TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tptải về 15.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.77 Kb.
#593

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CNH-TP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2013
THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi ngày Báo cáo nghiên cứu khoa học Sinh viên lần thứ XXI năm 2013

cho sinh viên K2009 Khoa CNH-TP)
Căn cứ thông báo số 121/TB-ĐHLH ngày 25/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc chuẩn bị tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 21. Nay Khoa Công nghệ Hóa – Thực phẩm thông báo đến sinh viên NCKH Khóa 2009 ngày báo cáo chính thức NCKH sinh viên cấp Khoa lần thứ 21 năm 2013 với một số nội dung sau:

 1. NGÀY BÁO CÁO NCKH CẤP KHOA CHÍNH THỨC:

Thời gian: 7h30, Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2013

Địa điểm: Thông báo sau

 • Nội dung báo cáo:

 • Trình bày bằng file PowerPonit.

 • Thời gian trình bày 7 phút/1 đề tài.

 • Số câu hỏi tùy thuộc vào Hội đồng đánh giá.

 1. NGÀY NỘP BÁO CÁO NCKH TOÀN VĂN:

 • Hạn cuối: 15h00, Thứ Năm ngày 05 tháng 12 năm 2013

 • Địa điểm: tại Văn Phòng Khoa cho Quản lý NCKH

 • Hình thức nộp gồm các nội dung sau:

 • Nộp 2 quyển báo cáo toàn văn bìa thường, đóng gáy lò xo theo mẫu quy định của Trường, trong đó 01 quyển dùng để gửi phản biện01 quyển dùng để kiểm tra khi cần thiết (vui lòng nộp kèm file .doc và .pdf chứa tất cả dữ liệu của tác giả).

 • Nộp 5 cuốn tóm tắt toàn văn đóng quyển, định dạng ở A5 (tối đa ≤ 30trang) về Văn phòng Khoa cho quản lý NCKH (vui lòng nộp kèm file .doc và file .pdf)

 • Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

 • Bài báo 5-10 trang theo mẫu quy định của Trường

 • Phiếu tóm tắt đề tài trên 1 trang A4

 • File hình thẻ 3x4 của các tác giả

 • Đĩa lưu tất cả các dữ liệu cần nộp

 1. NGÀY NỘP FILE BÁO CÁO NCKH VÀ POSTER:

 • Hạn cuối: 11h00, Thứ Hai ngày 09 tháng 12 năm 2013

 • Địa điểm: tại Văn Phòng Khoa cho Quản lý NCKH

 • Hình thức nộp gồm các nội dung sau:

 • File báo cáo dạng PowerPonit

 • Poster in khổ A0 (Liên hệ Quản lý NCKH Khoa lấy mẫu hướng dẫn)

 • Lưu ý:

Sinh viên thực hiện và trình bày theo hướng dẫn của Quy định số 267/QĐ-ĐHLH ký ngày 05/05/2012 về Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng, download tại http://cfe.lhu.edu.vn/99/Quy-dinh.htl.

Sinh viên nộp đúng nội dung và thời gian theo thông báo trên. Không nhận những hồ sơ trễ hạn.

KHOA CNH-TP

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua email hoặc gặp Thanh Trúc tại Văn Phòng KhoaEmail: thanhtruclhu@gmail.com


Каталог: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
News -> ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 15.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương