TrưỜng đẠi học luật hà NỘI


Khái niệm hải quan, thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra giám sát hải quantải về 368 Kb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích368 Kb.
#50584
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
PLHQ trong KDXNK LUAT 2TC

1.1. Khái niệm hải quan, thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra giám sát hải quan


1.1.1. Khái niệm hải quan, lịch sử hình thành và phát triển của hải quan Việt Nam

1.1.2. Khái niệm và tính chất của thủ tục hải quan


1.1.3. Chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

1.1.4. Mối quan hệ giữa thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

1.2. Nội dung thủ tục hải quan

1.2.1. Khai hải quan và chế độ đăng kí khai hải quan

1.2.2. Xuất trình đối tượng kiểm tra hải quan và chế độ kiểm tra đối chiếu hải quan

1.2.3. Nộp - thu thuế và nghĩa vụ tài chính khác

1.2.4. Thông quan hàng hoá và kiểm tra sau thông quan

1.2.5. Phúc tập hồ sơ hải quan

1.3. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu

1.3.1. Sự phát triển của pháp luật Việt Nam về thủ tục hải quan điện tử


tải về 368 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương