TrưỜng đẠi học luật hà NỘI


B3. Phân tích được các mẫu C/0 3B4tải về 368 Kb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích368 Kb.
#50584
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
PLHQ trong KDXNK LUAT 2TC
3B3. Phân tích được các mẫu C/0


3B4. Phân tích được nội dung Công ước HS.

3B5. Phân tích được danh mục HS.


3C1. Vận dụng được quy định của pháp luật để xác định được trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

3C2. Vận dụng được quy định của pháp luật để xác định xuất xứ của hàng hóa trong trường hợp cụ thể.

3C3. Vận dụng áp mã hàng hóa theo hệ thống điều hòa mô tả hàng hóa.

3C4. Vận dụng được biểu thuế xuất, nhập khẩu Việt Nam. 


6.2. Tổng hợp mục tiêu nhận thức

MTBậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Cộng

1

6

5

4

15

2

6

5

5

16

3

4

5

4

13

Tổng

16

15

13

44


7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU CHUNG CỦA HỌC PHẦN

Mục tiêu

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

K1

K2

K3

K4

K5

K6

S7

S8

S9

T10`

T11

T12

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

1B1

1B2

1B3

1B4

1B5

1C1

1C2

1C3

1C4

2A1

2A2

2A3

2A4

2A5

2A6

2B1

2B2

2B3

2B42B52C1


2C22C3


2C4


2C53A1


3A2

3A3


3A4


3B1


3B2


3B3


3B4

3B5


3C1


3C2


3C3


3C4


8. HỌC LIỆU

tải về 368 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương