TrưỜng đẠi học luật hà NỘI


Vấn đề 3. Những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quantải về 368 Kb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích368 Kb.
#50584
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
PLHQ trong KDXNK LUAT 2TC
Vấn đề 3. Những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan

3.1. Trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

3.1.1. Trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

3.2.2. Trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu:

3.2.2.1. Phương pháp 1 - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu

3.2.2.2. Phương pháp 2 và 3 - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng giống hệt/ tương tự nhập khẩu

3.2.2.3. Phương pháp 4 - phương pháp trị giá khấu trừ

3.2.2.4. Phương pháp 5 - phương pháp trị giá tính toán

3.2.2.5. Phương pháp 6 - phương pháp suy luận

3.2. Xuất xứ hàng hóa

3.2.1. Khái quát xuất xứ hàng hóa và quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa.

3.2.1.1. Khái niệm xuất xứ hàng hoá và vai trò của xuất xứ hàng hóa
3.2.1.2. Quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa

3.21.3. Quy tắc xuất xứ không ưu đãi
3.21.4. Quy tắc xuất xứ ưu đãi
3.2.2. Một số vấn đề về áp dụng quy tắc xuất xứ tại Việt Nam

3.22.1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3.22.2. Một số vấn đề cần thiết khi nộp và kiểm tra C/O

3.22.3. Một số quy tắc xác định xuất xứ cơ bản đang được áp dụng tại Việt Nam

3.3. Phân loại hàng hóa

3.3.1. Công ước HS 

3.3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá

3.3.1.2 Cấu trúc Công ước HS

3.3.2. Danh mục HS

3.3.2.1 Cấu trúc của danh mục HS

3.3.2.2 Hệ thống mã hóa

3.3.3.  Danh mục hàng hoá và biểu thuế xuất, nhập khẩu Việt Nam 

3.3.3.1. Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu.

3.3.3.2. Biểu thuế nhập khẩu

3.3.4.  Nguyên tắc chung phân loại hàng hóa

3.3.4.1 Quy định chung

3.3.4.2 Quy định riêng.

3.3.5. Quy tắc phân loại hàng hoá 


tải về 368 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương