TrưỜng đẠi học luật hà NỘI


Mục tiêu nhận thức chi tiếttải về 368 Kb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích368 Kb.
#50584
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
PLHQ trong KDXNK LUAT 2TC
6.1. Mục tiêu nhận thức chi tiết

MTBậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1. Những vấn đề chung về hải quan, thủ tục hải quan

và chế độ kiểm tra giám sát hải quan
1A1. Nắm được tên gọi, chức năng của hải quan Việt Nam qua các thời kì.

1A2. Nắm được sự hình thành và phát triển của hải quan Việt Nam qua các thời kì.

1A3. Nắm được khái niệm, tính chất thủ tục hải quan.

1A4. Nắm được khái niệm, chế độ kiểm tra giám sát hải quan.

1A5. Nắm được các nội dung thủ tục hải quan.

1A6. Nắm được cơ sở pháp lí điều chỉnh hoạt động của hải quan Việt Nam.

1B1. Phân tích được mối quan hệ giữa thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

1B2. Phân tích được sự phát triển của pháp luật Việt Nam quy định về thủ tục hải quan.

1B3. Phân tích được mối quan hệ giữa các nguồn luật điều chỉnh thủ tục hải quan.

1B4. Giải thích được trong các nội dung thủ tục hải quan, thủ tục nào là cơ bản.

1.B5. Phân tích được nội dung các điều ước quốc tế về hải quan mà Việt Nam là thành viên.

1C1. So sánh được thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử.

1C2. Nêu được quan điểm cá nhân về sự phát triển tại Việt Nam thủ tục hải quan điện tử.

1C3. So sánh được thủ tục hải quan áp dụng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.

1C4. Đánh giá được sự tương thích giữa quy định thủ tục hải quan trong pháp luật Việt Nam với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan dối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


2A1. Nêu được các loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2A2. Nêu được hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2A3. Nêu được đăng kí tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2A4. Nắm được 4 bước trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.

2A5. Nắm được kiến thức chung về hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.

2A6. Nắm được vấn đề gia công hàng hoá và hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.


2B1. Phân tích được 4 bước trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.

2B2. Phân tích được các khâu kiểm tra hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu thương mại.

2B3. Phân tích được các phương thức giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2B4. Phân tích được những nhiệm vụ mà công chức hải quan và người khai hải quan phải làm khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.

2B5. Phân tích được chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới.2C1. Đánh giá được những tồn tại trong quá trình kiểm tra hải quan trên thực tế.

2C2. Phân biệt được điểm khác biệt giữa thủ tục hải quan điện tử áp dụng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá và hàng hoá xuất nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.

2.C3. Đánh giá được vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan qua quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.

2C4. Bình luận được sự hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực hải quan.

2C5. Đề xuất được giải pháp phòng tránh cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.

3.

Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan3A1. Trị giá hải quan: Nắm được khái niêm, ý nghĩa của việc xác định trị giá hải quan.

Những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu như nguyên tắc xác định, các phương pháp xác định… để xác định được trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.3A2. Xuất xứ hàng hóa: nắm được những kiến thức cơ bản về xuất xứ hàng hóa; các quy tắc xuất xứ hàng hóa phổ biến…

3A3. Phân loại hàng hóa: Nắm được cách phân loại, áp mã hàng hóa theo hệ thống điều hòa mô tả hàng hóa HS.

3A4. Nắm được nội dung Công ước HS; cấu trúc của danh mục hàng hóa, danh mục biểu thuế xuất nhập khẩu, hệ thống mã hóa và các quy tắc phân loại nhằm xác định đúng thuế suất của hàng hóa để tính thuế.

3B1. Phân tích được quy định của pháp luật về các phương pháp xác định trị giá hải quan...

3B2. So sánh được sự khác nhau cơ bản của các phương pháp xác định trị giá hải qaun để tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.


tải về 368 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương