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

  3. Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Pháp luật về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”, năm 2020.


tải về 368 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương